Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

В системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями замовлення робляться в строго певні моменти часу, які відстоять один від одного на рівні інтервали, наприклад один раз на місяць, один раз на тиждень, один раз в 14 днів тощо Визначити інтервал часу між замовленнями можна з урахуванням оптимального розміру замовлення, розрахунок якого пояснений вище.

Інтервал часу між замовленнями можна розрахувати наступним чином:

де N - кількість робочих днів у році (дні); Р - потреба в замовляється продукт (фіз. од.); q oпm - оптимальний розмір замовлення (фіз. од.).

Отриманий за допомогою даної формули інтервал часу між замовленнями не може розглядатися як обов'язковий до застосування. Він може бути скоректований на основі експертних оцінок. Наприклад, при отриманому розрахунковому результаті (чотири дні) можливо використовувати інтервал у п'ять днів, щоб робити замовлення один раз на тиждень.

Порядок розрахунку всіх параметрів системи управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями представлений в табл. 5.9, а графічна модель управління запасами - на рис. 5.15.

Графічна модель управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

Рис. 5.15. Графічна модель управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

Вихідні дані для розрахунку параметрів системи наступні: потреба в замовляється продукт (фіз. Од.), Інтервал часу між замовленнями (дні), час поставки (дні), можлива затримка поставки (дні).

Розмір замовлення РЗ в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями розраховується за формулою

де РЗ - розмір замовлення (фіз. од.): МЖЗ - максимальний бажаний запас (фіз. од.); ТЗ - поточний запас (фіз. Од.); ОП - очікуване споживання за час поставки (фіз. Од.).

Таблиця 6.9

Розрахунок параметрів системи управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями

Показники

Порядок розрахунку

1

Потреба (фіз. Од.)

-

2

Інтервал часу між замовленнями (дні)

3

Час поставки (дні)

-

4

Можлива затримка поставки (дні)

-

5

Очікуване денне споживання (фіз. Од / день)

[1]: [кількість робочих днів]

e

Очікуване споживання за час поставки (фіз. Од.)

[3] × [5]

7

Максимальне споживання за час поставки (фіз. Од.)

([3] + [4]) × [5]

8

Гарантійний запас (фіз. Од.)

([8] + [2]) × [5]

9

Максимальний бажаний запас (фіз. Од.)

-

10

Розмір замовлення (фіз. Од.)

РЗ = МЖЗ - тз + оп

Примітка. У квадратних дужках вказано номер рядка в лівій колонці.

Так як в даній системі момент замовлення заздалегідь визначений і не змінюється ні за яких обставин, постійно перераховувати параметром є саме розмір замовлення. Його обчислення грунтується на прогнозованому рівні споживання до моменту надходження замовлення на склад організації.

Розмір замовлення розраховується таким чином, що за умови точної відповідності фактичного споживання за час поставки очікуваному споживанню постачання поповнює запас на складі до максимального бажаного рівня. Дійсно, різниця між максимальним бажаним і поточним запасом визначає величину замовлення, необхідну для заповнення запасу до максимального бажаного рівня на момент розрахунку, а очікуване споживання за час поставки забезпечує це заповнення в момент здійснення поставки.

Система управління запасами з встановленою періодичністю їх поповнення до постійного рівня

Представлені вище основні системи управління запасами базуються на фіксації одного з двох можливих параметрів - розміру замовлення та інтервалу часу між замовленнями. В умовах відсутності відхилень від запланованих показників і рівномірного споживання запасів, для яких розроблені основні системи, такий підхід є цілком достатнім.

Однак на практиці частіше зустрічаються інші, більш складні ситуації. Зокрема, при значних коливаннях попиту основні системи управління запасами не в змозі забезпечити безперебійне постачання споживача без значного підвищення обсягу запасів. При наявності систематичних збоїв у постачанні та споживанні основні системи управління запасами стають неефективними.

В системі з встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня вхідним параметром є період часу між замовленнями. На відміну від основної системи вона орієнтована на роботу при значних коливаннях споживання. Щоб запобігти завищенню обсягів запасів, що містяться на складі, або їх дефіциту, замовлення виробляються не лише у встановлені моменти часу, але і при досягненні запасом порогового рівня. Таким чином, розглянута система включає в себе елемент з фіксованим інтервалом часу між замовленнями (встановлену періодичність оформлення замовлення) і елемент з фіксованим розміром замовлення (відстеження порогового рівня запасів).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >