Навігація
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Логістика
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Система управління запасами "мінімум-максимум"

Система "мінімум-максимум" орієнтована на ситуацію, коли витрати на облік запасів і витрати на оформлення замовлення настільки значні, що стають сумірні з втратами від дефіциту запасів.

Як і в системі з фіксованим інтервалом часу між замовленнями тут використовується постійний інтервал часу між замовленнями. Але в системі "мінімум-максимум" замовлення проводяться не через кожен заданий інтервал часу, а тільки за умови, що запаси на складі в цей момент виявилися рівними або менше встановленого мінімального рівня. У разі видачі замовлення його розмір розраховується так, щоб постачання поповнила запаси до максимального бажаного рівня. Таким чином, дана система працює лише з двома рівнями запасів - мінімальним і максимальним, чому вона і зобов'язана своєю назвою.

Пороговий рівень (ПУ) запасу в системі "мінімум-максимум" грає роль мінімального рівня. Якщо у встановлений момент часу цей рівень пройдений, тобто готівковий запас дорівнює пороговому рівню або не досягає його, то замовлення оформляється. В іншому випадку замовлення не видається, відстеження порогового рівня, а також видача замовлення будуть зроблені тільки через заданий інтервал часу. Максимальний бажаний запас в системі "мінімум-максимум" грає роль максимального рівня. Його розмір враховується при визначенні розміру замовлення. Він опосередковано (через інтервал часу між замовленнями) пов'язаний з найбільш раціональної завантаженням площ складу при обліку можливих збоїв поставки і необхідності безперебійного постачання споживання.

Постійно розраховуються параметри системи "мінімум-максимум" є розмір замовлення. У цьому випадку розмір замовлення розраховується за формулою

де ПУ - пороговий рівень (фіз. од.).

Порівняння основних двох систем управління запасами показує, що система з фіксованим розміром замовлення має переваги:

  • • менший рівень максимального бажаного запасу;
  • • економія витрат на утримання запасів на складі за рахунок скорочення площ під запаси.

З недоліків слід виділити те, що необхідне ведення постійного контролю за наявністю запасів на складі.

Для системи з фіксованим інтервалом часу між замовленнями перевагою є відсутність постійного контролю за наявністю запасів на складі. При цьому слід зазначити наступні недоліки:

  • • високий рівень максимального бажаного запасу;
  • • підвищення витрат на утримання запасів на складі за рахунок збільшення площ під запаси.

Контроль в системах управління запасами

Контроль в системах управління запасами здійснюють шляхом періодичних розрахунків керованих параметрів стану запасів та їх порівняння з планованими.

Розрахунок оптимальних значень керованих параметрів ведеться за цільової функції (див. Підпараграфів 5.2.2).

де Cобщ - сумарні (загальні) витрати на запаси товарів; СХР.З - витрати на зберігання запасів товару; С созд.з - витрати на створення запасів товару; М - питомі витрати по зберіганню запасів товару; К - питомі витрати на створення запасів товару; Q - попит на товар за аналізований період; Р - закупівельна вартість одиниця товару; Т - тривалість періоду в річному вимірі; S - кількість товару, реалізованого за рік ; - середнє значення поточного запасу; N - кількість замовлень; Δ t - період між замовленнями.

Оптимальний розмір витрат за період Т на створення запасу, Cопт.зак.

тоді

або

Оптимальний розмір витрат за період Т на зберігання запасу, Сопт.хран:

або

і остаточно

Мінімальний (він же оптимальний) розмір загальних витрат за період на створення і зберігання запасу Смін.общ буде обчислений за формулою

З формул Сопт.зак і Сопт.хран випливає, що в точці мінімуму загальних витрат витрати на створення запасу за період дорівнюють витратам на зберігання запасу (за цей же період). Таким чином, можна зробити висновок, що має істотне практичне значення: якщо протягом періоду витрати, пов'язані зі створенням запасу, були дорівнюють витратам на їх зберігання, значить, товари закуповувалися в оптимальному обсязі, тобто оптимальними за розміром партіями. Оптимальний розмір середнього значення поточного запасу може бути визначений за формулою

Оптимальна кількість замовлень за період (частота завозу) визначиться зі співвідношення:

Оптимальний період між поставками t опт обчислюють за співвідношенням

Отримане значення періоду між поставками має річний вимір

тобто проміжок між замовленнями вимірюється в роках. На практиці період між поставками зручніше вимірювати в місяцях або днях. Розрахункова формула при цьому має вигляд

або

Визначати оптимальні значення керованих параметрів доцільно таблично, використовуючи табл. 5.10 для значень некерованих параметрів і табл. 5.11 для розрахунків параметрів запасів.

Таблиця 5 .10

Дані для розрахунку оптимальних значень некерованих параметрів цільової функції за значеннями керованих параметрів

Найменування параметру

Позначення

Одиниці

вимірювань

Значення

Попит на товар за аналізований період

Q

1 800

Питомі витрати на створення запасів (доставка + приймання)

K

руб.

500

Питомі витрати по зберіганню запасу

M

0,3

Тривалість періоду в річному вимірі

T

0,25 (один квартал)

Закупівельна вартість одиниці товару

Р

600

Таблиця 5.11

Розрахунок значень параметрів запасів

Найменування параметру

Одиниця

вимірювань

Формула для розрахунку

Розрахунок

Значення

1

Оптимальний розмір замовляється партії

штук

З опт.зак

2

Оптимальний розмір витрат за період Т на створення запасу

руб.

квартал

З опт.созд.е

3

Оптимальний розмір витрат за період Т на зберігання запасу

руб.

квартал

З опр.хр.з

4

Мінімальний розмір загальних витрат за період на створення і зберігання запасу

руб.

квартал

З опт.зак min

5

Оптимальний розмір середнього значення поточного запасу

шт.

З опт.тек.ср

6

Оптимальна кількість замовлень за період (частота завозу)

замовлень

квартал

N опт

7

Оптимальний період між замовленнями

днів

Δ t опт

Наведені вище формули і розрахунки виконані виходячи з припущення, що потреба в аналізованому періоді, а також розмір t опт розраховуються в натуральному вираженні (в штуках).

Розрахунки не зазнають істотних змін, якщо перейти до грошового вираження потреби і замовлення, а також таких параметрів, як оптимальний розмір замовляється партії, мінімальний розмір загальних витрат за період на створення і зберігання запасу і т.д.

У той же час якщо вважати, що контроль за станом запасів - це збір даних, їх аналіз і регулювання рівня запасів продукції, то в залежності від моделі управління запасами найбільш апробовані системи контролю за станом запасів з фіксованим розміром замовлення і з фіксованою періодичністю замовлення. Обидві моделі управління запасами нами були розглянуті вище.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук