ЛОГІСТИЧНИЙ СЕРВІС

У результаті вивчення глави 7 студент повинен:

знати

 • • організацію логістичного сервісу і методологію його оцінки;
 • • інформаційні технології підтримки життєвого циклу виробів в логістичному сервісі;
 • • приблизний побудова логістичного сервісу в продажному і післяпродажному обслуговуванні;

вміти

 • • оцінювати рівень логістичного обслуговування;
 • • розраховувати життєвий цикл поставки продукції;
 • • використовувати інформаційні технології логістичного сервісу;

володіти навичками

 • • використання технологій організації логістичного сервісу;
 • • аналізу та оцінки рівня логістичного обслуговування;
 • • практичного застосування логістичного побудови управління сервісним обслуговуванням.

Основні положення щодо формування логістичних послуг

Основні положення по організації логістичного сервісу

Застосування логістичного підходу передбачає можливість надання споживачу потоків різноманітних логістичних послуг. Вони нерозривно пов'язані з процесами розподілу в закупівлях, виробництво, доставку та експлуатації товарів. При цьому логістичні послуги являють собою комплекс послуг, що надаються як споживачеві, так і виробникові на різних стадіях життєвого циклу продукції. У практичній діяльності і в науці виникли нові напрями, пов'язані з управлінням процесами безперервних змін. З'явилася нова економічна категорія, відбиває сучасну реальність, що характеризується безперервністю змін зливаються в потік. Процесна категорія потоку і стала базовою для логістики. Крім прискорення змін, не менш важливою стороною сучасної підприємницької діяльності є ускладнення відносин, підвищення взаємозалежності з оточуючими нас людьми, а в бізнес-діяльності - з партнерами: постачальниками і клієнтами. Успішний розвиток будь-якого підприємства неможливо без ефективної співпраці з постачальниками і споживачами. Інтереси різних людей і різних підприємств не завжди збігаються. Однак у цивілізованому суспільстві немає іншого шляху, крім узгодження інтересів і дій. З урахуванням безперервності змін, що відбуваються слід говорити про узгодження безперервного потоку дій.

Логістика розглядає потік змін і прагне до його регулювання на всій його довжині - від закупівлі ресурсів для бізнес-діяльності до споживання та утилізації вироблену продукцію підвищення покупцем. Це регулювання здійснюється через різні технології сервісного обслуговування.

Перелік логістичних послуг досить різноманітний і великий. Тому для ефективного вирішення проблеми сервісу доцільно побудувати систему сервісного обслуговування, якщо підприємство має можливість це зробити. Причому здійснюється логістичний сервіс або самим постачальником, або експедиторською фірмою, що спеціалізується в області логістичного обслуговування.

Комплекс робіт в області логістичного обслуговування можна розділити на три основних етапи:

 • • передпродажні, тобто роботи з формування системи логістичного обслуговування: проектування, побудова та адаптація системи до умов діяльності підприємства;
 • • роботи з надання логістичних послуг, здійснювані в процесі продажу товарів;
 • • післяпродажний логістичний сервіс.

На початку процесу запуску системи в області логістичного сервісу визначають політику фірми в сфері надання послуг, а також їх планування. Потім створюють структуру системи логістичного обслуговування і проводять аналіз ресурсів. Формують саму систему і здійснюють моделювання окремих сервісних послуг; визначають економічні, технічні та інформаційні характеристики моделей сервісу.

У числі моделей при реалізації товарів можуть виявитися різноманітні логістичні послуги щодо організаційного та інформаційного забезпечення продажів:

 • - Наявність товарних запасів на складі;
 • - Виконання замовлення, в тому числі підбір асортименту, упаковка, формування вантажних одиниць та інші операції;
 • - Забезпечення надійності доставки;
 • - Надання інформації про проходження вантажів і т.д.

Післяпродажні послуги - це гарантійне обслуговування, зобов'язання по розгляду претензій покупців, ремонт або заміна вийшов з ладу товару і т.д.

Широка номенклатура логістичних послуг і значний діапазон, в якому може мінятися їх якість, вплив послуг на конкурентоспроможність фірми і величину витрат, а також ряд інших факторів підкреслюють необхідність для фірми мати точно визначену стратегію в області логістичного обслуговування споживачів.

Споживач при виборі постачальника бере до уваги можливості останнього в області логістичного сервісу, тобто на конкурентоспроможність постачальника впливають асортимент і якість пропонованих їм послуг. При цьому розширення сфери послуг пов'язане з додатковими витратами.

Алгоритм формування та функціонування системи сервісного обслуговування наведено на рис. 7.1. Введення даних по ринку і сегментація розуміють його поділ на конкретні групи споживачів, для кожної з яких можуть знадобитися певні послуги відповідно до особливостей споживання і характеристик споживачів. Потім здійснюється визначення переліку послуг по всьому спектру інтересів споживачів. Тут же можна здійснити ранжування послуг, що входять у складений перелік. Доцільно зосередити увагу на найбільш значимих для покупців послугах.

Стандартизація і типізація послуг в розділі окремих сегментів ринку призводить до скорочення програмних операційних моделей сервісу, розробку яких необхідно здійснити.

Алгоритм формування та функціонування системи сервісного обслуговування

Рис. 7.1. Алгоритм формування та функціонування системи сервісного обслуговування

Оцінка сервісних послуг, а також встановлення взаємозв'язку між рівнем сервісу і вартістю послуг, що надаються, визначення рівня сервісу, необхідного для забезпечення конкурентоспроможності компанії, визначає необхідність реалізації системи сервісного обслуговування.

Зворотній зв'язок формує коректувальні процедури сервісних моделей або всієї системи сервісу і практично дозволяє адаптувати її до умов споживача.

Сегментація ринку може здійснюватися за географічним фактором, за характером сервісу або з якого-небудь іншою ознакою. Вибір значимих для покупців послуг, їх ранжування, визначення стандартів послуг можна здійснити, проводячи різні опитування. Оцінка послуг здійснюється різними способами. Наприклад, рівень надійності постачання можна виміряти часткою поставлених у термін партій.

У зв'язку з тим що наскрізний рух потоків не може бути реалізоване без адаптивного управління, найважливішою процедурою ефективного функціонування сервісу має бути встановлення зворотного зв'язку з покупцями для забезпечення відповідності послуг потребам покупців.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >