Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси

Корпоративні фінанси

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
Вступ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ І ПРИЗНАЧЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ Фінанси як вартісна категорія Основні теорії корпоративних фінансів Фінансові інструменти Фінансові ресурси корпорацій Особливості фінансів корпоративних груп Корпоративна фінансова політика Обов'язки фінансового менеджера (управителя) ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА ПРИБУТОК КОРПОРАЦІЇ Класифікація та систематизація доходів Планування та прогнозування виручки від реалізації продукції Зміст і класифікація видатків та витрат Зарубіжна практика систематизації витрат корпорацій Управління витратами і маржинальним доходом із застосуванням операційного левериджу (важеля) Методи планування і прогнозування прибутку Використання чистого прибутку корпорації ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ КОРПОРАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЙОГО СТРУКТУРОЮ Економічна природа і класифікація капіталу Основні принципи формування капіталу Концепція вартості капіталу корпорації Середньозважена і гранична вартість капіталу Фінансова структура капіталу Моделі оцінки оптимальної структури капіталу Роль економічної доданої вартості в управлінні капіталом корпорації ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ І ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ Склад позикового і залученого капіталу корпорації та оцінка вартості залучення Формування капіталу шляхом емісії корпоративних облігацій Ефект фінансового левериджу (важеля) Взаємодія ефектів операційного та фінансового важелів ФІНАНСУВАННЯ ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ОСНОВНИЙ КАПІТАЛ КОРПОРАЦІЇ Інвестиції як економічна категорія Класифікація інвестицій в капітал Інвестиційна політика корпорацій Джерела фінансування інвестицій (капітальних вкладень) Фінансування інвестицій (капітальних вкладень) за рахунок власних коштів корпорації Довгострокове банківське кредитування реальних інвестицій корпорацій Лізинг як метод фінансування реальних інвестицій Зміст проектного фінансування Інновації та венчурне фінансування інвестицій ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ КОРПОРАЦІЇ Загальна характеристика інвестицій в оборотний капітал Управління оборотним капіталом в процесі операційного та фінансового циклів Управління поточними фінансовими потребами Управління запасами Нормування оборотних коштів Управління дебіторською заборгованістю Вибір стратегії фінансування оборотних активів корпорацій Вибір політики управління короткостроковими зобов'язаннями Складання бюджету оборотних активів УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ В КОРПОРАЦІЇ Основні поняття, що характеризують грошові потоки Класифікація грошових потоків Ліквідний грошовий потік Методи вимірювання грошових потоків Методи аналізу грошових потоків Методи оптимізації грошових потоків Прогнозування грошових потоків і формування платіжного балансу корпорації КОРПОРАЦІЇ ТА ФІНАНСОВИЙ РИНОК Призначення і функції фінансового ринку в мобілізації та розподілі капіталу корпорацій Види професійної діяльності на фінансовому ринку Фондова біржа і її структура Роль корпорацій на фінансовому ринку Курсова вартість корпоративних цінних паперів і фактори, що її визначають Правове регулювання фондового ринку УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ Фінансові інвестиції корпорацій Типи портфелів цінних паперів Концептуальні підходи до формування фондового портфеля корпорації Диверсифікація як метод управління фондовим портфелем Оцінка прибутковості портфеля корпоративних цінних паперів Моніторинг фондового портфеля Ризики портфельних інвестицій та способи їх мінімізації ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА КОРПОРАЦІЇ Базові теорії дивідендів Формування дивідендної політики корпорації Фактори, що впливають на вибір дивідендної політики Форми виплати дивідендів Політика корпорацій з викупу власних акцій ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ В КОРПОРАЦІЯХ Зміст і завдання фінансового планування Принципи фінансового планування Методи фінансового планування Процедури фінансового планування Види і зміст фінансових планів Систематизація та зміст фінансових планів (бюджетів) Організація корпоративного фінансового контролю
 
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук