Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Вступ

Економічні перетворення в сучасній Росії спрямовані на створення цивілізованих ринкових відносин та ефективної системи функціонування капіталу, насамперед - в реальному секторі національного господарства.

Однією з основних тенденцій реформування російських організацій (корпорацій) став розвиток такої корпоративної форми власності, як акціонування. Концентрація капіталу в великих корпоративних структурах (фінансово-промислових групах і холдингах) дозволяє створити сприятливі умови для централізованого управління їх фінансовими ресурсами, захисту прав учасників (засновників), чіткого розмежування відповідальності учасників і менеджерів, використання сучасних методів залучення капіталу з фінансового ринку за допомогою випуску і обігу корпоративних цінних паперів. Реформування вітчизняних організацій (корпорацій) також необхідно для створення ефективного контролю за цільовим використанням фінансових ресурсів (на основі впровадження системи бюджетування доходів, витрат і капіталу), підвищення їх інвестиційної привабливості, подолання та мінімізації впливу ризиків збитковості в діяльності багатьох з них.

Корпоративні структури (об'єднання) - це інституційні освіти, що дозволяють будувати партнерські відносини між організаціями (корпораціями) і державою, регіонами в особі органів виконавчої влади, малим, середнім і великим бізнесом з використанням фінансових методів мобілізації капіталу. Не випадково в країнах з розвиненою ринковою економікою стійкість економічного розвитку і конкуренції забезпечується саме за допомогою великих вертикально або горизонтально інтегрованих структур, які включають безліч середніх і малих організацій. Створення корпоративних структур відповідає інтересам як держави, так і приватного бізнесу. У підручнику розглядаються особливості організації фінансів корпоративних структур, а також входять до їх складу компаній різних форм власності.

Вивченню передумов і тенденцій розвитку корпорацій присвятили свої роботи такі зарубіжні вчені-економісти, як Р. Брейлі, Ю. Брігхем, Ван Хорн, Л. Гапенскі, С. Майерс, Р. Мертон, Ф. Модільяні, М. Міллер, Р. Росс , У. Шарп та ін. Їх дослідження, адаптовані до економічних умов Росії, становлять великий науковий і практичний інтерес для вітчизняних економістів, менеджерів, аспірантів і студентів вузів.

У пропонованому виданні послідовно висвітлюються базові концепції корпоративних фінансів, фінансова та інвестиційна політика корпорацій, їх взаємодія з учасниками фінансового ринку, викладаються практичні аспекти формування та використання капіталу, доходів (витрат) і прибутку, фінансування інвестицій, фінансового планування, бюджетування та контролю. Велику увагу приділено і такий актуальною проблемою, як управління грошовими (фінансовими) потоками.

У результаті поглибленого вивчення курсу бакалаври повинні:

знати

 • • базові поняття та принципи, використовувані в управлінні фінансами корпорацій;
 • • теоретичні концепції корпоративних фінансів;
 • • методи формування та використання доходів, витрат і прибутку корпорацій і корпоративних структур;
 • • технологію складання, аналізу та прогнозування фінансової звітності корпорацій;
 • • методичний підхід до управління вартістю і фінансовою структурою корпоративного капіталу;
 • • способи формування власного капіталу корпорації та політику залучення позикових коштів;
 • • технологію фінансування довгострокових інвестицій в основний капітал корпорацій;
 • • методи фінансування інвестицій в оборотний капітал корпорацій;
 • • методичний підхід до управління та оптимізації грошових потоків корпорацій;
 • • технологію управління портфелем фінансових активів корпорацій;
 • • базові теорії дивідендної політики, форми і порядок виплати дивідендів акціонерам (учасникам) корпорації;
 • • зміст і способи фінансового планування і бюджетування в корпоративних структурах;
 • • види, форми і методи організації фінансового контролю в корпораціях;

вміти

 • • знаходити і оцінювати теоретичні та практичні матеріали, отримані зі спеціальної економічної літератури, що характеризують базові поняття та принципи, використовувані в процесі управління корпоративними фінансами;
 • • систематизувати та аналізувати дані фінансової звітності, що відображають фінансову стійкість, прибутковість, ділову репутацію і ринкову активність корпорацій з метою прийняття управлінських фінансових рішень;
 • • користуватися методичним інструментарієм, що дозволяє аналізувати і оцінювати вартість і фінансову структуру корпоративного капіталу з позиції знаходження оптимального управлінського рішення;
 • • вибирати і оцінювати найбільш раціональні способи фінансування інвестицій в основний і оборотний капітал корпорації;
 • • оптимізувати грошові потоки за поточною, інвестиційної та фінансової діяльності корпорації з метою подолання дефіциту грошових коштів в окремі періоди;
 • • складати довгострокові, середньострокові, поточні та оперативні фінансові плани по корпорації в цілому та її структурним підрозділам (філіям);

володіти

 • • теоретичними прийомами, які у російській і зарубіжній теорії для формування обґрунтованих фінансових управлінських рішень;
 • • методами і способами збору, обробки, аналізу, планування і контролю критеріальних показників фінансової звітності корпорацій;
 • • способами вибору найбільш доступних і надійних джерел залучення капіталу і фінансових ресурсів для фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності корпорацій;
 • • методичним і математичним апаратом аналізу, оцінки, планування та контролю вартості, прибутковості і ризику фінансових інструментів;
 • • концептуальними підходами, методами і прийомами управління портфелями цінних паперів корпорації;
 • • методиками розробки та контролю операційних, інвестиційних і фінансових бюджетів по корпорації в цілому і її підрозділам (філіям);
 • • навичками застосування програмних продуктів, використання комп'ютерної техніки і технологій для прийняття фінансових управлінських рішень.

Знання, набуті в результаті вивчення курсу "Корпоративні фінанси", дозволять в процесі подальшої самостійної роботи студентів в органах державного управління та контролю, організаціях (корпораціях) та інших структурах формувати кваліфіковані і оптимальні управлінські фінансові рішення.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук