Діагностика фінансових результатів і ефективності діяльності компанії

Про що піде мова

  • • Як виміряти абсолютні результати діяльності компанії?
  • • Яку додаткову інформацію дають показники прибутковості?
  • • За якими показниками здійснюється моніторинг ділової активності компанії?

Як виміряти абсолютні результати діяльності компанії?

Традиційно в якості основного "бухгалтерського" показника результатів діяльності компанії називається прибуток (збитки). Однак в останні роки аналітики значно розширили коло показників, ввели більш тонкі індикатори, що дозволяють раніше побачити погіршення фінансового становища (табл. 4.3).

Таблиця 4.3

Основні валові показники результатів діяльності компаній

Показники

Можлива інтерпретація і коментарі

Російська звітність

валовий прибуток

Показує різницю між виручкою і собівартістю продукції (прямими витратами). У компаній з проблемами в операційній діяльності вона низька

Прибуток від продажів

Менше валовий на величину комерційних і адміністративних витрат

Прибуток до оподаткування

Відображає оподатковувану базу компанії

Чистий прибуток

Показує величину заробленої за рік прибутку в розпорядженні власників

Міжнародна звітність

Прибуток до вирахування відсотків за кредит і податків (Earnings Before Interest and Taxes, EBIT)

EBIT широко використовується російськими компаніями, особливо тими, які складають звітність за МСФЗ і GAAP. Зазвичай вважають, що вона дорівнює прибутку від продажів (операційного прибутку), по іноді уточнюється на неопераційні (позареалізаційні) доходи

Продовження табл. 43

Показники

Можлива інтерпретація і коментарі

Чистий операційний прибуток після сплати податків (Net Operating Profit After Taxes, MO PA T)

На відміну від чистого прибутку по російської звітності, NOPAT дозволяє зосередитися на результатах тільки основної діяльності, не враховує вплив позареалізаційної діяльності. Для проблемних компаній вона дозволяє приймати рішення про доцільність розширення, диверсифікації

Прибуток до вирахування відсотків за кредит, податків плюс амортизація (Earnings Before Interest and Taxes, Deprciation and Amortization, EBITDA)

EBITDA - "грубий" аналог грошового потоку компанії, часто використовується як у кредитному аналізі банками, так і увнутрішньофірмової експрес-аналізі. Дозволяє приблизно визначити розмір грошових коштів, оцінити можливість оплати зобов'язань. На практиці зустрічаються модифікації показника, пов'язані зі специфікою галузі, сферою бізнесу, цілями аналізу (EBITDAX, EBITDAR). EBITDA дуже важливий для проблемних компаній, дозволяє більш обгрунтовано вибудовувати партнерські відносини

Ринкова додана вартість (Market Value Added, MVA)

Концептуально інший результуючий показник: характеризує, як змінилася вартість компанії за певний період часу (кілька років). Залежить від безлічі факторів (темпів зростання продажів, прибутковості інвестицій, вартості капіталу та ін.). Може бути корисний при ранній діагностиці кризи: його стійке зниження говорить про доцільність ліквідації бізнесу

Економічна додана вартість (Economic Value Added, EVA)

EVA = EBIT (1 - Tax) - Вартість капіталу, де Tax - Ставка податку на прибуток

EVA - один з різновидів економічного прибутку: характеризує дохід компанії після виплати всіх зобов'язань, пов'язаних із залученням капіталу, тобто "самий очищений" дохід акціонерів. Показує, що компанія створює нову вартість для власників, якщо прибуток перевищує кошти, сплачені за залучення капіталу. Показник дуже важливий для проблемних компаній, якщо вони змушені залучати "дорогі" фінансові ресурси: показує межа, яку переступати не можна

Чистий борг (Net Debt, ND) ND = Величина боргу - Грошові кошти

Незважаючи на широке поширення, корисність та інформативність показника сумнівні. Наприклад, якщо ND> 0, то ситуація може бути як нормальної, так і немає. У більшості випадків вона є нормальною, оскільки перевищення розміру боргу над кількістю грошових коштів на розрахунковому рахунку природно. З іншого боку, постійна відсутність грошових коштів на покриття боргу може нести негативну інформацію. Якщо ND <0, ситуація також двозначна: з одного боку, вона може говорити про те, що борг може бути погашений в будь-яку хвилину, з іншого - що в компанії багато непрацюючих грошей

Перелік представлених показників не є вичерпним: також використовуються показник залишкового прибутку {residual income), показник вартості підприємства (enterprise value), індекс доданого багатства (wealth added index) та ін. Проте, оволодіння навичками роботи з пропонованими показниками допоможе читачеві розробити систему показників для моніторингу свого бізнесу в конкретній ситуації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >