Навігація
Головна
 
Головна arrow Фінанси arrow Корпоративні фінанси
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

КОРПОРАЦІЇ ТА ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Після вивчення матеріалів глави студент повинен:

знати

 • • значення і роль фінансового ринку в національному господарстві;
 • • особливості окремих сегментів фінансового ринку;
 • • види професійної діяльності на фондовому ринку;
 • • роль фондової біржі на ринку цінних паперів;
 • • правове регулювання фондового ринку;

вміти

 • • аналізувати й оцінювати діяльність професійних учасників фондового ринку;
 • • застосовувати отримані знання в брокерській, дилерської та інших видах діяльності на фондовому ринку;
 • • використовувати інформацію, отриману на фондовому ринку, для вступу в се члени та участі в біржових торгах;

володіти

 • • інформацією про діяльність професійних учасників ринку цінних паперів для її використання у практичній роботі;
 • • методичними підходами до використання методів та інструментів фінансового ринку.

Призначення і функції фінансового ринку в мобілізації та розподілі капіталу корпорацій

Об'єктивна передумова функціонування фінансового ринку складається в розбіжності потреб у фінансових ресурсах у корпорацій з наявністю джерел покриття даних потреб. На практиці вільні грошові ресурси можуть бути в наявності в одних власників (власників), а інвестиційні потреби виникають в інших суб'єктів ринку. Для мобілізації тимчасово вільних грошових коштів і раціонального їх використання і призначений фінансовий ринок. Його функціональне призначення полягає в посередництві руху грошових ресурсів від їх власників до користувачів.

Функціонування фінансового ринку нерозривно пов'язане з наявністю в економіці реальних власників, що володіють повну господарську самостійність і відповідальністю за кінцевий фінансовий результат. Тільки такі незалежні власники здатні укладати на фінансовому ринку угоди і пред'являти попит на фондові інструменти в обмін на гроші.

Склад учасників фінансового ринку і виконувані ними функції наведено на рис. 8.1.

Функції учасників фінансового ринку

Рис. 8.1. Функції учасників фінансового ринку

У складі фінансового ринку зазвичай виділяють окремі сегменти:

 • • ринок перебувають в обігу та виконують ідентичні функції короткострокових платіжних засобів (чеків, векселів, акредитивів, коносаментів та ін.) - Грошовий ринок;
 • • ринок позичкового капіталу, тобто коротко- і довгострокових банківських кредитів;
 • • ринок цінних бумаг - фондовий ринок.

Слід вважати, що останній з них і є власне фінансовим ринком в більш вузькому його розумінні, являючи собою сукупність фінансових інститутів, що направляють потік грошових коштів від власників (інвесторів) до позичальників (емітентам) за допомогою фінансових інструментів - емісійних цінних паперів (акцій і корпоративних облігацій). Часто фінансовий ринок поділяють на два сегмента - грошовий ринок і ринок капіталу. На грошовому ринку продають і купують короткострокові цінні папери (з терміном погашення до одного року). На ринку капіталу укладають угоди з довгостроковими цінними паперами з терміном обігу понад один рік (акціями та корпоративними облігаціями).

Ринок капіталу, в свою чергу, підрозділяють на первинний і вторинний. На первинному ринку пропонують нові випуски емісійних цінних паперів. Вторинний ринок - це механізм купівлі-продажу раніше розміщених цінних паперів з метою добування економічної вигоди (доходу у формі дивідендів, відсотків і приросту курсової вартості).

За ступенем організованості фінансовий ринок можна розділити на організований (фондові і валютні біржі) і неорганізований (купівля і продаж емісійних цінних паперів через мережу брокерських та дилерських компаній). У науковій літературі можна зустріти і інші класифікаційні ознаки фінансового ринку.

Суспільне призначення фінансового ринку полягає в тому, що з його допомогою:

 • • забезпечують перерозподіл фінансових ресурсів в часі і просторі - між галузями економіки, сферами бізнесу, регіонами і т.д .;
 • • досягають регулярності розрахунків між учасниками ринку при купівлі-продажу цінних паперів;
 • • забезпечують консолідацію фінансових ресурсів на ключових напрямках діяльності;
 • • надають цінову та іншу інформацію, що дозволяє здійснювати фінансові операції з цінними паперами в різних галузях економіки та сферах бізнесу;
 • • забезпечують стимулювання учасників ринку в ситуації, коли один з учасників фінансової операції розпорядженні всією необхідною інформацією, якою не володіє інший, або один з учасників виконує роль агента (комісіонера) від імені другого;
 • • домагаються найбільш ефективних способів управління фінансовими ризиками (страхування, самострахування, хеджування та ін.) •

Фінансовий ринок різноманітний, але предметів купівлі-продажу два: фінансові активи, обмінюються на гроші, і грошові кошти, призначені для придбання цінних паперів. Економічна природа фінансового ринку найбільш наочно проявляється в його функціях, до яких відносяться:

 • 1) реалізація вартості і споживчої вартості, укладеної у фінансових активах;
 • 2) організація процесу доведення фінансових активів до споживачів (інвесторів - покупців цінних паперів);
 • 3) фінансове забезпечення процесу інвестування (вкладення капіталу в дані активи);
 • 4) вплив на грошовий обіг у країні.

У процесі виконання фінансовим ринком першої функції відбувається рух вартості валового внутрішнього продукту (ВВП), яке виражається через обмін: грошові кошти обмінюють на фінансові активи.

Процес інвестування у фінансові активи можна виразити формулою

де І - інвестиції (вкладення) коштів; ДФА - грошовий вираз інвестицій, вкладених у фінансові активи; Д1 - дохід від фінансових активів у формі дивідендів і відсотків.

Завершення процесу подібного обміну означає закінчення акту реалізації вартості, втіленої у фінансовому інструменті (цінному папері), і суспільне визнання його споживчої вартості, вираженої в даному активі. Реалізація фінансового активу (перша функція фінансового ринку) означає відшкодування початкових інвестицій і отримання інвестором (вкладником) додаткового доходу у формі прибутку. Друга функція полягає в процесі доведення фінансових активів до споживача. Ця функція виражається через створення мережі різних інститутів по реалізації цінних паперів: банків, фондових бірж, інвестиційних фондів та ін. Призначення цих інститутів полягає у створенні прийнятних умов для обміну грошових коштів інвесторів (покупців) на цікаві для них фінансові інструменти (цінні папери).

Зміст третьої функції фінансового ринку полягає в акумулюванні грошових коштів у інвесторів (вкладників) для придбання цінних паперів. Процес заощадження фінансових ресурсів включає в себе як процедуру накопичення власного капіталу, так і взяття його в борг (у формі позики), найм (інвестиційний селенг).

Змістом четвертої функції служить створення за допомогою фінансового ринку сприятливих умов для безперервного руху грошей у процесі здійснення платежів і регулювання грошової маси в обігу. Через дану функцію здійснюють реалізацію на фінансовому ринку грошової політики держави за допомогою відволікання частини грошової маси з обігу і вкладення її в цінні папери. Від стійкості грошового обігу в країні залежить і стабільність фінансового ринку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук