Навігація
Головна
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська справа
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Ефективність роботи банку і її показники

Завершальною характеристикою прибутковості банку можна вважати його рентабельність, або норму прибутку, яка представляє собою відношення маси прибутку до витраченому капіталу:

Р = (Пр / К) -100%.

Ця загальна формула має декілька варіантів. У світовій практиці узагальнюючими показниками рентабельності прийнято вважати відношення загальної (балансової) або чистого прибутку до КК, до власного капіталу, до активів і т.д. Однак конкретні розрахунки відповідних показників прибутковості залежать від прийнятих в країні правил обліку і звітності.

Так, у публікованих вітчизняними банками бухгалтерських балансах недостатньо конкретної інформації для точного розрахунку показників рентабельності їх капіталів. При розрахунку показника рентабельності активів необхідно забезпечити порівнянність чисельника і знаменника (весь річний прибуток співвіднести із середньорічною сумою активів), що також вельми скрутно.

У силу ряду причин наші банки по суті позбавлені можливості орієнтуватися на середні рівні показників рентабельності банківської справи в країні і змушені проводити порівняння з індивідуальними показниками окремих учасників фінансового ринку. Однак і такі порівняння дуже складно проводити, так як вони вимагають порівнянності даних, взятих з опублікованої фінансової звітності, яка, в свою чергу, повинна бути підтверджена аудиторською фірмою (аудитором). Тим часом публикуемая банками звітність обмежується, як правило, даними на річні дати і містить вузьку, до того ж недостатньо уніфіковану базу балансових даних.

По публікованих зараз річним балансовими даними можна розраховувати для окремих банків показники, що характеризують відношення балансового прибутку до величини КК і сумі балансу на 1 січня; в певній мірі вони будуть свідчити про ефективність роботи відповідних банків. Але ці показники дають односторонню, а тому недостатньо цінну інформацію.

Для аналітичних цілей іноді користуються даними рейтингових агентств. Але достовірність цих відомостей, одержуваних шляхом запитів, які направляються в ті ж банки, ніким і ніяк не підтверджується. Більш того, як показують події кризових періодів в банківській справі, вірити оцінкам рейтингових агентств занадто ризиковано.

Найбільш поширеним є показник норми чистого прибутку на капітал банку, відомий як показник ROE (return on equity):

PI = Прибуток / Капітал.

Ця формула може бути представлена і в іншому вигляді:

Прибуток / Власний капітал = (Прибуток / Дохід) х х (Дохід / Активи) х (Активи / Власний капітал).

Даний показник здатний досить точно характеризувати результативність коштів, вкладених учасниками (пайовиками, акціонерами) в банк. При цьому його величина в значній мірі залежить від співвідношення власного капіталу і залучених коштів у загальній сумі балансу банку. Чим більше частка власного капіталу і, як вважається, вище надійність банку, тим важче йому забезпечувати високу прибутковість свого капіталу.

У наших умовах показник, тотожний ROE, кожен банк може розраховувати для себе сам. Сторонній дослідник здатний обчислити для банків показник Р1 у вигляді відношення балансового прибутку до величини власного капіталу.

Другий найважливіший показник ефективності роботи банку норма прибутковості активів (ROA - return on assets):

Р2 = Прибуток / Активи.

У західних країнах цей показник розраховується шляхом віднесення чистого прибутку до загальної суми активів банку. У наших умовах при його обчисленні доводиться використовувати величину балансового прибутку.

Показники Р1 і Р2 не є незалежними. Справа в тому, що Р1 - показник універсальний, синтезований з двох параметрів: прибутковості активів (Р2) і коефіцієнта достатності капіталу (РЗ):

що означає: рентабельність діяльності банку знаходиться в прямій залежності від прибутковості активів і зворотної - від коефіцієнта достатності капіталу. Іншими словами, банку вигідно працювати з мінімальним забезпеченням активів власним капіталом.

Можливості зростання норми прибутку на капітал за рахунок коефіцієнта достатності обмежені, так як зростання активів повинен підкріплюватися за рахунок розширення ресурсної бази. Для найбільшої ефективності банку слід було б мати високу частку вкладів і депозитів і низьку - власного капіталу. Але насправді багато банків не в змозі оптимізувати відношення активів до капіталу, і тому резервом збільшення Р1 залишається Р2 - ступінь віддачі активів.

Розглянуті вище показники ефективності (прибутковості) є інтегративними, тобто вбирають в себе практично всі аспекти діяльності банку. Разом з тим доцільно також регулярно розраховувати приватні показники ефективності окремих центрів відповідальності (філій, відділень, функціональних управлінь і відділів) і напрямків роботи (груп банківських операцій, конкретних продуктів банку).

Короткі висновки

  • 1. В цілому основними джерелами доходів банку можна вважати всі прийняті в певній країні в даний час напрямки діяльності (бізнесу) банків, точніше, проведені ними активні операції, а також частково - операції пасивні. При цьому всі джерела доходів банк повинен розглядати як усього лише потенційні (не реалізуються автоматично, не гарантовані).
  • 2. Основну частину доходів банків складають доходи від активних операцій, операційні та інші (неопераційні).
  • 3. Доходи (як і витрати) банку - проблема, що вимагає постійного професійного уваги (аналізу і регулювання).
  • 4. Для регулювання витрат, доходів і, відповідно, прибутку банку необхідно постійно займатися своїми бюджетами.
  • 5. Доходи і витрати банку потребують факторному аналізі.
  • 6. Прибуток - основний фінансовий показник результативності діяльності банку як комерційної організації; розмір прибутку банку важливий для всіх, хто має відношення до банківського сектору. Рівень прибутковості потребує постійного кількісному і якісному аналізі. Завершальна характеристика прибутковості банку - його рентабельність (норма прибутку).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук