Витрати на управління запасами

Зміст витрат на управління запасами

У системах управління запасами використовується методика визначення витрат за видами функціональної діяльності організації в послідовності логістичних процедур управління запасами. Зміст витрат з управління запасами в логістиці внутрішнього управління підприємством представлено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1

Витрати на управління запасами в логістиці внутрішнього управління підприємством

1. В управлінні постачанням

1.1. При організації та управлінні складською діяльністю

Операції

Витрати

 • • Визначення форми власності складу
 • • Визначення кількості і місця розташування складів
 • • Визначення розміру складу
 • • Вибір системи складування
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне обслуговування

1.2. При управлінні складськими технологічними процесами

Операції

Витрати

 • • Організація розвантаження і приймання вантажів
 • • Розвантаження транспортних засобів
 • • Контроль документального і фізичного відповідності замовлень поставки
 • • Документальне оформлення прибулого вантажу через інформаційну систему
 • • Облік і відправка бракованих матеріалів
 • • Формування складської вантажної одиниці
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне забезпечення

• Організація внутрискладской транспортування (переміщення між різними зонами складу: з розвантажувальної рампи в зону приймання, звідти в зону зберігання, комплектації і на навантажувальну рампу)

 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне забезпечення, амортизацію обладнання і внутрискладских транспортних засобів
 • • Витрати на енергопостачання транспортних засобів
 • • Витрати на поточний і профілактичний ремонт
 • • Організація складування та зберігання
 • • Закладка вантажу на зберігання
 • • Зберігання вантажу й забезпечення відповідних для цього умов
 • • Контроль за готівкою запасів на складі, здійснюваний через інформаційну систему
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне обслуговування
 • • Експлуатаційні витрати
 • • Витрати на охорону складу
 • • Витрати на енергопостачання
 • • Витрати на профілактичний та поточний ремонт
 • • Амортизація складської будівлі, устаткування і транспортних засобів
 • • Витрати на організацію контрольних заходів
 • • Комплектація замовлень і відвантаження (підготовка продукції до відправлення на склад матеріалів виробництва)
 • • Одержання замовлення
 • • Відбір матеріалів кожного найменування на замовлення
 • • Комплектація відібраних матеріалів у відповідності із замовленням
 • • Підготовка матеріалів до відправки
 • • Документальне оформлення підготовленого замовлення і контроль за підготовкою замовлення:
 • - Об'єднання всіх замовлень в партію відправки
 • - Завантаження вантажів у транспортний засіб доставки
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне обслуговування
 • • Витрати на використання оргтехніки та засобів зв'язку
 • • Витрати на використання вантажно-розвантажувальних засобів
 • • Витрати на використання складського обладнання
 • • Інформаційне обслуговування складу
 • • Обробка вхідної документації
 • • Пропозиції по замовленнях постачальників
 • • Оформлення замовлень постачальників: управління прийомом і відправкою
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційну підтримку
 • • Витрати на використання оргтехніки та засобів зв'язку
 • • Витрати на проведення контрольних заходів
 • • Контролювання готівки на складі:
 • - Прийом замовлень споживачів;
 • - Оформлення документації відправки;
 • - Диспетчерська допомогу, включаючи оптимальний вибір партій відвантаження і маршрутів доставки;
 • - Різна статистична інформація

1.3. При управлінні запасами

Операції

Витрати

 • • Оцінка витрат і витрат на запаси матеріалів
 • • Аналіз показників системи управління запасами
 • • Здійснення аналізу запасів
 • • Розробка системи управління запасами
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне обслуговування
 • • Капітальні витрати
 • • Класифікація запасів товарів
 • • Розробка методів обліку, оцінки й моделювання запасів матеріалів
 • • Облік і контроль запасів
 • • Розрахунок гарантійного рівня запасів і порогового рівня запасів, розрахунок максимального споживання

і очікуваного споживання на основі даних про потреби, оптимальному розмірі партії, можливі затримки та поставках і тривалості самої поставки

 • • Моделювання системи управління запасами
 • • Організація інвентаризації запасів
 • • Облік браку, втрат і недостач
 • • Витрати по поточному обслуговуванню запасів
 • • Вартість ризиків, пов'язаних із запасами (псування, крадіжка, застарівання збережених запасів)
 • • Витрати на зберігання (вантажопереробка, експлуатаційні витрати (на комунальні послуги, підтримання належних умов зберігання))

2. У логістиці управління виробництвом

2.1. При організації та управлінні внутрішньовиробничих складським господарством

Операції

Витрати

 • • Планування складської діяльності
 • • Планування розміщення складських потужностей на території виробничого підприємства
 • • Оснащення складу відповідним обладнанням
 • • Планування витрат на складську діяльність
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційну підтримку
 • • Витрати на інформаційне обслуговування
 • • Експлуатаційні витрати
 • • Витрати на охорону складу
 • • Витрати на енергопостачання
 • • Витрати на профілактичний та поточний ремонт
 • • Амортизація складської будівлі, устаткування і транспортних засобів
 • • Витрати на організацію контрольних заходів
 • • Витрати, пов'язані з псуванням, втратами і старінням продукції
 • • Витрати на використання оргтехніки
 • • Витрати на енергопостачання транспортних засобів
 • • Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт рухомого складу
 • • Заробітна плата персоналу, безпосередньо здійснює перевезення
 • • Витрати на утримання виробничо-технічної бази та інфраструктури різних видів транспорту
 • • Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу
 • • Накладні та інші витрати
 • • Управління технологічним процесом на складі матеріалів
 • • Контроль за надходженням матеріалів на склад
 • • Організація приймання і розвантаження
 • • Організація зберігання матеріалів на складі - вантажопереробка
 • • Організація внутрискладской транспортування
 • • Комплектація матеріалів у відповідності із замовленням виробництва:
  • - Моніторинг і контроль
 • • Управління технологічним процесом на складі незавершеного виробництва
 • • Контроль за надходженням напівфабрикатів на склад
 • • Облік браку і відправлення його в утилізацію
 • • Організація зберігання напівфабрикатів на складі
 • • Вантажопереробка:
  • - Комплектація напівфабрикатів у відповідності із замовленням виробництва
 • • Управління технологічним процесом на складі готової продукції
 • • Контроль за надходженням ГП на склад
 • • Організація прийому і розвантаження
 • • Облік браку і відправлення його в утилізацію
 • • Організація зберігання готової продукції на складі, вантажопереробка
 • • Організація внутрискладской транспортування:
 • - Комплектація продукції у відповідності із замовленням споживачів;
 • - Відвантаження споживачеві;
 • - Відправка на склад в Москві

2.2. При управлінні внутрипроизводственной транспортуванням

Операції

Витрати

• Вибір виду транспорту, перевірка наявності відповідних вантажно-розвантажувальних платформ для обраного виду транспорту

 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційну підтримку
 • • Витрати на використання апаратів, які здійснюють перевірку якості продукції, що випускається
 • • Витрати на амортизацію рухомого складу
 • • Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт рухомого складу
 • • Витрати на утримання виробничо-технічної бази та інфраструктури, різних видів транспорту
 • • Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу
 • • Накладні та інші витрати
 • • Витрати на інформаційну підтримку
 • • Складання маршрутів руху транспортних засобів
 • • Транспортування (зі складу матеріалів на виробництво, звідти на склад НП і відходів, далі на стадію заключної обробки і упаковку, звідти на склад готової продукції; транспортування відходів в цех утилізації, а також шлюбу, якщо такий виникає в ході виробництва)
 • • Визначення вимог і очікувань споживачів
 • • Вибір системи управління якістю
 • • Впровадження системи управління якістю
 • • Якщо транспортування проводиться зі складу готової продукції:
 • - Організація транспортування товару;
 • - Вибір виду транспортного засобу;
 • - Вибір тарифів;
 • - Забезпечення технологічного процесу перевезення товарів;
 • - Здійснення навантаження товару;
 • - Перевезення товарів з виробничого складу готової продукції на склад в Москві;
 • - Перевезення шлюбу і поворотній продукції зі складу в Москві для утилізації;
 • - Приймання і розвантаження;
 • - Забезпечення документообігу; визначення форми власності складу;
 • - Визначення кількості і місця розташування складів;
 • - Визначення розміру складу;
 • - Вибір системи складування

2.3. Управління запасами на виробництві

Операції

Витрати

 • • Оцінка витрат і витрат на запаси товарів
 • • Аналіз показників системи управління запасами
 • • Здійснення ЛВС аналізу запасів
 • • Розробка системи управління запасами
 • • Класифікація запасів товарів
 • • Розробка методів обліку, оцінки й моделювання запасів
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційне обслуговування
 • • Капітальні витрати

• Витрати на зберігання (вантажопереробка, експлуатаційні витрати (на комунальні послуги, підтримання належних умов зберігання))

• Витрати на поточне обслуговування запасів

 • • Моделювання управління запасами
 • • Розрахунок гарантійного та порогового рівнів запасів, розрахунок максимального і очікуваного споживання на основі даних про потреби, оптимальному розмірі партії, можливі затримки в постачаннях і часу поставки
 • • Організація управління запасами
 • • Контроль та облік запасів
 • • Організація інвентаризації запасів
 • • Облік браку, втрат і недостач

3. При управлінні розподілом

3.1. При організації складської діяльності

Операції

Витрати

 • • Визначення форми власності складу
 • • Визначення кількості і місця розташування складів
 • • Визначення розміру складу

• Вибір системи складування

 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на інформаційну підтримку

3.2. При управлінь технологічним процесом складування

Операції

Витрати

 • • Організація розвантаження і приймання вантажів
 • • Розвантаження транспортних засобів
 • • Контроль документального і фізичного відповідності замовлень поставки
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на технологічне обладнання
 • • Витрати на охорону складу
 • • Витрати на енергопостачання

• Документальне оформлення прибулого вантажу через інформаційну систему

• Формування складської вантажної одиниці

• Організація внутрискладской транспортування (переміщення між різними зонами складу: з розвантажувальної рампи в зону приймання, звідти в зону зберігання, комплектації і на навантажувальну рампу)

 • • Організація складування та зберігання
 • • Закладка вантажу на зберігання
 • • Зберігання вантажу й забезпечення відповідних для цього умов
 • • Контроль за готівкою запасів на складі, здійснюваний через інформаційну систему
 • • Амортизація складської будівлі, устаткування та внутрискладских транспортних засобів
 • • Витрати на організацію контрольних заходів
 • • Витрати, пов'язані з псуванням, втратою, крадіжкою продукції
 • • Витрати, пов'язані з старінням продукції

3.3. При управлінні запасами готової продукції

Операції

Витрати

 • • Прийом і попередня обробка замовлень на продукцію від споживачів
 • • Конфігурування (врахування низки продуктових і сервісних атрибутів для виконання замовлення)
 • • Передача замовлення на виробництво
 • • Планування виконання замовлень за укрупненими і специфікованою групах товарів з розрахунком часу циклів виконання і доставки замовлень на склад
 • • Моніторинг та контроль термінів, обсягів і якості поставок з метою забезпечення реалізації плану виконання замовлень
 • • Заробітна плата персоналу
 • • Витрати на використання оргтехніки та засобів зв'язку
 • • Капітальні витрати
 • • Витрати на зберігання (вантажопереробка, експлуатаційні витрати (на комунальні послуги, підтримання належних умов зберігання))
 • • Витрати по поточному обслуговуванню запасів - вартість ризиків, пов'язаних із запасами (псування, крадіжка, застарівання збережених запасів)

 • • Оцінка витрат і витрат на запаси товарів
 • • Аналіз показників системи управління запасами
 • • Здійснення ЛВС аналізу запасів
 • • Розробка системи управління запасами
 • • Класифікація запасів товарів
 • • Розробка методів обліку, оцінки й моделювання запасів

• Контроль запасів

• Розрахунок гарантійного та порогового рівнів запасів, розрахунок максимального і очікуваного споживання на основі даних про потреби, оптимальному розмірі партії, можливі затримки в постачаннях і часу поставки

• Моделювання управління запасами

• Організація інвентаризації запасів

• Облік браку, втрат і недостач

Однак крім виконання своїх функцій запаси можуть надавати і негативний вплив на діяльність організації, якщо їх рівень вище необхідного. Витрати на утримання запасів бувають наступних видів:

 • • капітальні витрати - залежать від відсотка на інвестований в запаси капітал, розмір якого може коливатися від ставки рефінансування Центрального банку до норми прибутковості активів підприємства. Це важливий параметр, оскільки від встановленого відсотка залежатимуть усі обчислення, пов'язані з ефективністю вкладень у запаси;
 • • страхування - вартість страховки залежить від вартості запасів, їх характеристик, умов зберігання і т.д .;
 • • знос і списання - в процесі зберігання продукція може псуватися, а також морально застарівати. Важливо в розрахунках враховувати тільки витрати, пов'язані зі зберіганням на складі, не залежні від помилок у плануванні виробництва і збуту;
 • • витрати на зберігання - витрати на оренду складу або утримання складських приміщень, наймання персоналу, ремонт або закупівлю техніки і т.д.

Головні витрати на утримання запасів - це вкладений у них капітал. Наявність запасів на 1 млн дол. Означає, що 1 млн дол. Нікуди не вкладається і на довгий час фактично виключається з оборотного капіталу (якщо коефіцієнт оборотності складу низький).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >