Навігація
Головна
 
Головна arrow Логістика arrow Управління транспортними системами. Транспортне забезпечення логістики
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Коротка характеристика INCOTERMS-2010

Редакція INCO-TERMS-20 вступила в дію з 1 січня 2011 р ній враховані зміни, що відбулися з 2000 р в міжнародній комерційній практиці.

Основними особливостями INCOTERMS-20 в порівнянні з попередньою редакцією є наступні:

  • - Загальна кількість базисів скоротилося з 13 до 11. Взаємини виключених базисів DAF, DES, DEQ і DDU введені нові базиси DAT (поставка на терміналі) і DAP (поставка в місці призначення);
  • - В явному вигляді визначено можливість застосування INCOTERMS у внутрішній торгівлі. На практиці INCOTERMS вже давно застосовуються для комерційних угод на національному рівні. Ця обставина, як і створення і розвиток "ліквідують" кордону торговельних і економічних союзів, а також прагнення США використовувати у внутрішній торгівлі INCOTERMS взамін умов поставки, закріплених в комерційному законодавстві цієї країни, призвело до того, що INCOTERMS-2010 отримали підзаголовок "Правила / СС щодо використання національних і міжнародних торгових термінів ", а в тексті вказується, що обов'язок здійснення експортно-імпортних формальностей є тільки тоді," коли це застосовно ";
  • - В попередніх версіях були визначені документи, які могли бути замінені відповідними електронними повідомленнями. У INCOTERMS-2010 вказується, що будь-який з згадуваних в правилах документів може "бути у вигляді еквівалентної електронного запису чи іншої процедури, якщо це погоджено сторонами або є звичним". Тим самим отримав віддзеркалення значний прогрес у використанні коштів електронного обміну даними в торгівлі;
  • - В текст правил введені обов'язки сторін щодо забезпечення або надання сприяння у виконанні формальностей, пов'язаних з контролем безпеки, що стало відображенням підвищення рівня терористичних загроз, в тому числі при здійсненні торгових і транспортних операцій;
  • - Щоб уникнути непорозумінь чи подвійної оплати термінальних послуг, що можливо при використанні базисів груп С і D, чітко визначено розподіл між сторонами відповідних витрат.

Крім того, в текст внесено цілий ряд уточнюючих і спрощують редакційних змін.

Опис умов, відповідних кожному базису поставки, випереджається в тексті INCOTERMS коротким поясненням, в якому зазначаються основні обов'язки продавця, сфера використання даного базису, особливості його застосування, а також ситуації, коли застосування його в силу певних причин небажано.

Самі умови зведені в таблицю, яка містить 10 однакових для всіх базисів граф і побудовану за принципом "дзеркального" відображення обов'язків продавця і покупця, відповідних кожному з базисів (табл. 8.3).

Таблиця 8.3. Структура відображення обов'язків сторін в INCOTERMS-2010

А. Обов'язки продавця

Б. Обов'язки покупця

А.1. Загальні обов'язки продавця

Вказується на обов'язок надання відповідно до договору купівлі-продажу товару та всіх необхідних документів

Б.1. Загальні обов'язки продавця

Вказується на обов'язок оплати товару

А.2. Ліцензії, дозволи, контроль безпеки та інші формальності

Вказується на обов'язок продавця (або її відсутність) при використанні даного базису отримання ліцензій, інших офіційних дозволів, а також виконання митних формальностей, необхідних для вивезення або ввезення товару

Б.2. Ліцензії, дозволи, контроль безпеки та інші формальності

Вказується на обов'язок покупця (або її відсутність) при використанні даного базису отримання ліцензій, інших офіційних дозволів, а також виконання митних формальностей, необхідних .тля вивезення або ввезення товару

А.З. Договори перевезення і страхування

Вказується на обов'язок продавця (або її відсутність) при використанні даного базису укладення договору перевезення і страхування товару

Б.З. Договори перевезення і страхування

Вказується на обов'язок покупця (або її відсутність) при використанні даного базису укладення договору перевезення і страхування товару

А.4. Поставка

Описуються умови поставки товару продавцем, відповідні використанню даного базису

Б.4. Прийняття поставки

Вказується на обов'язок покупця прийняти поставку, якщо вона виконана відповідно до п. А.4.

А.5. Перехід ризиків

Вказується момент переходу ризиків втрати або пошкодження товару з продавця на покупця відповідно до даними базисом

Б.5. Перехід ризиків

Вказується момент переходу ризиків втрати або пошкодження товару з продавця на покупця відповідно до даними базисом

А.6. Розподіл видатків

Вказуються супутні поставці товару витрати, які зобов'язаний сплатити при використанні даного базису продавець

Б.6. Розподіл видатків

Вказуються супутні поставці товару витрати, які зобов'язаний сплатити при використанні даного базису покупець

А.7. Повідомлення покупцю

Вказуються сповіщення, які продавець зобов'язаний передати покупцеві при використанні даного базису

Б.7. Повідомлення продавцю

Вказуються сповіщення, які покупець зобов'язаний передати продавцю при використанні даного базису

А.8. Документ поставки

Вказується зобов'язання продавця з надання покупцеві документального доказу постачання товару і, при необхідності, тип документа

В 8. Доказ поставки

Вказується на обов'язок покупця прийняти доказ поставки, якщо воно відповідає вимогам і. Л.8

А.9. Перевірка, упаковка, маркування

Вказуються зобов'язання продавця, пов'язані з перевіркою, маркуванням та пакуванням товару при використанні даного базису

Б.9. Інспектування товару

Вказуються зобов'язання покупця з інспектування товару при використанні даного базису

А.10. Сприяння в отриманні інформації та відносяться до цього витрати

Вказуються зобов'язання продавця з надання покупцеві необхідної інформації, включаючи інформацію але безпеки, і відшкодуванню відповідних витрат при використанні даного базису

Б.10. Сприяння в отриманні інформації та відносяться до цього витрати

Вказуються зобов'язання покупця щодо своєчасному повідомленню продавцеві вимог щодо необхідної інформації при використанні даного базису

  • 10 базисів INCOTERMS-2Q10 розділені на дві категорії: 1) базиси, застосовні для будь-якого виду (або видів) транспорту. До них відносяться базиси EXW (Ex Works / Франко-завод), FCA (Free Carrier / Франко-перевізник), СРТ (Carriage Paid to / Перевезення оплачене до), CIP (Carriage and Insurance Paid to / Перевезення і страхування оплачені до), DAT (Delivered at Terminal / Постачання на терміналі), DAP (Delivered at Place / Постачання в місці призначення), DDP (Delivered Duty Paid / Постачання з оплатою мит);
  • 2) базиси, застосовні для морського і внутрішнього водного транспорту. До них відносяться базиси FAS (Free Alongside Ship / Вільно вздовж борту судна), FOB (Free on Board / Вільно на борту), CFR (Cost and Freight / Вартість і фрахт), CIF (Cost Insurance and Freight / Вартість, страхування і фрахт ).

У свою чергу, базиси кожної категорії розділені по групах Е, F, С і D. Вони сформовані в порядку наростання витрат і ризиків, які несе продавець (табл. 8.4).

Таблиця 8.4. Угруповання базисів INCOTERMS -2010

Угруповання базисів INCOTERMS-2010

Група базисів Е включає єдиний базис £ ЗЛ ^ (та6л. 8.5). Продавець зобов'язаний надати товар у розпорядження покупця на своїй території (заводі, складі). Товар повинен бути забезпечений необхідними документами. Продавець відповідає за упаковку, за відповідність сортів і марок навалювальних і насипних вантажів. Всі інші обов'язки, в тому числі укладення договору міжнародного перевезення, лежать на покупцеві.

Базису EXW відповідають поширені вирази "франко-фабрика" (Ex-factory), "зі складу" або "франко-склад" (Ex-warehouse), "з рудника, шахти" (Ex-mine). При мінімальних витратах і руських продавця базис EXW забезпечує швидке отримання продавцем грошей за контрактом купівлі-продажу.

Таблиця 8.5. Характеристика базисів групи Е

Характеристика базисів групи Е

Група базисів F включає базиси FAS, FOB, FCA (табл. 8.6). Базиси цієї групи використовуються продавцем, коли він не має наміру займатися організацією міжнародного перевезення товару і нести ризики його загибелі або шкоди в ході доставки покупцеві. Разом з тим, на відміну від базису EXW, продавець приймає на себе забезпечення виконання митних формальностей при вивезенні, а також несе витрати і ризики доставки товару до місця передачі його основному перевізнику на території своєї країни.

Обов'язок укладання договору міжнародного перевезення лежить покупця, який повідомляє продавцеві найменування перевізника, спосіб транспортування, період або дату поставки, термін відвантаження товару з пункту / порту відправлення, а також пункт і місце, де товар повинен бути переданий перевізнику.

Факт відвантаження товару підтверджується видачею перевізником продавцеві документа (накладної, коносамента), який повинен бути зазначений у контракті купівлі-продажу в переліку транспортних документів, проти яких здійснюються розрахунки за товар.

Таблиця 8.6. Характеристика базисів групи F

Характеристика базисів групи F

Група базисів З включає базиси СРІ, С // 7, СРТУ С / Р (табл. 8.7).

Загальна особливість базисів цієї групи полягає в тому, що продавець укладає і оплачує договір основної міжнародної перевезення. Він також забезпечує митне оформлення товару для експорту та несе ризики аж до моменту передачі вантажу основного перевізнику.

Базиси групи С відрізняються від інших тим, що вони містять дві "критичні" точки. Одна з них відповідає пункту призначення, до якого продавець повинен організувати доставку й нести витрати за договором перевезення (цей пункт вказується в договорі при фіксації базису, наприклад: "Поставка на условиях С1Р порт Гамбург"). Інша "критична" точка визначає місце і час переходу ризиків з продавця на покупця, відповідне моменту передачі товару перевізнику.

Таким чином, при використанні умов групи С продавець повністю вільний від будь-яких ризиків після того, як він уклав договір перевезення, передав товар перевізнику і (у разі використання базисів С / ^ або С1Р) забезпечив страхування товару.

Перевагою цієї групи умов для продавця є той факт, що, укладаючи договір перевезення, він не приймає на себе ризик випадкової загибелі або пошкодження товару і не несе будь-яких додаткових витрат після навантаження товару в пункті відправлення. Продавець вважається виконав свої зобов'язання але поставці, навіть якщо після відвантаження з товаром що-небудь трапиться.

Додатковою перевагою вибору базису групи С для продавця є можливість вільно вибирати пункт відправлення товару, оскільки в договорі вказується тільки пункт призначення. Крім того, визначаючи термін відвантаження товару, умови групи С не фіксують термін його доставки в пункт призначення.

Таблиця 8.7. Характеристика базисів групи С

Характеристика базисів групи С

Група базисів D включає базиси DAP, DAT, DDP (табл. 8.8). Як і в групі С, обов'язок укладення договору основної міжнародної перевезення лежить продавці. Однак на відміну від базисів всіх інших груп, базиси групи D покладають на продавця відповідальність за доставку товару у визначений пункт країни призначення або в прикордонний пункт. Продавець не отримає грошей за контрактом, якщо товар в зазначений пункт не прибув. Тому договори купівлі-продажу, що використовують базиси групи D, називають іноді "договорами доставки" (arrival contracts), а всі інші - "договорами відвантаження" (shipment contracts).

Поставки на умовах D дозволяють продавцю скоротити витрати за рахунок застосування власного транспорту або отримання знижок з тарифів. Базиси цієї групи часто застосовуються великими компаніями, що мають власний флот, парк транспортних засобів і контейнерів. Вони використовуються також у ситуації, коли продавець має дочірнє підприємство чи іншу резидентную структуру в країні призначення, що робить можливим необхідні дії, включаючи митне оформлення для імпорту (при поставках на умові DDP).

Базиси групи D отримують все більш широке поширення у зв'язку із зростанням интермодального сервісу "від дверей до дверей" і розвитком послуг логістичних операторів, які приймають на себе відповідальність за повний цикл доставки.

Таблиця 8.8. Характеристика базисів групи D

Характеристика базисів групи D

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук