Інтегрована логістична підтримка

Одним з важливих споживчих властивостей складного наукомісткого виробу є величина витрат на підтримку його ЖЦ (life cycle cost). Вона складається з витрат на розробку і виробництво вироби, експлуатацію і підтримку його в працездатному стані. Скорочення витрат на підтримку ЖЦ виробу і функціонування підприємства - одна з цілей CALS-сервісу. Комплекс управлінських технологій, спрямованих на скорочення цих витрат, об'єднується поняттям інтегрована логістична підтримка (ИЛП) (Integrated Logistic Support) - інтегроване логістичний супровід.

Відповідно до стандарту DEF STAN 0060 ИЛП включає в себе: аналіз логістичної підтримки, процедури планування процесів технічного обслуговування і ремонту, інтегровані процедури матеріально-технічного забезпечення, заходи щодо забезпечення персоналу електронної експлуатаційною та ремонтною документацією. Практичне освоєння цього стандарту дає великий ефект як в логістичних процесах забезпечення ЖЦП, так і в їх сервісному обслуговуванні.

Приклад організації логістичних процесів

Основні напрямки логістичного побудови в книжковій торгівлі

Основними напрямами розвитку книжкового ринку в нашій країні є підвищення якості обслуговування покупців, розширення пропонованого асортименту книжкових товарів при одночасному скороченні тиражів. Ці тенденції ведуть до підвищення витрат як у виробництві, так і в поширенні. Для того щоб книги залишалися доступними за ціною основної частини населення, необхідно шукати шляхи зниження витрат. У цьому має допомогти прискорений розвиток логістики в книжковій справі.

Загальною світовою тенденцією при пошуку шляхів зниження цін є підвищена увага до сфери обігу. Це пов'язано з тим, що згідно з дослідженнями, проведеними Економічною і соціальною радою ООН, близько 98% сукупного часу доводиться на проходження продукції по різних каналах постачання і збуту. Безпосереднє виробництво товарів займає лише 2% сумарного часу. Природно, що такий стан збільшує частку витрат. Стає все важче добиватися стримування зростання цін на книжкову продукцію за рахунок зниження витрат на її виробництво (авторських гонорарів, витрат на редакційно-видавничу діяльність, друк тиражу і т.д.). Фахівці підрахували, що тільки дотримання видавництвами стандартів оформлення книжкової продукції та ефективно працюючі книготорговельні технології здатні скоротити невиробничі витрати наполовину.

Необхідність впровадження логістики в книжковій справі пов'язана також і з постійним зростанням вимог до якості обслуговування споживачів.

Сучасний книжковий ринок характеризується підвищенням динамічності: змінюється попит, прискорюються терміни виробництва книжкової продукції, скорочується період її життя в якості товару. Фактор часу набуває важливого значення. Все це викликає необхідність використання логістики для скорочення термінів руху книжкових потоків. Наприклад, організація торгівлі за логістичної схемою автоматичного комп'ютерного замовлення книгарнею книг у постачальника (видавництва, оптового підприємства) прискорює рух товару в два-три рази. Стандартний бібліографічний опис, ISBN, штрих-код, електронні накладні - без цих елементів сьогодні неможливо вибудувати логістику торгового процесу. Логістика має потенційні можливості для прискорення проходження матеріальних потоків на всіх етапах їх руху.

До них можна віднести:

  • - Досягнення більш тісних контактів учасниками товароруху, виключення з процесів руху неефективних логістичних операцій;
  • - Контроль за потоком товарів на всьому шляху його просування на базі створення інформаційних систем управління логістикою;
  • - Представлення усіх видів діяльності, які пов'язують виробників із споживачами, в якості складових єдиного процесу товароруху;
  • - Розвиток і застосування логістики в книжковій справі для вирішення завдання підвищення фізичної доступності книжкових товарів для покупців.

Мова йде про те, щоб російські читачі мали можливість безперешкодно ознайомитися з максимально широким асортиментом книжкових товарів і вибрати необхідну книгу. Тут існує цілий комплекс логістичних проблем, пов'язаних з розвитком роздрібної книготорговельної мережі, розширенням асортименту не тільки столичних, але і провінційних книгарень. Крім того, книга є товаром, для успішного продажу якого вкрай необхідна його наявність на ринку за принципом "тут і зараз". Велика кількість покупок книг відбувається незаплановано, в процесі знайомства покупця з асортиментом книгарні.

Доступність товарів залежить від таких параметрів логістичних послуг, як надійність, швидкість і частота поставки, широта пропонованого постачальниками асортименту, рівень інформаційного обслуговування і т.д.

Наведемо тут приклад "Топ-книги" (Новосибірськ). Застосування принципів логістики дозволило цій фірмі мінімізувати період перебування книжкових товарів у процесі їхнього руху від видавця до покупки кінцевим споживачем. Для цього використовуються сучасні комп'ютерні системи, доставка з Москви поштовими вагонами, цілодобова робота складу, яка забезпечує поставку замовлених книг в магазин протягом доби. Прискорення руху книг дозволяє зменшити товарні запаси, підвищити їх оборотність, скоротити число помилок у замовленнях, що підвищує ефективність фінансових результатів, а в кінцевому підсумку покращує рівень обслуговування покупців. Швидкість виконання замовлення на книгу, що надійшов від жителя Новосибірська, становить не більше трьох-чотирьох днів, а від жителів інших міст Сибіру - чотирьох-п'яти днів.

Практика найбільш ефективно працюючих видавничих та книготорговельних фірм показує, що використання логістики дозволяє успішно вирішувати складні проблеми, що існують в книжковій справі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >