Фінансування інвестицій (капітальних вкладень) за рахунок власних коштів корпорації

Якщо капітальні вкладення здійснюють за рахунок власних коштів корпорацій (чистого прибутку і амортизаційних відрахувань), то партнери по будівництву самостійно визначають порядок внесення замовниками (забудовниками) власних фінансових ресурсів на спеціальні банківські рахунки для фінансування капіталовкладень і взаєморозрахунків. Кошти на фінансування капіталовкладень можна перекладати і з розрахункових рахунків корпорацій.

Форми оплати будівельно-монтажних робіт, поставок матеріальних ресурсів і послуг з будівництва об'єктів визначають договорами будівельного підряду, що укладаються замовниками та підрядниками на весь період будівництва. Виходячи з договору будівельного підряду, розрахунки між партнерами можна здійснювати:

  • • у формі авансів (проміжних платежів) за виконані підрядником роботи на конструктивних елементах і етапах;
  • • після завершення всіх робіт на об'єкті.

На практиці в договорі будівельного підряду найчастіше передбачають авансову форму оплати робіт, оскільки значну частину витрат у процесі будівельного виробництва несе підрядник. Часто вдаються до змішаної форми оплати, тобто при укладенні договору будівельного підряду передбачають оплату робіт після завершення окремих етапів, а також видачу авансу підряднику.

У даному випадку замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі результатів роботи за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, достроково. Іншими словами, якщо в договорі відсутня умова про порядок оплати робіт, то даний факт не впливає на дійсність договору.

Широко поширені проміжні (щомісячні) платежі за виконані підрядником роботи. Причому якість цих робіт має відповідати умовам договору підряду.

У випадках, коли фактичні витрати підрядника виявилися нижче тих, які враховувалися при визначенні ціни робіт, підрядник зберігає право на оплату робіт за ціною, зафіксованою в договорі підряду, якщо замовник не доведе, що отримана економія вплинула на якість виконаних робіт. У договорі підряду може бути передбачено розподіл отриманої економії між сторонами.

При невиконанні замовником обов'язку сплатити встановлену ціну або іншу суму, належну підрядникові у зв'язку з виконанням договору підряду, підрядник має право утримання результату робіт, а також належать замовнику матеріалів і обладнання до сплати останнім належних сум.

Підрядник зобов'язаний економно використовувати наданий замовником матеріал, після завершення роботи представити замовникові звіт про використання матеріалів, а також повернути його залишок або за згодою замовника понизити ціну роботи з урахуванням вартості залишається у підрядника невикористаного матеріалу.

Часто при будівництві об'єктів генеральний підрядчик залучає для виконання окремих видів робіт субпідрядників. Тоді у генпідрядника виникає обов'язок по оплаті робіт, виконаних субпідрядником. При цьому оплату генпідрядником виконаних субпідрядником робіт здійснюють незалежно від оплати робіт замовником генпідряднику.

У замовника обов'язок по оплаті робіт субпідряднику виникає у разі, якщо між ними, за згодою генпідрядника, укладено договір на виконання окремих видів робіт.

У договорі підряду вказують ціну підлягає виконанню роботи або способи її визначення. Вона включає компенсацію витрат підрядника та належна йому винагорода (прибуток). Ціна роботи може бути визначена на основі складання кошторису, яка після підтвердження її замовником стає частиною договору підряду.

Право власності переходить від підрядника до замовника у момент приймання-передачі будівельної продукції або після повного розрахунку за договором будівельного підряду. Не пізніше п'яти днів з дня реалізації виконаних робіт (підписання акта приймання виконаних робіт) підрядник зобов'язаний виписати і передати замовнику рахунок-фактуру на вартість виконаних робіт і пред'явлений до оплати податок на додану вартість.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку виконаних робіт і формування фінансового результату за договором будівельного підряду регулюють нормами ПБО 2/2008 "Облік договорів будівельного підряду".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >