Використання гнучких бюджетів для аналізу відхилень та контролю витрат

Про що піде мова

  • • Як забезпечити контроль виконання бюджетів?
  • • Які принципи лежать в основі побудови гнучких бюджетів?
  • • Як провести факторний аналіз відхилень?

Як забезпечити контроль виконання бюджетів?

Розглянуті в попередньому параграфі методи побудови бюджетів дозволяють планувати операції, що забезпечують стабільний розвиток організації та поліпшення її фінансових результатів, виведення з кризового стану. Іншою найважливішою функцією бюджетування є контроль і аналіз відхилень між фактично досягнутими результатами і плановими орієнтирами. Такий контроль дозволяє:

  • • виокремити найбільш проблемний вид діяльності;
  • • визначити не справляється з покладеними на нього завданнями центр відповідальності;
  • • показати, за якими напрямками підготовлений бюджет був нереалістичним;
  • • намітити нові напрями та види діяльності.

Дослідження відхилень доцільно почати з узагальнюючих

таблиць, що дозволяють намітити основні напрями поглиблення аналізу (приклад 6.4).

Приклад 6.4

Припустимо, що незважаючи на прийняту нову стратегію розвитку, у розглянутій компанії "КрЕНЗа" у лютому мали місце наступні відхилення від бюджету прибутку (табл. 6.8).

Таблиця 6.8

Аналіз відхилень прибутку від основного бюджету

Показник

Факт

Бюджет

Відхилення

Сума, тис. Руб.

44

292,4

248,4

Розглянемо, чим викликане таке серйозне (248,4 тис. Руб.) Недоодержання прибутку (табл. 6.9).

Дані табл. 6.9 дозволяють помітити, що в першу чергу відхилення факту від плану пов'язані зі зниженням продажів на 1450 од. і виручки на більш ніж 229 тис. руб., а також перевищенням постійних витрат над запланованим обсягом. Зробити висновки про внутрішні резерви підвищення ефективності не представляється можливим.

Таблиця 6.9

Виділення змінних і постійних витрат для аналізу відхилень фактичного прибутку від основного бюджету

Показники

Факт

Бюджет

Відхилення

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Обсяг продажу, од.

8240

9690

1 450

Виручка від продажу, тис. Руб.

1269,0

100,0

1498,3

100,0

-229,3

Змінні витрати, тис. Руб.

1128,3

88,9

1077,9

71,9

50,4

Маржинальний дохід, тис. Руб.

140,7

11,1

420,4

28,1

-279,7

Постійні витрати, тис. Руб.

96,7

68,7

128,0

30,4

-31,3

Операційний прибуток, тис. Руб.

44,0

31,3

292,4

69,6

-248,4

Вивчення причин відхилення і виявлення "вузьких" місць менеджери зазвичай починають з аналізу відхилень обсягів продажів, виручки від реалізації, собівартості. Для більш глибокого аналізу собівартості окремо розглядаються постійні та змінні витрати, величина їх відхилень від плану. Однак часто в першу чергу впадає в очі, що відхилення факту від плану пов'язані зі зниженням продажів і виручки. На цій підставі менеджери часто пояснюють невдачі зовнішніми причинами, не приділяючи належної уваги внутрішнім резервам поліпшення результатів.

Які принципи лежать в основі побудови гнучких бюджетів?

У західній практиці для подальшого аналізу зазвичай використовують так звані гнучкі бюджети, які дозволяють глибше виявити причини невиконання планів, оцінити резерви. Суть гнучкого бюджету полягає в розрахунку витрат на основі нормативів для будь-якого обсягу продажів. Він дозволяє визначити, як зміниться прибуток організації при зміні обсягів продажів, але при дотриманні всіх нормативів, прийнятих в основному бюджеті. Часто виявляється, що контроль дотримання нормативів дозволяє виявити потужні резерви підвищення ефективності діяльності компанії.

Приклад 6.5

Аналіз даних табл. 6.10 показав, що скорочення обсягу продажів до 8 240 од. продукції при дотриманні гнучкого бюджету повинно було привести до зниження прибутку на 62,9 тис. руб. (292,4 - 229,5 = 62,9), а не на 248,4 тис. Руб. (див. табл. 6.8 і 6.9). Для виявлення причин зниження прибутку до 49 тис. Руб. складемо табл. 6.11.

Таблиця в. 10

Гнучкий бюджет для компанії "КрЕНЗа", руб.

Показники

Норми на одиницю продукції

Варіанти обсягу продажів

1

2

3

Фізичний обсяг продажів, од.

-

8240

9690

10660

Виручка від продажів, руб.

154,62

1274096

1498300

1648285

Змінні виробничі витрати, у тому числі:

108,2

891 895

1048842

1 153834

• основні матеріали

36,8

303559

356976

392710

• оплата прямого праці

71,4

588336

691866

761 124

Змінні комерційні витрати

3,0

24720

29070

31980

Всього змінних витрат

111,2

916615

1077912

1 185814

Маржинальний дохід

43,4

357482

420388

462470

Постійні витрати, в тому числі:

-

128000

128000

128000

• ОПР

-

11000

11000

11000

• комерційні

-

24000

24000

24000

• управлінські

-

93000

93000

93000

Всього витрат

-

1044615

1205912

1313814

Прибуток від продажів

-

229482

292388

334470

У табл. 6.11 показано, що недоотримання прибутку викликано різними групами факторів:

  • • зниженням обсягів продажів:
  • • зниженням середніх цін продажів (випливає з того, що виручка скоротилася непропорційно обсягом продажів);
  • • не відповідає обсягом продажів зміною змінних витрат, які повинні були знизитися на 161,3 тис. Руб., А замість цього зросли на 211,7 тис. Руб., Чим і було викликано зниження маржинального доходу.

Таблиця 6.11

Вихідні дані для виявлення причин зниження прибутку

Показники

Факт

Основний

бюджет

Гнучкий

бюджет

Відхилення

факту від гнучкого

бюджету

гнучкого бюджету від основного

Фізичний обсяг продажів, од.

8240

9690

8240

-

-1450

Виручка від продажу, тис. Руб.

1269,0

1498,3

1274,1

-5,1

-224,2

Змінні витрати, тис. Руб.

1128,3

1077,9

916,6

211,7

-161,3

Маржинальний дохід, тис. Руб.

140,7

420,4

357,5

-216,8

-62,9

Постійні витрати, тис. Руб.

96,7

128,0

128,0

-31,3

0

Прибуток від продажу, тис. Руб.

44,0

292,4

229,5

-185,5

-62,9

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >