Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси

Формування капіталу шляхом емісії корпоративних облігацій

Однією з форм залучення капіталу є випуск облігаційних позик. Розміщення корпорацією облігацій, конвертованих в акції, здійснюють за рішенням загальних зборів акціонерів або ради директорів (наглядової ради).

Облігація засвідчує право власника вимагати її погашення (виплату номінальної вартості і відсотків або номінальної вартості за дисконтною облігації) у встановлений термін. У рішенні про емісію облігацій повинні бути визначені форми, терміни та інші умови їх розміщення. Номінальна вартість всіх випущених облігацій не повинна перевищувати розміру статутного капіталу товариства та (або) величину забезпечення, наданого корпорації третіми особами для мети їх випуску. При відсутності забезпечення, наданого третіми особами, випуск облігацій можливий не раніше третього року існування корпорації та за умови належного затвердження річної бухгалтерської звітності за два завершені фінансові роки. Ці обмеження не застосовують для випуску облігацій з іпотечним покриттям та в інших випадках, визначених федеральним законодавством про цінні папери.

Корпорації має право випускати облігації з одноразовим строком погашення або облігації з терміном погашення за серіями у визначені терміни. Погашення облігацій можна здійснювати у грошовій формі або іншим майном, виходячи з рішення про їх випуск.

Облігації можуть бути іменними або на пред'явника. При випуску іменних облігацій товариство зобов'язане вести реєстр їх власників. Корпорації вправі передбачити можливість дострокового погашення облігацій за бажанням облигационеров. У такому випадку в рішенні про випуск облігацій слід визначити вартість погашення і термін, не раніше якого вони можуть бути пред'явлені до дострокового погашення. Корпорація не має права розміщувати облігації, конвертовані в його акції, якщо кількість оголошених акцій певних категорій і типів нижче кількості акцій цих категорій і типів, право на придбання яких надають подібні цінні папери.

Довгострокові позики, залучені шляхом випуску і розміщення облігацій, враховують на рахунку 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками" відокремлено. Якщо облігації розміщують за ціною, що перевищує їх номінальну вартість, то роблять запис за дебетом рахунка 51 "Розрахункові рахунки" і кредиту рахунків 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками" (за номінальною вартістю) і 98 "Доходи майбутніх періодів" (на суму перевищення ціни розміщення облігацій над їх номінальною вартістю).

Суму, віднесену на рахунок 98 "Доходи майбутніх періодів", списують рівномірно протягом терміну обігу облігацій на рахунок 91 "Інші доходи і витрати". Якщо облігації розміщують за ціною нижче їх номінальної вартості, то різницю між ціною розміщення та номінальною їх вартістю донараховують рівномірно протягом терміну обігу з кредиту рахунку 67 "Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками" в дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

Вартість капіталу, що залучається за рахунок емісії корпоративних облігацій, оцінюють на основі ставки купонного відсотка, формуючої суму періодичних купонних виплат. Якщо облігацію реалізують на інших умовах, то базою оцінки виступає загальна сума дисконту по ній, виплачувана при погашенні. У першому випадку оцінку здійснюють за формулою

де ЗК0 - вартість позикового капіталу, мобілізуються за рахунок емісії облігацій; СКП - вартість купонного відсотка по облігації,%; Нс - ставка податку на прибуток, частки одиниці; УЕЗ - рівень емісійних витрат по відношенню до обсягу емісії, частки одиниці.

Наприклад:

У другому випадку розрахунок вартості облігаційної позики виробляють за формулою

де ЗК0 - вартість облігаційної позики у формі дисконтних облігацій,%; !!! Д - середня ставка дисконту (відсотка) по облігації, руб .; Н0 - номінал облігації, руб .; УЕЗ - рівень емісійних витрат по відношенню до суми залучених за рахунок емісії дисконтних облігацій грошових коштів, частки одиниці.

Наприклад:

Залучення такого джерела формування капіталу забезпечує корпорації наступні переваги:

  • • емісія облігацій не приводить до втрати контролю над управлінням корпорацією (як у випадку з додатковим випуском акцій);
  • • облігації можуть бути емітовані при відносно невисоких фінансових зобов'язаннях за відсотками (у порівнянні зі ставками відсотка за банківський кредит або нормами дивідендних виплат по акціях), так як вони мають пріоритет у виплаті відсотків (за рахунок прибутку до оподаткування);
  • • корпоративні облігації більш стійкі на фінансовому ринку в порівнянні з іншими видами емісійних цінних паперів. Курс облігацій, як правило, істотно не знижується при погіршенні ділової ситуації на даному ринку, що характерно для акцій. Останні дуже чутливі до зміни кон'юнктури на ринку цінних паперів;
  • • корпоративні облігації забезпечують залучення додаткового капіталу на тривалий термін (5-10 років) без посередників, що дозволяє мобілізувати значні фінансові ресурси для реалізації великомасштабних інвестиційних проектів (в рамках проектного фінансування);
  • • доступ до грошових ресурсів широкого кола інвесторів (вкладників) і незалежність від окремо взятого кредитора (банку) та ін.

У той же час емісія облігацій може мати такі негативні наслідки для корпорації:

  • • облігації не можуть бути емітовані для формування і подальшого збільшення статутного капіталу, а також покриття тимчасової нестачі грошових коштів. Його зручніше покрити за рахунок короткострокового банківського або комерційного кредиту;
  • • емісія облігацій часто пов'язана зі значними додатковими витратами емітента і вимагає тривалого терміну залучення грошових коштів (6-12 місяців і більше);
  • • розміщення облігацій на більшу суму можуть дозволити собі тільки відомі корпорації, що мають високий рівень кредитного рейтингу;
  • • ступінь фінансової відповідальності корпорації-емітента за своєчасну виплату відсотків і основної суми боргу при погашенні облігацій дуже висока, так як стягнення цих сум при тривалій простроченні платежів здійснюють через процедуру банкрутства;
  • • після випуску облігацій внаслідок зміни кон'юнктури на фінансовому ринку середня ставка позичкового відсотка може стати значно нижче, ніж встановлений відсоток виплат за облігаційної позики. Це ставить емітента в невигідні фінансові умови (порівняно з умовами отримання банківського кредиту).

Отже, в умовах сучасного вітчизняного фінансового ринку емісія облігацій більш краща для високорентабельних корпорацій у разі реалізації ними великомасштабних інвестиційних проектів. Для фінансування таких проектів доцільно використовувати змішаний метод, тобто поряд з довгостроковим позиковим капіталом використовувати власні кошти корпорацій у розмірі не менше 40-50% від загального обсягу реальних інвестицій.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук