Навігація
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Витрати на управління запасами

Зміст витрат на управління запасами

У системах управління запасами використовується методика визначення витрат за видами функціональної діяльності організації в послідовності логістичних процедур управління запасами. Зміст витрат з управління запасами в логістиці внутрішнього управління підприємством представлено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Витрати на управління запасами в логістиці внутрішнього управління підприємством

1. В управлінні постачанням

1.1. При організації та управлінні складською діяльністю

Операції

Витрати

 • • Визначення форми власності складу
 • • Визначення кількості і місця розташування складів
 • • Визначення розміру складу
 • • Вибір системи складування
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне обслуговування

1.2. При управлінні складськими технологічними процесами

Операції

Витрати

 • • Організація розвантаження і приймання вантажів
 • • Розвантаження транспортних засобів
 • • Контроль документального і фізичного відповідності замовлень поставки
 • • Документальне оформлення прибулого вантажу через інформаційну систему
 • • Облік і відправка бракованих матеріалів
 • • Формування складської вантажної одиниці
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне забезпечення

• Організація внутрискладской транспортування (переміщення між різними зонами складу: з розвантажувальної рампи в зону приймання, звідти в зону зберігання, комплектації і на навантажувальну рампу)

 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне забезпечення, амортизацію обладнання і внутрискладских транспортних засобів
 • • Витрати на енергопостачання транспортних засобів
 • • Витрати на поточний і профілактичний ремонт
 • • Організація складування та зберігання
 • • Закладка вантажу на зберігання
 • • Зберігання вантажу й забезпечення відповідних для цього умов
 • • Контроль за готівкою запасів на складі, здійснюваний через інформаційну систему
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне обслуговування
 • • Експлуатаційні витрати
 • • Витрати на охорону складу
 • • Витрати на енергопостачання
 • • Витрати на профілактичний та поточний ремонт
 • • Амортизація складської будівлі, устаткування і транспортних засобів
 • • Витрати на організацію контрольних заходів
 • • Комплектація замовлень і відвантаження (підготовка продукції до відправлення на склад матеріалів виробництва)
 • • Одержання замовлення
 • • Відбір матеріалів кожного найменування на замовлення
 • • Комплектація відібраних матеріалів у відповідності із замовленням
 • • Підготовка матеріалів до відправки
 • • Документальне оформлення підготовленого замовлення і контроль за підготовкою замовлення:
 • - Об'єднання всіх замовлень в партію відправки
 • - Завантаження вантажів у транспортний засіб доставки
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне обслуговування
 • • Витрати на використання оргтехніки та засобів зв'язку
 • • Витрати на використання вантажно-розвантажувальних засобів
 • • Витрати на використання складського обладнання
 • • Інформаційне обслуговування складу
 • • Обробка вхідної документації
 • • Пропозиції по замовленнях постачальників
 • • Оформлення замовлень постачальників: управління прийомом і відправкою
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційну підтримку
 • • Витрати на використання оргтехніки та засобів зв'язку
 • • Витрати на проведення контрольних заходів
 • • Контролювання готівки на складі:
 • - Прийом замовлень споживачів;
 • - Оформлення документації відправки;
 • - Диспетчерська допомогу, включаючи оптимальний вибір партій відвантаження і маршрутів доставки;
 • - Різна статистична інформація

1.3. При управлінні запасами

Операції

Витрати

 • • Оцінка витрат і витрат на запаси матеріалів
 • • Аналіз показників системи управління запасами
 • • Здійснення аналізу запасів
 • • Розробка системи управління запасами
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне обслуговування
 • • Капітальні витрати
 • • Класифікація запасів товарів
 • • Розробка методів обліку, оцінки й моделювання запасів матеріалів
 • • Облік і контроль запасів
 • • Розрахунок гарантійного рівня запасів і порогового рівня запасів, розрахунок максимального споживання

і очікуваного споживання на основі даних про потреби, оптимальному розмірі партії, можливі затримки та поставках і тривалості самої поставки

 • • Моделювання системи управління запасами
 • • Організація інвентаризації запасів
 • • Облік браку, втрат і недостач
 • • Витрати по поточному обслуговуванню запасів
 • • Вартість ризиків, пов'язаних із запасами (псування, крадіжка, застарівання збережених запасів)
 • • Витрати на зберігання (вантажопереробка, експлуатаційні витрати (на комунальні послуги, підтримання належних умов зберігання))

2. У логістиці управління виробництвом

2.1. При організації та управлінні внутрішньовиробничих складським господарством

Операції

Витрати

 • • Планування складської діяльності
 • • Планування розміщення складських потужностей на території виробничого підприємства
 • • Оснащення складу відповідним обладнанням
 • • Планування витрат на складську діяльність
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційну підтримку
 • • Витрати на інформаційне обслуговування
 • • Експлуатаційні витрати
 • • Витрати на охорону складу
 • • Витрати на енергопостачання
 • • Витрати на профілактичний та поточний ремонт
 • • Амортизація складської будівлі, устаткування і транспортних засобів
 • • Витрати на організацію контрольних заходів
 • • Витрати, пов'язані з псуванням, втратами і старінням продукції
 • • Витрати на використання оргтехніки
 • • Витрати на енергопостачання транспортних засобів
 • • Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт рухомого складу
 • • Заробітна плата персоналу, безпосередньо здійснює перевезення
 • • Витрати на утримання виробничо-технічної бази та інфраструктури різних видів транспорту
 • • Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу
 • • Накладні та інші витрати
 • • Управління технологічним процесом на складі матеріалів
 • • Контроль за надходженням матеріалів на склад
 • • Організація приймання і розвантаження
 • • Організація зберігання матеріалів на складі - вантажопереробка
 • • Організація внутрискладской транспортування
 • • Комплектація матеріалів у відповідності із замовленням виробництва:
  • - Моніторинг і контроль
 • • Управління технологічним процесом на складі незавершеного виробництва
 • • Контроль за надходженням напівфабрикатів на склад
 • • Облік браку і відправлення його в утилізацію
 • • Організація зберігання напівфабрикатів на складі
 • • Вантажопереробка:
  • - Комплектація напівфабрикатів у відповідності із замовленням виробництва
 • • Управління технологічним процесом на складі готової продукції
 • • Контроль за надходженням ГП на склад
 • • Організація прийому і розвантаження
 • • Облік браку і відправлення його в утилізацію
 • • Організація зберігання готової продукції на складі, вантажопереробка
 • • Організація внутрискладской транспортування:
 • - Комплектація продукції у відповідності із замовленням споживачів;
 • - Відвантаження споживачеві;
 • - Відправка на склад в Москві

2.2. При управлінні внутрипроизводственной транспортуванням

Операції

Витрати

• Вибір виду транспорту, перевірка наявності відповідних вантажно-розвантажувальних платформ для обраного виду транспорту

 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційну підтримку
 • • Витрати на використання апаратів, які здійснюють перевірку якості продукції, що випускається
 • • Витрати на амортизацію рухомого складу
 • • Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт рухомого складу
 • • Витрати на утримання виробничо-технічної бази та інфраструктури, різних видів транспорту
 • • Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу
 • • Накладні та інші витрати
 • • Витрати на інформаційну підтримку
 • • Складання маршрутів руху транспортних засобів
 • • Транспортування (зі складу матеріалів на виробництво, звідти на склад НП і відходів, далі на стадію заключної обробки і упаковку, звідти на склад готової продукції; транспортування відходів в цех утилізації, а також шлюбу, якщо такий виникає в ході виробництва)
 • • Визначення вимог і очікувань споживачів
 • • Вибір системи управління якістю
 • • Впровадження системи управління якістю
 • • Якщо транспортування проводиться зі складу готової продукції:
 • - Організація транспортування товару;
 • - Вибір виду транспортного засобу;
 • - Вибір тарифів;
 • - Забезпечення технологічного процесу перевезення товарів;
 • - Здійснення навантаження товару;
 • - Перевезення товарів з виробничого складу готової продукції на склад в Москві;
 • - Перевезення шлюбу і поворотній продукції зі складу в Москві для утилізації;
 • - Приймання і розвантаження;
 • - Забезпечення документообігу; визначення форми власності складу;
 • - Визначення кількості і місця розташування складів;
 • - Визначення розміру складу;
 • - Вибір системи складування

2.3. Управління запасами на виробництві

Операції

Витрати

 • • Оцінка витрат і витрат на запаси товарів
 • • Аналіз показників системи управління запасами
 • • Здійснення ЛВС аналізу запасів
 • • Розробка системи управління запасами
 • • Класифікація запасів товарів
 • • Розробка методів обліку, оцінки й моделювання запасів
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне обслуговування
 • • Капітальні витрати

• Витрати на зберігання (вантажопереробка, експлуатаційні витрати (на комунальні послуги, підтримання належних умов зберігання))

• Витрати на поточне обслуговування запасів

 • • Моделювання управління запасами
 • • Розрахунок гарантійного та порогового рівнів запасів, розрахунок максимального і очікуваного споживання на основі даних про потреби, оптимальному розмірі партії, можливі затримки в постачаннях і часу поставки
 • • Організація управління запасами
 • • Контроль та облік запасів
 • • Організація інвентаризації запасів
 • • Облік браку, втрат і недостач

3. При управлінні розподілом

3.1. При організації складської діяльності

Операції

Витрати

 • • Визначення форми власності складу
 • • Визначення кількості і місця розташування складів
 • • Визначення розміру складу

• Вибір системи складування

 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційну підтримку

3.2. При управлінь технологічним процесом складування

Операції

Витрати

 • • Організація розвантаження і приймання вантажів
 • • Розвантаження транспортних засобів
 • • Контроль документального і фізичного відповідності замовлень поставки
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на технологічне обладнання
 • • Витрати на охорону складу
 • • Витрати на енергопостачання

• Документальне оформлення прибулого вантажу через інформаційну систему

• Формування складської вантажної одиниці

• Організація внутрискладской транспортування (переміщення між різними зонами складу: з розвантажувальної рампи в зону приймання, звідти в зону зберігання, комплектації і на навантажувальну рампу)

 • • Організація складування та зберігання
 • • Закладка вантажу на зберігання
 • • Зберігання вантажу й забезпечення відповідних для цього умов
 • • Контроль за готівкою запасів на складі, здійснюваний через інформаційну систему
 • • Амортизація складської будівлі, устаткування та внутрискладских транспортних засобів
 • • Витрати на організацію контрольних заходів
 • • Витрати, пов'язані з псуванням, втратою, крадіжкою продукції
 • • Витрати, пов'язані з старінням продукції

3.3. При управлінні запасами готової продукції

Операції

Витрати

 • • Прийом і попередня обробка замовлень на продукцію від споживачів
 • • Конфігурування (врахування низки продуктових і сервісних атрибутів для виконання замовлення)
 • • Передача замовлення на виробництво
 • • Планування виконання замовлень за укрупненими і специфікованою групах товарів з розрахунком часу циклів виконання і доставки замовлень на склад
 • • Моніторинг та контроль термінів, обсягів і якості поставок з метою забезпечення реалізації плану виконання замовлень
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на використання оргтехніки та засобів зв'язку
 • • Капітальні витрати
 • • Витрати на зберігання (вантажопереробка, експлуатаційні витрати (на комунальні послуги, підтримання належних умов зберігання))
 • • Витрати по поточному обслуговуванню запасів - вартість ризиків, пов'язаних із запасами (псування, крадіжка, застарівання збережених запасів)

 • • Оцінка витрат і витрат на запаси товарів
 • • Аналіз показників системи управління запасами
 • • Здійснення ЛВС аналізу запасів
 • • Розробка системи управління запасами
 • • Класифікація запасів товарів
 • • Розробка методів обліку, оцінки й моделювання запасів

• Контроль запасів

• Розрахунок гарантійного та порогового рівнів запасів, розрахунок максимального і очікуваного споживання на основі даних про потреби, оптимальному розмірі партії, можливі затримки в постачаннях і часу поставки

• Моделювання управління запасами

• Організація інвентаризації запасів

• Облік браку, втрат і недостач

Однак крім виконання своїх функцій запаси можуть надавати і негативний вплив на діяльність організації, якщо їх рівень вище необхідного. Витрати на утримання запасів бувають наступних видів:

 • • капітальні витрати - залежать від відсотка на інвестований в запаси капітал, розмір якого може коливатися від ставки рефінансування Центрального банку до норми прибутковості активів підприємства. Це важливий параметр, оскільки від встановленого відсотка залежатимуть усі обчислення, пов'язані з ефективністю вкладень у запаси;
 • • страхування - вартість страховки залежить від вартості запасів, їх характеристик, умов зберігання і т.д .;
 • • знос і списання - в процесі зберігання продукція може псуватися, а також морально застарівати. Важливо в розрахунках враховувати тільки витрати, пов'язані зі зберіганням на складі, не залежні від помилок у плануванні виробництва і збуту;
 • • витрати на зберігання - витрати на оренду складу або утримання складських приміщень, наймання персоналу, ремонт або закупівлю техніки і т.д.

Головні витрати на утримання запасів - це вкладений у них капітал. Наявність запасів на 1 млн дол. Означає, що 1 млн дол. Нікуди не вкладається і на довгий час фактично виключається з оборотного капіталу (якщо коефіцієнт оборотності складу низький).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук