Логістика

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Вступ ЗАВДАННЯ ЛОГІСТИКИ, ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ Класифікації та функціональні області логістики Основні концептуальні положення, специфіка і завдання логістики Функціональні області та види логістики Речові, енергетичні, інформаційні потоки і логістичні операції Речові потоки в логістиці Інформаційні потоки в логістиці Логістичні операції Методологічний апарат в логістиці. Логістичні системи та їх формування Методологічний апарат в логістиці Логістичні системи та їх формування ЛОГІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ Цілі, завдання та функції інформаційної логістики Системна організація логістичного інформаційного потоку на підприємстві Інформаційні технології логістичного управління виробництвом Оцінка ефективності інформаційних технологій логістики Сучасні інформаційні технології організації логістичного управління виробництвом Інформаційне забезпечення логістики Загальні положення щодо інформаційного забезпечення в логістиці Рекомендації з розробки та впровадження ЛИС ЗАКУПІВЕЛЬНА І ВИРОБНИЧА ЛОГІСТИКА Закупівельна логістика. Основні положення, класифікація Загальні функціональні завдання служби постачання Закупівельні функції служби постачання Організація функціонування служби постачання Традиційна і логістична концепції організації виробництва Зміст та основні положення виробничої логістики Структурні побудови виробничих процесів та їх характеристики Форми організації виробництва і способи руху ресурсів РОЗПОДІЛЬНА І ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА Розподільча логістика Цілі, завдання та функції розподільчої логістики Логістичні ланцюги і канали розподілу продукції Системна організація розподільної логістики і маркетингові технології Адаптивне маркетингове управління в розподільній логістиці Методологія розподілу за допомогою складівМетод повного переборуЕвристичні методи Транспортна логістика Цілі, завдання та функції транспортної логістики Вибір виду транспорту при організації перевезень Формування перевізного процесу ЗАПАСИ І СКЛАДУВАННЯ У ЛОГІСТИЦІ Види товарно-речових запасів та їх призначення Класифікаційні ознаки запасів Методи нормування запасів Витрати на управління запасами Зміст витрат на управління запасами Методика розрахунку витрат на управління запасами Склади та їх функції Структура складського господарства, класифікація складів і їх функції Оцінка ефективності роботи складу Логістичне управління запасами і його функції Планування та функції логістичного управління запасами Моделі управління запасами "Штовхаючі" і "тягнуть" системи управління запасами Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями Система управління запасами з встановленою періодичністю їх поповнення до постійного рівня Система управління запасами "мінімум-максимум" Контроль в системах управління запасами МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ Принципові схеми і моделі логістичних процесів управління потоками Принципові схеми традиційного та логістичного управління потоками Методологія моделювання управління рухом потоків Моделі логістичних процесів управління потоками ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС Основні положення щодо формування логістичних послуг Основні положення по організації логістичного сервісу Оцінка рівня логістичного обслуговування Інформаційний логістичний сервіс в життєвому циклі продукції Інтегрована логістична підтримка Приклад організації логістичних процесів Основні напрямки логістичного побудови в книжковій торгівлі Микрологистика в книжковій справі Макрологистика в книжковій справі
 
Наст >