Планування та прогнозування виручки від реалізації продукції

Планування виручки від реалізації необхідно для визначення прибутку і складання оперативних фінансових планів (бюджету доходів і витрат, податкового бюджету, оцінки вартості корпорації при дохідному підході та ін.).

Планування виручки від реалізації підпорядковано головній меті - управлінню прибутком, що забезпечують системою заходів за розрахунком її окремих видів від поточної та фінансової діяльності.

Інформаційною базою для планування виручки від реалізації служать:

 • • розроблена виробнича програма, яка визначає обсяг і склад виробленої продукції (робіт, послуг) на квартал, півріччя, рік;
 • • розроблена цінова політика;
 • • прийнята асортиментна політика;
 • • оцінка та прогноз кон'юнктури товарного ринку;
 • • розрахунок планової величини виручки від реалізації;
 • • розробка заходів щодо виконання запланованого обсягу виручки від реалізації.

Загальна модель розрахунку планової величини виручки від реалізації (ВР) має вигляд:

де О1 і О2 - залишки готових виробів на складі та у відвантаженні на початок і кінець розрахункового періоду; Т - випуск продукції за планом в ринкових цінах.

У бухгалтерському обліку вхідні залишки нереалізованої продукції показують по витратах. Для її оцінки в цінах реалізації використовують коефіцієнт перерахунку (Кпер):

Для визначення товарного випуску продукції (Т) використовують формулу

де Кi - планова кількість виробів i-го виду; Цi - ціна реалізації виробу г-го виду; п - число видів (груп) виробів (1, 2, 3, .... п).

Приклад розрахунку виручки від реалізації товарів прямим методом наведено в табл. 2.1.

У ряді випадків планову виручку від реалізації визначають не по кожному виробу (групи виробів), а по всій продукції в цілому - виходячи з прогнозного обсягу товарного випуску в ринкових цінах і зміни залишків нереалізованої продукції на кінець розрахункового періоду (табл. 2.2).

Таблиця 2.1.

Розрахунок виручки від реалізації на майбутній фінансовий рік по корпорації

Вироби, № п / п

Залишки нереалізованої продукції на початок року, шт.

План випуску товарної продукції в майбутньому році, шт.

Залишки нереалізованої продукції на кінець майбутнього року, шт.

План реалізації продукції в майбутньому році (гр. 2 + гр. 3 - гр. 4), шт.

Ціна реалізації з ПДВ, тис. Руб.

Валова виручка від реалізації (гр. 5 × гр. 6), тис. Руб.

1

2

3

4

5

6

7

1

150

3500

100

+3550

5,0

17750

2

200

+4000

250

3950

4,6

18170

3

250

4500

200

4550

8,0

36400

4

300

+4800

350

4750

6,0

28500

5

220

+3800

180

+3840

7,5

28800

Разом

-

-

-

-

-

129620

Таблиця 2.2

Зведений розрахунок виручки від реалізації по корпорації на майбутній фінансовий рік

Рядок

Показники

Сума, тис. Руб.

1

Залишки нереалізованої продукції на початок розрахункового періоду

+7120

2

Прогноз випуску товарної продукції в розрахунковому періоді

129620

3

Залишки нереалізованої продукції на кінець розрахункового періоду

6700

4

Валова виручка від реалізації на майбутній рік (стор. 1 + р. 2 - стор. 3)

130040

5

Податок на додану вартість

23407

6

Чиста виручка від реалізації (стор. 4 - стор. 5)

106633

7

Повні витрати з виробництва та реалізації продукції

93837

8

Валовий прибуток (стор. 6 - стор. 7)

12796

9

Рентабельність реалізованої продукції (стор. 8: стор. 7 × 100) = 13,6%

Система заходів щодо забезпечення виконання плану по виручці від реалізації включає наступні заходи:

 • • проведення розумної цінової політики, що забезпечує своєчасне надходження виручки від покупців в достатньому обсязі;
 • • використання сприятливої кон'юнктури товарного ринку для продажу великих партій виробів платоспроможним покупцям;
 • • надання комерційного кредиту і цінових знижок покупцям для стимулювання збуту товарів;
 • • підвищення рівня сервісного (післяпродажного) обслуговування клієнтів;
 • • розвиток рекламної та інформаційної діяльності на товарному ринку;
 • • доведення розроблених планів (бюджетів) до центрів фінансової відповідальності (ЦФО) за доходи і прибуток, а також контроль за їх виконанням.

Фінансовий менеджер зобов'язаний сприяти виконанню плану по виручці від реалізації продукції. У цих цілях він зобов'язаний здійснювати оперативний контроль:

 • • за виробництвом товарів (шляхом встановлення структурним підрозділам планових бюджетів та планової потреби в оборотних коштах);
 • • відвантаженням продукції;
 • • попередженням випуску виробів, які користуються обмеженим попитом у споживачів;
 • • своєчасним здійсненням грошових розрахунків за відвантажену продукцію, тобто станом дебіторської заборгованості.

Дані напрями контрольної роботи дозволяють збільшити обсяг виручки, що надійшла від реалізації (у грошовій формі) і забезпечити тим самим стабільність фінансового становища корпорації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >