Система менеджменту якості організації

У цій версії міжнародних стандартів вимоги до системи якості встановлені тільки в одному стандарті - ISO 9001, що охоплює всі стадії життєвого циклу. При перекладі версії стандартів 2000 року на російську мову термін "управління" замінили терміном "менеджмент", під яким розуміється скоординована діяльність з керівництва та управління організацією.

У стандартах дається обгрунтування необхідності створення систем менеджменту якості, які можуть сприяти організації в підвищенні задоволеності замовників. Система менеджменту якості дає впевненість самої організації і споживачам в її здатності поставляти продукцію, яка постійно відповідає вимогам.

Система менеджменту якості - частина системи менеджменту організації, яка спрямована на досягнення результатів відповідно до цілей у сфері якості, щоб задовольняти потреби, очікування і вимоги зацікавлених сторін. Цілі у сфері якості доповнюють інші цілі організації, пов'язані з розвитком, фінансуванням, рентабельністю, навколишнім середовищем, охороною праці та безпекою. Частини системи менеджменту організації можуть бути інтегровані разом із системою управління якістю в єдину систему менеджменту, що використовує спільні елементи. Це може спростити планування, розподіл ресурсів, визначення додаткових цілей та оцінювання загальної результативності діяльності організації.

Організація повинна розробити, задокументувати, впровадити та підтримувати в робочому стані систему менеджменту якості, постійно покращуючи се ефективність. Для виконання цих вимог організація повинна:

 • (1) визначити процеси, необхідні для системи управління якістю, та їх застосування для всієї організації;
 • (2) визначити послідовність і взаємодію цих процесів;
 • (3) визначити критерії та методи, необхідні для забезпечення результативності при здійсненні, так і при управлінні цими процесами;
 • (4) забезпечити наявність ресурсів та інформації, необхідних для підтримки цих процесів і моніторингу;
 • (5) проводити моніторинг, вимір і аналіз цих процесів;
 • (6) вживати заходів, необхідних для досягнення запланованих результатів та постійного поліпшення цих процесів.

Організаційно-методичну основу системи якості чаші всього складають стандарти організації. Документація системи управління якістю повинна містити:

 • (1) документально оформлену політику та цілі організації у сфері якості;
 • (2) настанову з якості;
 • (3) задокументовані процедури, необхідні для функціонування системи менеджменту якості;
 • (4) документи, необхідні організації для забезпечення ефективного планування, здійснення процесів і управління ними.

Система менеджменту якості відповідно до стандартів ISO 9000 версії 2000 р розробляється і функціонує виходячи з восьми принципів системи:

 • (1) орієнтації на споживачів;
 • (2) лідерства керівників;
 • (3) залучення працівників;
 • (4) процесного підходу;
 • (5) системного підходу до менеджменту;
 • (6) постійного поліпшення;
 • (7) прийняття рішень, заснованих на фактах;
 • (8) взаємовигідних відносин з постачальниками.

Система менеджменту якості включає ряд взаємопов'язаних процесів. Ці процеси охоплюють не тільки процеси життєвого циклу продукції (тс, що безпосередньо сприяють виробництву продукції або надання послуг), але також численні процеси менеджменту, моніторингу та вимірювання: менеджмент ресурсів, обмін інформацією, внутрішні аудити, аналіз з боку керівництва та ін. Взаємодія процесів організації часто може бути складним. Входи і виходи цих процесів часто можуть ставитися як до зовнішніх, так і внутрішнім споживачам. Моделювання мережі процесів показує, що при визначенні вимог як входів процесів істотну роль відіграють споживачі. Зворотній зв'язок від споживачів про задоволення або незадоволення виходом процесу становить суттєвий вхід для процесу постійного поліпшення системи менеджменту якості.

Процесний підхід включає процеси, необхідні для життєвих циклів продукції, а також інші процеси, що вимагаються для результативного впровадження системи менеджменту якості, такі як процес внутрішнього аудиту, процес аналізу з боку керівництва, процес аналізу даних і процес менеджменту ресурсів.

При встановленні процесів, що підлягають документуванню, організація може враховувати такі фактори, як вплив на якість, ризик незадоволеності потреб, законодавчі та (або) інші обов'язкові вимоги, економічні ризики, результативність та ефективність, компетентність персоналу, складність процесів.

Дотримання цих принципів дасть змогу:

 • (1) інтегрувати і вирівнював "процеси, які найкраще будуть досягати потрібних результатів;
 • (2) зосереджувати зусилля на основних процесах;
 • (3) забезпечувати впевненість зацікавлених сторін у узгодженості, результативності та ефективності діяльності організації;
 • (4) отримувати переваги діяльності через поліпшення можливостей організації;
 • (5) вирівнювати поліпшення діяльності на всіх рівнях відповідно до стратегічного задумом організації;
 • (6) гнучко і швидко реагувати на сприятливі можливості;
 • (7) залучати до процесу постійного поліпшення продукції кожного працівника підприємства;
 • (8) приймати рішення, забезпечені інформацією;
 • (9) збільшувати здатність підтвердження результативності прийнятих рішень за допомогою посилання на фактичні зареєстровані дані;
 • (10) збільшувати здатність до аналізу, вираженню сумнівів і зміні думок і рішень;
 • (11) збільшувати здатність обох сторін створювати цінності;
 • (12) гнучко і швидко формувати спільні відповіді на зміни ринку або потреб і очікувань споживачів;
 • (13) оптимізувати витрати і ресурси.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >