Зниження витрат на виробництво продукції

В умовах вільної конкуренції ціна продукції, зробленої підприємствами (фірмами), вирівнюється автоматично. На неї впливають закони ринкового ціноутворення. У той же час кожен підприємець прагне до одержання максимально можливого прибутку. І тут крім чинників збільшення обсягу виробництва продукції, просування її на незаповнені ринки виникає проблема зниження витрат на виробництво і реалізацію цієї продукції, зниження витрат виробництва.

У традиційному уявленні до найважливіших шляхах зниження витрат відноситься економія всіх видів ресурсів, споживаних у виробництві, - трудових і матеріальних. Так, значну частку в структурі витрат виробництва займає оплата праці (у промисловості Росії - 13-14%, розвитих країн - 20-25%), тому актуальна задача зниження трудомісткості що випускається продукції, росту продуктивності праці, скорочення чисельності адміністративно-обслуговуючого персоналу.

Зниження трудомісткості продукції, росту продуктивності праці можна досягти різними способами. Найбільш ефективні з них механізація і автоматизація виробництва, розробка і застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання. Проте одні заходи щодо удосконалювання застосовуваної техніки і технології не дадуть належної віддачі без поліпшення організації виробництва і праці. Нерідко підприємства одержують або беруть під оренду дороге устаткування, не підготувавшись до його використання. У результаті коефіцієнт використання такого устаткування дуже низький, витрачені на придбання засобу не приносять очікуваного результату.

Важливе значення для підвищення продуктивності праці має належна його організація: підготовка робочого місця, повне його завантаження, застосування передових методів і прийомів праці й ін.

Матеріальні ресурси займають до 3/5 у структурі витрат на виробництво продукції. Тому зрозуміло значення економії цих ресурсів, їх раціонального використання. На перший план тут виходить застосування ресурсозберігаючих технологічних процесів. Важливо підвищення вимогливості і повсюдне застосування вхідного контролю за якістю надходять від постачальників сировини і матеріалів, комплектуючих виробів та напівфабрикатів.

Скорочення витрат по амортизації основних виробничих фондів можна досягти шляхом кращого використання цих фондів, їх максимального завантаження.

На закордонних підприємствах розглядаються також такі чинники зниження витрат на виробництво продукції, як визначення і дотримання оптимального обсягу партії закуповуваних матеріалів, оптимальної серії що запускається у виробництво продукції, рішення виробляти самим або закуповувати в інших окремі компоненти або комплектуючих виробів.

Відомо, що чим більше партія що закуповується сировини, матеріалів, тим більше середньорічної запас і більше витрати, пов'язані із складуванням цієї сировини, матеріалів (орендна плата за складські приміщення, втрати при тривалому зберіганні, втрати, пов'язані з інфляцією, та ін.). Разом з тим придбання сировини і матеріалів значними партіями має свої переваги. Знижуються витрати, пов'язані з розміщенням замовлення на що одержуються товари, із прийманням цих товарів, контролем за проходженням рахунків і ін. Таким чином, виникає завдання оптимального обсягу закупівлі сировини і матеріалів.

У поєднанні з традиційними шляхами зниження витрат на виробництво продукції знову виниклі чинники дозволять у комплексі довести витрати виробництва до оптимального рівня.

витрат на виробництво продукції в умовах ринкової економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >