Що являє собою інформаційна база аналізу проблемної компанії?

Вихідною інформацією для аналізу і прийняття рішень служить фінансова звітність компаній, її аналітична обробка, складання трендів і прогнозів. Слід зазначити, що фінансова звітність навіть відносно благополучних російських компаній часто мало інформативна, орієнтована на оптимізацію оподаткування, не завжди прозора. До моменту початку процедури банкрутства фінансова звітність може ще втратити в якості: бути сфальсифікована, недостовірна, приховувати істотну інформацію. Діагностика стану компанії на основі такої звітності - складний процес, що вимагає системного підходу, який дозволяє проводити перехресну оцінку показників і факторний аналіз. При цьому робота аналітиків спрямовується не тільки на пошук резервів розвитку, а й на виявлення напрямків виведення активів, спроб фіктивного чи навмисного банкрутства.

Незважаючи на певне протиріччя цілей аналізу, показники, використовувані зовнішніми і внутрішніми аналітиками та арбітражними керуючими в чому схожі. Але якщо зовнішні аналітики змушені обмежуватися офіційною інформацією (звітом до річного зборам акціонерів, формами бухгалтерської звітності, що передаються контролюючим органам), то внутрішні аналітики можуть піти далі: скористатися будь первинною інформацією, доступної їм відповідно до поставленої в компанії системою управлінського обліку.

Для обробки первинної інформації досить поширені стандартні програмні продукти, що дозволяють провести моніторинг і формальний фінансовий аналіз основних форм звітності, проте такий аналіз може не представляти особливого інтересу для ранньої діагностики кризи. Аналітики повинні перенастроювати і уточнювати відомі програми, створювати свої, що дозволяють проводити більш тонкий аналіз за напрямками, важливим саме для даної проблемної організації. Технічно створення таких програм не складає особливих труднощів, більш складною є змістовна сторона аналізу: вона вимагає високої кваліфікації аналітика, знання реалій економічного життя, вміння творчо підходити до задачі аналізу.

Слід відзначити особливу роль приватних консалтингових та аналітичних агентств, які часто створюють велику базу даних про компанії. Вони являють своїм клієнтам важливу інформацію для прийняття управлінських рішень: оцінку фінансової стійкості, кредитоспроможності клієнтів, кредитну історію компанії, перелік найбільш великих партнерів. Діяльність російських агентств - "РосБізнесКонсалтинг", НРА ("Національне рейтингове агентство"), Moody's Interfax Rating Agency, AK & M, ФІНАМ, "Експерта РА", "Рус-Рейтинг" і т.д. - За масштабами та якістю поки що не відповідає закордонним. Тим не менше, їх висновок про погіршення фінансового стану компанії, зниженні її кредитного рейтингу, ринкової позиції є сигналом для ринку про зниження вартості компанії, необхідності ретельного аналізу при продовженні або встановлення партнерських зв'язків.

Які традиційні етапи і послідовність аналізу стану компанії?

Оцінити діяльність компанії, зрозуміти динаміку її фінансового стану неможливе без урахування факторів зовнішнього середовища. Тому перший крок у системному експертизі стану компанії - виявлення та аналіз екзогенних факторів, що призводять до зміни показників компанії. Серед сукупності цих факторів доцільно виділяти макроекономічні (рівень інфляції, процентна ставка за кредит, валютні курси); галузеві або продуктові (рівень конкуренції, товари-замінники, клієнтська база), що дозволяють виділити компанію з маси подібних. На ефективних ринках, де можливий швидкий перетік капіталу, для визначення сфер можливого проникнення доцільно відслідковувати показники компаній інших сфер діяльності.

Традиційно внутрішній аналіз компанії проводиться по "бухгалтерської" моделі, яка грунтується на показниках, розрахованих на основі бухгалтерської звітності. Такий аналіз дозволяє здійснювати контроль, виявляти диспропорції в активах і джерелах майна, контролювати збільшення витрат та інші відхилення, коригувати управління компанією.

Методики традиційного бухгалтерського аналізу широко представлені в літературі. У цьому підручнику ми лише коротко систематизуємо типові методичні підходи до аналізу та проілюструємо виникаючі проблеми на прикладі ВАТ "АвтоВАЗ".

Слід зазначити, що в даний час пропонується величезне число показників для моніторингу фінансового стану компанії, іноді одні й ті ж показники різні джерела називають по-різному. Як правило, для фінансового аналізу досить порівняно невеликої кількості показників. Однак для полегшення роботи читача з різноманітною методичною літературою та в різних програмних продуктах, ми висвітлимо досить велике коло використовуваних показників. По можливості буде застосовуватися найбільш поширена англомовна термінологія, в деяких випадках буде даватися кілька назв коефіцієнтів.

Які групи показників зазвичай виділяють?

Для системної експертизи стану компанії основні індикатори доцільно розбити на групи, що дають уявлення:

  • • про ринкову позиції фірми, її майновий стан, цінності для власників;
  • • про доходи та прибутковості компанії;
  • • про рівень ділової активності, ефективності роботи компанії;
  • • про рівень ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності компанії.

З метою ранньої діагностики та попередження кризових явищ пропонована система моніторингу та аналізу показників дозволяє: визначити і скоригувати основні пропорції між виробництвом товарів і послуг компанії та величиною її активів; джерелами фінансування; напрямками

розподілу доходу і тим самим підготувати інформацію для прийняття рішень з розвитку потенціалу компанії. З метою управління компанією під процедурами банкрутства пропонована схема аналізу дозволяє визначити можливість і намітити шляхи відновлення не тільки платоспроможності компанії, за і її життєздатності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >