Страхування в транспортному забезпеченні логістики

Загальні відомості про страхування

Страхування є необхідним механізмом, без якого неможливе нормальне функціонування ринкової економіки. Будь-яка економічна діяльність пов'язана з ризиками, і будь-який господарюючий суб'єкт прагне ці ризики зменшити, компенсувати або запобігти. Суть страхування полягає в розподілі ризиків, що виникають в однієї особи, між рядом осіб.

Страхування - це система відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій - страхових випадків.

Страхування являє собою двосторонній процес, в якому беруть участь страховик і страхувальник. Страховик - це юридична особа, створена для здійснення страхової діяльності та отримало відповідну ліцензію. Страховик приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток, виплативши страхову суму. Страхувальник - це особа, яка із страховиком договір страхування або є страхувальником в силу закону (тобто уклала договір обов'язкового страхування). Страхувальник сплачує страхові внески і при настанні страхового випадку має право на отримання страхової виплати.

Розмір страхових платежів, внесених страхувальником (страхова премія), визначається страховим тарифом, який визначається в абсолютному грошовому виразі або у відсотках від страхової суми.

Укладений між страховиком і страхувальником договір страхування засвідчується страховим полісом, що містить всі умови цього договору.

Документ, що підтверджує факт та обставини страхового випадку, називається страховим актом. На підставі страхового акта, а також інших документів (наприклад, експертного висновку) проводиться виплата страхового відшкодування або відмову від його виплати.

Страховик, виплативши страхувальнику страхове відшкодування, має право пред'явити третій стороні, винної в настанні страхового випадку, претензії з метою отримання відшкодування за завдану шкоду в межах сплаченої ним суми (так зване право на регрес).

За формою страхування розрізняють обов'язкове (здійснюване на основі вимог законодавства) і добровільне (здійснюється за взаємною домовленістю страховика і страхувальника). Страхова діяльність поділяється на окремі галузі, які формуються за принципом однорідності ризиків.

Транспортна діяльність за самою своєю природою об'єктивно пов'язана з підвищеними природними, технологічними, економічними та іншими ризиками, виключити які повністю неможливо, якими б досконалими пі були транспортні технології та система договірних відносин. Тому зовсім не випадково основні принципи страхування зародилися і отримали свій розвиток на найдавнішому виді транспорту - морському.

Сучасне морське страхування складає основу транспортного страхування взагалі, виходячи за межі морських перевезень і забезпечуючи покриття ризиків, пов'язаних з перевезенням вантажів не тільки морем, але й по повітрю і суші.

Існує безліч різновидів страхування, пов'язаного з транспортом: страхування транспортних засобів, контейнерів, вантажів, фрахту, договірної відповідальності операторів, відповідальності перед третіми особами і т.д.

Для забезпечення стабільності товароруху в логістиці найбільше значення мають страхування перевезених вантажів і страхування відповідальності транспортного оператора за договором перевезення, які і розглядаються в цьому параграфі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >