Соціальна відповідальність підприємства

Концепція соціальної відповідальності бізнесу

Концепція соціальної відповідальності бізнесу як ідея сталого розвитку була сформульована в 1992 р на всесвітньому саміті в Ріо-де-Жанейро, коли ряд транснаціональних компаній, що об'єдналися під назвою Всесвітній ділова рада зі сталого розвитку (World Business Council for Sustainable Development), змогли запропонувати програму саморегулювання. З цього моменту переважає думка, що приватні підприємства за власною ініціативою зобов'язані грати істотну роль в досягненні "суспільних цілей" під прапором "корпоративного громадянства" (corporate citizenship) і вести бізнес з урахуванням інтересів різних "зацікавлених сторін" (stakeholders), щоб спільно досягати заявленої мети "сталого розвитку". У розвиток міжнародної концепції соціальної відповідальності в 1999 р ООН прийняла Глобальний пакт (міжнародний моральний кодеку), що визначає всесвітні етичні принципи в сферах прав людини, трудових стандартів і навколишнього середовища. Цими принципами офіційно керуються 44 великі корпорації світу.

Ідея соціальної відповідальності перед суспільством, представленим системою зацікавлених сторін, включає дві концепції: (1) концепція соціально відповідального бізнесу розглядає його соціальну діяльність з точки зору інтересів суспільства і держави; (2) концепція корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) характеризує усвідомлення бізнесом свого боргу перед суспільством, колективом, індивідом за свої дії та їх соціальні наслідки.

Просуванням концепції КСВ займається провідне об'єднання корпорацій США Business for Social Responsibility (Бізнес за соціальну відповідальність). Їм запропоновано таке розуміння КСВ: "досягнення комерційного успіху шляхами, які засновані на етичних нормах і повазі до людей, співтовариствам, довкіллю". Політика КСВ інтегрується в процес бізнесу, ланцюжки поставок, процедури прийняття рішень на всіх рівнях діяльності підприємства і включає відповідальність за поточну і минулу діяльність, а також майбутнє вплив діяльності на зовнішнє середовище.

Ця концепція сприйнята в Європі. 2005 рік був оголошений в Євросоюзі роком соціальної відповідальності. Багато соціально відповідальні підприємства створили внутрішні комітети чи комісії з етики та (або) соціальної відповідальності. Їхнє завдання полягало в об'єднанні пов'язаних з підприємством організацій та людей для участі в розробці стратегії розвитку підприємства в питаннях корпоративної етики та соціальної політики.

Таким чином, концепція КСВ розвивається "всім світом". Її зміст стає все більш складним. У відповідності з інтересами соціальних груп підприємства виділяють аспекти КСВ: економічний, юридичний, етичний, екологічний, дискреційний, філантропічний і політичний (табл. 20.1).

Таблиця 20.1. Аспекти корпоративної соціальної відповідальності підприємства

Вид відповідальності

Зміст

Несоціальні відповідальність

Економічна

відповідальність

Забезпечення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства

Юридична

відповідальність

Дотримання законів і правових норм

Аспекти соціальної відповідальності

Економічний

Аспекти соціальної відповідальності. Виплата гідної заробітної плати, створення робочих місць, забезпечення умов праці, навчання працівників

Юридичний

Чесна сплата податків та обов'язкових платежів

Екологічний

Компенсація шкоди, заподіяної навколишньому середовищі

Етичний

Дотримання етичних вимог суспільства

Філантропічний

Зміцнення репутації гідного корпоративного громадянина

Дискреційний

Внесення вкладу в розвиток суспільства і поліпшення якості його життя

Політичний

Відповідність стратегії і політиці держави

Серед всіх аспектів найбільший інтерес представляє етична відповідальність підприємства. Під такий розуміються добровільні прийняті правила поведінки, що забезпечують суспільно корисні дії і не допускають підприємству або його окремим співробітникам досягати своїх цілей за рахунок інших людей, підприємств або суспільства в цілому. Етична поведінка не регламентується законодавством і не завжди служить прямим економічним інтересам підприємства. Підприємство, яке бере етичні рішення, чесно дотримується права своїх співробітників і поводиться з ними однаково, за винятком тих випадків, коли цього вимагають організаційні цілі та завдання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >