Як приймаються рішення в умовах стохастичною невизначеності?

Припустимо, що результати, отримані за правилами прийняття рішень в ситуації повної невизначеності, нас не задовольняють. У цьому випадку необхідна додаткова інформація. Можна скористатися послугами консалтингової фірми, але в тому випадку, якщо вартість її послуг не перевищує тієї, що ми можемо собі безболісно дозволити. Можна спробувати самим зібрати цю інформацію (і, незважаючи на те, що точність отриманих даних може бути невисока, для невеликих підприємств такий вибір цілком доречний). У кожному разі, для отримання більш певних рекомендацій нам необхідно перевести ситуацію з повною невизначеністю в ситуацію з частковою невизначеністю. Для цього достатньо отримати дані про можливий стан зовнішніх факторів - припущення про ймовірності різних проявів сил природи.

Приклад 5.8

Припустимо, що співробітники фірми "Снігуронька", вивчивши дані про погоду, прийшли до висновку, що ситуація S1 можлива з імовірністю 0,3; ситуація S2 - з імовірністю 0,2; ситуація S3 - з імовірністю 0,4; а ситуація S4 - з 0,1. Ці значення можуть бути використані в наступних правилах.

Правило максимізації середнього очікуваного доходу. Кожен рядок матриці прибутку являє собою ряд значень дискретної випадкової величини, прийнятих з імовірностями, відповідними ймовірностям станів природи. Це дає можливість розрахувати математичне очікування прибутку (середній очікуваний дохід) для кожного з можливих рішень. Очевидно, вибирається те, для якого це значення максимально.

Правило мінімізації середнього упущеного доходу аналогічно попередньому з тією лише різницею, що працює з матрицею ризиків, вибираючи рішення, для якого математичне очікування мінімально.

Обидва правила пропонують одну і ту ж альтернативу. У розглянутому прикладі це рядок А3.

Правило одночасного врахування середнього очікуваного доходу і середнього очікуваного ризику. У цьому випадку в якості міри ризику приймається значення дисперсії, яке показує, наскільки розсіяна прибуток щодо свого середнього значення для кожного рішення. Корисно нанести математичні очікування й дисперсії кожної з альтернатив на координатну площину (дохід - по горизонталі, ризик - по вертикалі) і вибрати серед них ті, які лежать правіше і нижче інших (домінуючі інші і недомініруемих іншими). Рішення, що відповідають цим точкам, називаються оптимальними за Парето і вибирати випливає з них.

Пошук оптимальних по Парето рішень

Рис. 5.3. Пошук оптимальних по Парето рішень

У нашому випадку оптимальними за Парето є друге і третє рішення. Зауважимо, однак, що їх середня прибуток відрізняється мало, а дисперсія для рядка А2 значно менше дисперсії А3. Це слід враховувати при остаточному виборі.

Замість резюме

Проблеми, на які слід звернути увагу

 • • При наявності інформації про динаміку змін показників діяльності підприємства зручно користуватися моделюванням на основі аналізу часових рядів.
 • • Вибір підходящої моделі прогнозування на основі аналізу часових рядів вимагає уважного, зваженого підходу.
 • • Точність прогнозу знаходиться в прямій залежності від віддаленості часу складання прогнозу від прогнозованого.
 • • Для перевірки відповідності обраної моделі прогнозування необхідно мати достатню кількість даних, що описують динаміку в минулому.
 • • Пропоновані вище правила прийняття рішень в умовах невизначеності часто не дають однозначних рекомендацій, остаточний вибір має явний суб'єктивний характер.

Можливості, які слід використовувати

 • • Для спрощення і прискорення розрахунків існує безліч програмних продуктів.
 • • При оцінці адекватності моделі прогнозування корисно розрахувати коефіцієнт кореляції.
 • • Розрахунок лінійного тренду показує найбільш ймовірне напрям розвитку навіть тоді, коли величина помилки не дозволяє повністю довіряти прогнозом.
 • • Застосування правил прийняття рішень в умовах невизначеності дає додаткові можливості для аналізу та прогнозування.
 • • "Вимірюючи алгеброю гармонію", використовуючи математичний апарат, можна не тільки отримати більш повну картину того, що відбувається, за і виявити приховані нюанси, визначити неявні зв'язку. Саме для цього було придумано економетричне моделювання, що об'єднало в собі інструменти математичної статистики й елементи системного аналізу з тим, щоб з їх допомогою здійснювати дослідну перевірку законів економіки.
 • • Головним достоїнством запропонованих моделей є те, що в них поєднуються простота застосування і помітна універсальність, що дозволяє користуватися ними в дослідженнях різного масштабу. Наприклад, для малого бізнесу, де ціна дослідження часто відіграє важливу роль, а кількість робочих параметрів невелика, існує реальна можливість провести попередній аналіз своїми силами. При цьому існує достатня кількість програм, здатних позбавити дослідника від громіздких обчислень.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >