Соціальна звітність підприємства

Соціальний звіт підприємства - це не просто звід кількісних і якісних показників його громадської діяльності, а складна система інформації, що відображає не тільки благодійні та спонсорські програми підприємства, а й будь-які інші соціально значущі аспекти його діяльності, які можуть спричинити суттєві наслідки для самого підприємства, споживачів його продукції, акціонерів, державних органів, контрагентів або будь-яких інших пов'язаних з ним груп суспільства

Практика складання соціальної звітності було введено провідними світовими корпораціями з кінця 1970-х років з метою зміцнення ділового іміджу підприємства та підвищення його інвестиційної привабливості. Сучасні соціальні ініціативи поряд з тим зумовлюють прибутковість підприємств і їх комерційний успіх.

У Росії процес соціальної активізації бізнесу почав розвертатися з кінця 1999 року, але тільки з 2002 р з'явилися перші звіти про його соціальної діяльності. Більш інтенсивно вони використовуються останні п'ять-шість років. Для російського підприємства складання соціального звіту за міжнародними стандартами не обов'язково. Однак лідери вітчизняного бізнесу, наслідуючи приклад зарубіжних підприємств, стали регулярно їх складати. Поширення практики соціальної звітності стає найважливішим державним завданням на шляху до досягнення відкритості та прозорості російського бізнесу. Комітет СФ з економічної політики підприємництва та власності встановив Національну премію за кращі соціальні звіти. Її володар стає здобувачем Європейської премії в наступному році.

Так, фінансова корпорації "Уралсиб" отримала міжнародну премію за корпоративну прозорість "Transparency Award" (Женева). Нагорода вручається компаніям за досягнення у підвищенні рівня прозорості бізнес-структур, фінансових систем, а також за досягнення в галузі соціальної відповідальності. ФК "Уралсиб" перший серед російських компаній підготувала аудований соціальний звіт по Керівництву GRI G3. Компанія Pricewater House Coopers, що проводила аудит звіту, повністю підтвердила його відповідність високій оцінці В +.

На що проходила в квітні 2011 р в Москві тижня російського бізнесу номінантами конкурсу стали ВАТ "Башнефть". ВАТ "ТНК ВР-Холдинг", ФК "Уралсиб", ОК "РУСАЛ", ВАТ "Северсталь".

У сучасній зарубіжній практиці соціальні звіти корпоративних структур створюються не по довільним формам, а у відповідності з міжнародними або національними стандартами, визначальними зміст звіту, його структуру, порядок збору даних і їх обробки. З 2004 р в Австрії, Франції, Великобританії, Канаді, Мексиці, Бразилії, Австралії, Таїланді введено в дію національні стандарти з однаковою назвою - "Корпоративна соціальна відповідальність" ("Corporate Social Responsibility"). На основі цих стандартів розроблений і з 2005 р введено в дію Міжнародний стандарт - Керівництво з соціальної відповідальності (ISO 26000 Guidance on Social Responsibility), призначений для підприємства будь-якого розміру у всіх країнах незалежно від їх рівня економічного розвитку *.

Соціальний звіт служить додатком до бухгалтерського звіту підприємства і містить кілька розділів: про взаємодію підприємства з навколишнім середовищем і проведених заходах, спрямованих на охорону природи; про економічні взаємовідносини з суспільством (що включає дані про заробітну плату, продуктивності праці, створення робочих місць, розхожих на нові технології та наукові дослідження, а також про витрати на навчання) та про соціальні взаємини, що містить, наприклад, відомості про безпеку виробництва, умови праці , здоров'я персоналу, плинності кадрів, дотриманні трудового права, прав людини і т.п. Ці показники характеризують соціальну ефективність підприємства.

У практиці російських підприємств застосовуються різні форми соціальної звітності.

У міжнародному співтоваристві визнаний звіт, складений за стандартизованою формою соціальної звітності. В даний час існує близько 20 різних стандартів нефінансової звітності. Найбільшого поширення набули чотири стандарти: ISO 14000, SA 8000, АА 1000 і GR1. ISO 14000 є стандартом заходів щодо охорони і раціонального використання навколишнього середовища; SA 8000 - всесвітній стандарт, який акцентував увагу на трудових відносинах з урахуванням встановлених норм відповідальності роботодавця в галузі умов праці; АА 1 000 спрямований на впорядкування соціальних ініціатив компанії і підвищення їх ефективності. Популярними в бізнес-співтоваристві є принципи соціальної відповідальності, розроблені міжнародною організацією "Глобальна ініціатива зі звітності" (Global Reporting Initiative, GRI). В основі даного підходу лежить концепція сталого розвитку, тобто знаходження балансу між потребами нинішнього покоління в економічному добробуті, сприятливому навколишньому середовищі і соціальне благополуччя і аналогічними потребами майбутніх поколінь. Звітність в галузі сталого розвитку містить результати аналізу економічного, екологічного та соціального впливу діяльності компанії на зовнішнє середовище.

Існують також форми звіту соціального аудиту та форми комплексного звіту за методом потрійного підсумку (Triple Bottom-Line), методу Лондонської групи порівняльного аналізу (London Benchmarking Group), методу групи корпоративного громадянства (Corporate Social Citizenship) та ін.

Але найпоширеніша - вільна форма, яку використовує більшість російських підприємств. Як правило, це барвисті буклети про благодійних заходах підприємства, підтримку ним освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, а також глянцеві брошури про досягнення в галузі охорони навколишнього середовища, прав людини, філантропії, умов праці. Однак ця форма не гарантує достовірності даних звіту, не забезпечує їх порівнянності з показниками інших підприємств, не визнається міжнародними організаціями.

Видається, що в міру розвитку КСВ в перспективі постане питання про уніфікацію соціальної звітності і перехід на єдиний, обов'язковий стандарт звіту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >