Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Методи оптимізації грошових потоків

Під оптимізацією грошових потоків розуміють вибір найбільш раціональних форм управління і регулювання їх обсягу в часі і просторі (по філіях і бізнес-одиницям - ЦФО) виходячи з умов і особливостей господарської діяльності корпорації.

Основні цілі оптимізації:

 • • забезпечення збалансованості грошових надходжень і виплат протягом усього року;
 • • досягнення синхронності освіти доходів і витрат в часі і просторі;
 • • забезпечення зростання чистого грошового потоку (резерву готівки) корпорації в прогнозному періоді.

Ключові об'єкти оптимізації можна представити в наступному вигляді:

 • • позитивний грошовий потік;
 • • негативний грошовий потік;
 • • залишок грошових коштів на кінець розрахункового (прогнозного) періоду;
 • • чистий грошовий потік (резерв грошових коштів).

На результати господарської діяльності корпорації негативно впливають як дефіцитний, так і надлишковий грошовий потік.

Негативні наслідки дефіцитного грошового потоку виявляються в падінні рівня загальної платоспроможності і зниженні ліквідності балансу корпорації. Характерні його ознаки - зростання обсягу простроченої кредиторської заборгованості за товарними і фінансовими операціями; збільшення тривалості операційного та фінансового циклів; падіння прибутковості активів і власного капіталу; вимушений продаж частини необоротних активів; упущена можливість в отриманні прибутку. Негативні наслідки надлишкового грошового потоку виражаються у втраті реальної вартості тимчасово вільних грошових коштів через вплив інфляційного чинника; втраті потенційного доходу від невикористаної частини коштів у процесі короткострокового інвестування; зниженні зрештою рентабельності активів і власного капіталу.

Методи оптимізації дефіцитного (негативного) грошового потоку залежать від часу його виникнення - короткострокового або довгострокового періоду.

Збалансованості дефіцитного грошового потоку в короткостроковому інтервалі часу досягають за допомогою прискорення залучення коштів і уповільнення їх витрачання (виплат). Наприклад, прискорити залучення коштів у короткостроковому періоді можна за рахунок: повної передоплати за реалізовану продукцію, що користується підвищеним попитом у споживачів; зниження терміну надання комерційного кредиту покупцям товарів; застосування сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості (обліку та застави векселів, факторингу, форфейтингу) та ін.

Уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді досягають шляхом: збільшення за узгодженням з постачальниками термінів надання корпорації-виробнику комерційного (товарного) кредиту; заміни придбання капітальних активів на фінансову оренду (лізинг); реструктуризації кредитного портфеля за допомогою переказу короткострокових кредитів у довгострокові і т.д.

Збільшення обсягу позитивного грошового потоку в довгостроковому періоді може бути забезпечено за допомогою:

 • • додаткового випуску акцій;
 • • залучення стратегічних інвесторів з метою підвищення обсягу власного капіталу;
 • • залучення довгострокових банківських кредитів;
 • • продажу частини або всього обсягу фінансових активів, що входять в інвестиційний (фондовий) портфель;
 • • реалізації (або здачі в оренду) невикористовуваних основних засобів;
 • • продажу недобудованих об'єктів, що значаться у складі незавершеного будівництва, потенційним інвесторам.

Зниження обсягу дефіцитного грошового потоку в довгостроковій перспективі можна забезпечити за рахунок:

 • • відмови від реалізації нових проектів, включених в інвестиційну програму корпорації;
 • • консервації об'єктів незавершеного будівництва;
 • • відмови від довгострокових фінансових вкладень;
 • • зниження сум постійних витрат.

Методи оптимізації надлишкового грошового потоку пов'язані із забезпеченням росту інвестиційної активності корпорації. До цих методів відносять:

 • • зростання обсягу капіталовкладень, що спрямовуються на оновлення основного капіталу;
 • • прискорення періоду проектування і будівництва виробничих об'єктів;
 • • проведення заходів щодо диверсифікації своєї продукції і ринків її збуту;
 • • розширення обсягів портфельного інвестування;
 • • дострокове погашення довгострокових кредитів (за погодженням з банками).

Завершальним етапом оптимізації є створення умов максимізації чистого грошового потоку (резерву грошових коштів), що забезпечує підвищення темпів економічного розвитку корпорації, насамперед за рахунок внутрішніх джерел фінансування (чистого прибутку і амортизаційних відрахувань).

Збільшення обсягу чистого грошового потоку може бути досягнуто за рахунок проведення наступних заходів:

 • • зниження питомих змінних витрат у ціні продукції;
 • • зниження абсолютного обсягу постійних витрат;
 • • проведення раціональної податкової політики, що забезпечує зниження величини сумарних податкових виплат;
 • • здійснення гнучкої цінової політики, орієнтованої на цінового лідера;
 • • використання способів прискореної амортизації необоротних активів;
 • • посилення претензійної роботи з контрагентами для забезпечення повного і своєчасного стягнення штрафних санкцій.

Результати оптимізації грошових потоків знаходять своє відображення в бюджеті руху грошових коштів, що його складає на майбутній період (місяць, квартал).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук