"Штовхаючі" і "тягнуть" системи управління запасами

Логістика є основою технології життєвого циклу (CALS-технологій), які розроблені на системному рівні (МРП, МРП II, ЕРП) і застосовуються у тому числі і для управління запасами.

З технологічної точки зору найбільш поширені в США, Японії і Європі логістичні системи управління можна поділити на "що штовхає" - МРП (кілька модифікацій) і "тягнуть" - Канбан.

В "штовхає" системі МРП плани виробництва продукції формуються відповідно до прогнозів ринкової кон'юнктури. Найбільш важливою функцією системи МРП є планування потреби в матеріалах. При цьому прогнозується рівень потреби, управління запасами, закупівлями і т.п. Використовується різноманітний математичний апарат теорії дослідження операцій. Розробляються індивідуальна стратегія поповнення та контролю запасів по позиціях номенклатури і контроль за швидкістю оборотності матеріалів тощо

Принцип функціонування "штовхає" системи спрощено можна представити так: переповнений попередній ділянку "проштовхує" частину продукції на наступний ділянку як би під напором, незалежно від того, чи є на наступному ділянці в цьому потреба.

Виробництво та придбання комплектуючих планується виходячи з потреб у кінцевому продукті. Брутто-потреба в закуповуваних частинах і напівфабрикатах переводиться в нетто-потреба, при цьому враховують:

  • - Готівковий запас;
  • - Замовлені закуповувані частини (або вже заплановане виробництво напівфабрикатів):

замовлення, призначений для попередньої серії продукції. Нетто-потреба округлюється в більшу сторону по відношенню до наведеного мінімуму запасів або розмірам партії товарів.

Коли розраховується нетто-потреба виходячи з попиту на кінцеву продукцію (наприклад, автомобілі), вона, у свою чергу, використовується для визначення потреби в запасних частинах і закуповуваних комплектуючих (обода, шини тощо) (рис. 5.12). Спочатку розраховується брутто-, а потім і нетто-потреба. Аналогічно прораховуються всі рівні поштучного списку по залежному і незалежному попиту. Збірка кінцевої продукції із вироблених самостійно напівфабрикатів і комплектуючих закріплюється в списках.

Схема застосування

Рис. 5.12. Схема застосування "штовхає" системи МРП для задоволення нетто-потреб за списками

З цим списком звіряються при проведенні розрахунків, виходячи зі встановленого часу поставок кінцевого продукту, визначають брутто потреба (кількість і проміжок часу) в напівфабрикатах і закуповуваних комплектуючих. При цьому повинно бути відомо час на виробництво напівфабрикатів і час поставок закуповуваних комплектуючих.

Плани постачання, виробництва і збуту в МРП можуть узгоджуватися в середньо- і довгостроковій перспективі; забезпечується також поточне регулювання і контроль за використанням виробничих запасів. Однак система МРП вимагає значних витрат на підготовку первинних даних і висуває підвищені вимоги до ступеня їх точності. Система, орієнтована в першу чергу на вирішення завдань обліку і розрахунку потреби в сировині і матеріалах, не забезпечує достатньо повного набору даних про інші фактори виробничого процесу. Крім того, здатність системи до саморегулювання мінімальна. Якщо в ході реалізації плану виникають непередбачені ситуації, то на них важко гнучко відреагувати. Ці та інші недоліки системи зумовили необхідність її вдосконалення, яке і було реалізовано поступово, спочатку в МРП II, а потім і в європейській системі ЕРП.

В "тянущей" системі Канбан принцип функціонування полягає в тому, що ділянки подальших етапів виробництва "витягують" необхідну їм продукцію з дільниць попередніх етапів.

Принципова відмінність двох систем в тому, що "штовхає" система передає продукцію подальшим ділянкам незалежно від того, чи потрібна вона там. "Тягне" ж система забезпечує поставку чітко в строк всіх виробів і комплектуючих у відповідності з необхідністю для даного обсягу та характеру виробленої продукції. Застосування "тянущей" системи Канбан в Японії дозволило значно скоротити виробничі запаси на складах. Запаси деталей на один випускається автомобіль американських фірм досягають 500 дол., А у "Тойоти" (японська фірма) всього 77 дол.

При роботі за системою Канбан підрозділ-виробник не має закінченого плану і графіку. Воно жорстко пов'язано не із загальним планом, а з конкретним замовленням підрозділи-споживача. Робота оптимізується в межах цього замовлення. Конкретний графік виробництва на декаду і місяць відсутнє. Система функціонує за принципом прямого поповнення запасу, але при дуже невеликому розмірі серії запасу. Графік виробництва фактично формується зверненням карток Канбан.

Обіг карток відбору та карток замовлення Канбан розглянемо на наступному прикладі. На конвеєрної лінії виготовляється продукція А. Елементи, необхідні для збірки (деталі А), виготовляються на попередній ділянці виробництва. Деталі At складуються в стандартні контейнери вздовж конвеєра. Розмір запасів підтримується на мінімальному рівні. До контейнерiв з деталями прикріплюються картки замовлення Канбан. Підрозділ-споживач приступає до обробки напівфабрикатів і дістає їх з потрібного контейнера. Робочий з конвеєрної лінії, що виготовляє продукцію А, прибуває на місце виготовлення деталі A i з карткою замовлення і забирає необхідну кількість деталей Ai. Потім він доставляє отримані деталі на лінію зборки разом з карткою відбору. Залишені картки замовлення фактично формують замовлення на виготовлення нових деталей.

В системі Канбан виробництво комплектуючих прямо пов'язане з реальною потребою, підрозділ-виробник має можливість діяти гнучко у відповідь на зміни кон'юнктури ринку.

США та Ізраїль розробили внутрипроизводственную логістичну систему ОПТ, що використовує кращі властивості обох моделей - МРП і Канбан. Система ОПТ (Optimised Production Technology) запобігає виникненню "вузьких" місць в ланцюгу "постачання - виробництво - збут". Основним принципом системи ОПТ є виявлення у виробництві "вузьких" місць так званих критичних ресурсів. В якості критичних ресурсів можуть виступати запаси сировини і матеріалів, машини та обладнання, технологічні процеси, персонал. Від ефективності використання критичних ресурсів залежить ефективність економічної системи в цілому, в той час як інтенсифікація використання решти ресурсів, званих некритичними, на розвитку системи практично не позначається. На некритичних технологічних лініях робочі ресурси можна використовувати не повністю, а їх вільний час спожити, наприклад, на підвищення кваліфікації робітників.

Система ОПТ, використовувана в автоматичному режимі, дозволяє формувати короткочасні графіки виробництва - до добового.

У США систему ОПТ використовують багато великих фірм, у тому числі "Форд", "Дженерал електрик", "Вестінгауз" та ін.

Результати докладного аналізу, проведеного по впровадженню концепції "тягнуть" систем на західноєвропейських підприємствах, є багатообіцяючими. Усереднені дані, отримані більш ніж на 100 обстежених об'єктах (окремі проекти функціонують на фірмах безперервно від двох до п'яти років), такі:

  • - Запаси незавершеного виробництва скоротилися більш ніж на 80%;
  • - Запаси готової продукції скоротилися приблизно на 33%;
  • - Обсяг невиробничих запасів (матеріалів і кооперованих деталей) коливався від чотирьох до двох днів у порівнянні з 5-15 днями до впровадження "тянущей" системи;
  • - Тривалість виробничого циклу (термін реалізації завдань всієї логістичного ланцюга) знизилася приблизно на 40%;
  • - Виробничі витрати знизилися на 10-20%;
  • - Значно підвищилася гнучкість виробництва.

Витрати, пов'язані з підготовкою та впровадженням "тянущей" системи, відносно невеликі і окупалися, як правило, вже через кілька місяців функціонування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >