Оперативне управління виробництвом

Розроблені планові завдання в поточних планах повинні бути реалізовані в намічені терміни в повному обсязі. Для цього здійснюється оперативне управління виробництвом. Воно включає розробку оперативно-календарних планів (графіка запуску-випуску виробів), змінно-добових завдань на рівні цехів, дільниць (бригад), робочих місць і контролю термінів їх виконання. У процесі оперативного управління досягається чітка взаємодія частин виробничої системи на всіх стадіях виробничого процесу - від отримання сировини, матеріально-технічних ресурсів до реалізації продукції при оптимальному використанні виробничих ресурсів.

Оперативне управління виробництвом підрозділяють на оперативно-календарне планування і диспетчеризацію виробництва.

Оперативно-календарне планування - розгорнуте продовження поточного планування виробництва. Призначення оперативно-календарного планування - виходячи з річної програми виробництва, забезпечення кожного цеху, дільниці, робочого місця виробничим завданням, необхідними засобами і предметами праці для виконання завдання, досягнення узгодженості роботи членів колективу на поточну робочу зміну, декаду, місяць.

Вихідними даними для розробки календарних планів служать показники соціально-економічних планів підприємства (річні обсяги випуску продукції, терміни поставки товарів на ринок, трудомісткість виконуваних робіт та ін.), Календарно-планові нормативи виробництва (тривалість виробничого циклу, величина заділів, розмір партій і т .п.).

Мета оперативно-календарного планування - забезпечення рівномірного, безперебійного виробництва продукції в заданих кількостях і у встановлені терміни при відповідності виробів, що випускаються стандартам якості продукції та при оптимальному використанні виробничих потужностей.

Завдання оперативно-календарного планування:

  • - Деталізація поточного плану підприємства та доведення завдань до ділянки, бригади, робітника;
  • - Організація доставки на робочі місця матеріалів, заготовок;
  • - Вивезення відходів виробництва;
  • - Організація контролю якості;
  • - Вивезення готової продукції;
  • - Забезпечення справності обладнання;
  • - Забезпечення суцільного контролю ходу виробничого процесу і оперативне усунення неполадок і збоїв у роботі;
  • - Забезпечення ритмічної і безупинної роботи цехів, дільниць і бригад підприємства при виконанні завдань виробничої програми.

Обсяги робіт розподіляються по окремих підрозділах із зазначенням конкретних тимчасових термінів виконання окремих етапів процесу виробництва - запуску і випуску виробів, тривалості виробничого циклу, випереджень виробництва окремих робіт щодо випуску головних виробів. При цьому передбачається оптимізація використання виробничих фондів (технологічного устаткування і складальних площ) за планований інтервал часу з урахуванням номенклатури продукції, спряженості пропускної здатності підрозділів підприємства.

Диспетчеризація виробництва - це постійна координація робіт з виконання виробничої програми. Функції диспетчеризації: оперативний облік, контроль і аналіз, регулювання.

Оперативний облік - це спостереження, вимірювання, реєстрація і документальне оформлення активів та операцій виробничо-господарської діяльності. Облік проводиться по всіх робочих місцях, забезпечує інформацією для встановлення відхилень від календарного плану.

Оперативний контроль забезпечує виявлення відхилень у процесі виробництва від оперативного плану. Оперативний облік зумовлює результати оперативного контролю.

Оперативний аналіз спрямований на встановлення причин виниклих відхилень і розробку заходів щодо їх усунення.

Регулювання процесу виробництва здійснюється шляхом усунення відхилень і коригування оперативних планів. Відхилення від оперативних планів з урахуванням резервів знаходять відображення в змінно-добових завданнях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >