Як застосовувати знижки для прискорення оплати продукції?

При фінансові ускладнення найбільш гнучким інструментом управління дебіторською заборгованістю та впливу на швидкість повернення грошових коштів в оборот підприємства є надання знижок за швидку оплату продукції. Для розрахунку вигідності надання знижки зазвичай використовується формула

(7.2)

Ця формула дозволяє розрахувати приблизні річні процентні витрати при використанні комерційного кредиту, порівняти їх з банківськими процентними ставками. Перша дріб дозволяє розрахувати процентну ставку за період, друга - кількість періодів.

Приклад 7.7

Розрахуємо річну відсоткову ставку за товарний кредит, якщо він надається на умовах "2/10, до 30" (знижка 2% з партії товару при оплаті протягом 10 днів, оплата за повною вартістю з 11-го по 30-й день).

Рішення

Таким чином, надання відстрочки платежу на названих умовах означає, що перші 10 днів діє знижка, а починаючи з 11-го дня покупцеві пропонується кредит під 36,7% (20-денний кредит обертається 18 разів на рік, кожному періоду обороті відповідає ставка 2,041 %). Якщо дебітор може взяти в банку кредит дешевле1 і розрахуватися з кредитором протягом 10 днів, то це буде вигідніше, ніж користуватися грошима кредитора протягом ще 20 днів під 36,7%. Можна вважати, що дебіторська заборгованість поділяється на безкоштовний комерційний кредит протягом дії знижок і дорогий комерційний кредит (протягом наступних 20 днів).

У розвинених країнах знижки за швидку оплату є поширеним інструментом прискорення повернення дебіторської заборгованості. Окремі російські фірми намагаються користуватися цим інструментом, проте часто роблять це без серйозних розрахунків. Наприклад, надання знижки в 10% в сучасних умовах невиправдано, про що свідчать розрахунки прикладу 7.8, хоча надання такої знижки на практиці зустрічається досить часто.

Приклад 7.8

Таблиця 7.5

Обґрунтування розміру знижки за швидку оплату товару

Показники

Знижка 10% за оплату "день-в-день"

Знижка 5% за оплату "день-в-день"

Знижка 2% за оплату "день-в-день"

Без знижки, відстрочка 30 днів. Компанія - товарний кредитор:

не приваблює позикові кошти

залучає кредит на місяць

1

2

3

4

1. Недоотримання коштів через знижки, руб.

1000 × 0,1 = 100

1000 × 0,05 = 50

1000 × 0,02 = 20

2. Дохід від альтернативних вкладень - 2% на місяць

900 × 0,02 × +0990 = 17,82

950 × 0,02 × 0,990 = 18,81

980 × 0,02 × 0,990 = 19,40

Альтернативні вкладення відсутні

1000 × 0,02 × 0,990 = 19,8

3. Втрати

від знижки при прискоренні надходжень (стор. 1 - стор. 2)

Від відсутності альтернативних вкладень: 1000 × 0,02 = 20

від інфляції: 1000 -990 = 10

Разом через надходження грошових коштів через місяць: 20 +

+ 10 = 30

Виплата відсотків за кредит: 1000 × 0,015 = 15 Втрати від інфляції:

1000 - 990 = 10 Разом: 15 + 10 =

= 25

100 - 17,82 = 82,18

50 - 18,81 = 31,19

20 - 19,4 = 0,6

Примітка. Вихідні дані для всіх варіантів розрахунків: інфляція - 1% на місяць, тобто коефіцієнт падіння купівельної спроможності грошей 1 / 1,01 = 0,990.

Таким чином, при сформованих кредитних умовах та умовах оплати дебіторської заборгованості надання знижки 10% руйнівно для підприємства. Знижка 5% є надмірно сильним стимулом: якщо привести її в сумірний з річною ставкою вид, то виходить, що комерційний кредит надається під 94% річних. Надання знижки 2% цілком стимулює швидку оплату: якщо компанія не користується знижкою, то вона використовує товарний кредит на умовах "2/0, до 30", тобто під 24,5%. Однак слід зазначити, що якщо компанія знаходиться в глибокій кризі, може бути доцільно надання і більш високих знижок за швидку оплату - це може бути єдино можливим джерелом надходження коштів.

Затягування плати понад обумовлених термінів невигідно кредиторам: грошові кошти не надходять в обіг, в умовах фінансової неблагополуччя можуть початися збої у виробництві, затримуватися виплати за зобов'язаннями. Однак дебіторам продовження термінів оплати дуже вигідно.

Приклад 7.9

Нехай оплата товарів чи послуг відбувається на 60-й день при збереженні інших умов, тобто "2/10, до 60". У цьому випадку вартість кредиту складе

Ставка нижче річних банківських ставок, що дуже вигідно дебіторам.

Тому застосування механізму знижок за швидку оплату доцільно тільки при строгому дотриманні платіжної дисципліни за строками та сумами, умінні товарних кредиторів проводити гнучку, але водночас і жорстку політику збору дебіторської заборгованості. При цьому практика показує, що при наявності значної дебіторської заборгованості посилення методів її стягнення зазвичай дає швидкі позитивні результати, однак якась частина дебіторської заборгованості може бути ніколи не повернута.

У яких випадках можливе використання факторингу?

Найважливішою складовою політики стягнення боргів і в цілому управління дебіторською заборгованістю є її продаж або факторинг. Спеціалізуються на факторинг компанії викуповують дебіторську заборгованість у підприємств і стягують кошти з боржників свого клієнта вже в свій дохід.

Однак факторинг у всьому світі має відносно обмежене застосування. У першу чергу це пояснюється високою ризиковістю факторингових операцій та їх високою вартістю у зв'язку з цим. У Росії сфера застосування факторингу ще більше звужена. У тих випадках, коли, наприклад, банки ризикують йти на факторингові операції, вони можуть запропонувати викупити всю дебіторську заборгованість (як надійних, так і ненадійних партнерів; як близькі по датах надходження коштів борги, так і далекі), а клієнтові це може бути невигідно : він хотів би позбутися боргів тільки 2-3 "важких" клієнтів.

Компаніям, що зазнають фінансові труднощі, доцільно застосовувати факторинг, коли вигода від негайного надходження грошей більше, ніж від отримання грошей в строк. Це звичайно буває у випадках, коли:

  • • факторинг - єдина можливість швидко отримати хоч якісь гроші;
  • • підприємство намагається вийти з кризи за рахунок нового проекту і має можливість застосування засобів з рентабельністю вищою, ніж вартість факторингових послуг;
  • • втрати від сумнівної дебіторської заборгованості загрожують перевищити витрати по факторингу.

Як оцінити платоспроможність клієнта?

Кредитна політика компанії передбачає і розробку стандартів визначення платоспроможності клієнтів. Відсутність таких стандартів може призвести до необгрунтованого розширення кредитного портфеля, виникненню сумнівних і безнадійних боргів.

Оцінити фінансовий стан клієнта в Росії не завжди просто. У разі фінансових труднощів партнер, як правило, прагне приховати справжній стан речей. У той же час навіть представлена фінансова звітність не дає гарантій отримання реальної картини фінансового стану партнера через прийняту в нашій країні практики спотворень і вуалювання даних звітності. Тим не менш, збір інформації про потенційного партнера і його довкіллі йде за наступними напрямками:

  • • макроекономічні тенденції, умови надання комерційного кредиту в галузі і регіоні;
  • • фінансовий стан партнера, його платоспроможність, динаміка розвитку бізнесу;
  • • кредитна історія партнера, своєчасність і повнота виконання ним договорів.

Незважаючи на певні правила оцінки платоспроможності партнера, з вищесказаного випливає, що дані критерії значно м'якше критеріїв визначення кредитоспроможності банками. Банки висувають високі вимоги до забезпечення кредиту, більш глибоко проводять діагностику фінансово-економічного стану підприємства. З цього випливає, що комерційний кредит зазвичай отримати легше, ніж короткостроковий банківський; це з усією очевидністю підтверджується російською практикою. У той же час фірми-кредитори через поверхневої оцінки бізнесу свого клієнта часто зазнають значних збитків через невчасні платежів або неповернення дебіторської заборгованості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >