Як узагальнити дані для комплексного аналізу ефективності використання оборотного капіталу?

Варіант можливого аналітичного узагальнення даних для оцінки якості управління оборотним капіталом представлений в прикладі 7.10.

Приклад 7.10

Таблиця 7.6

Вихідні дані для моніторингу основних показників якості управління оборотним капіталом

Найменування

показників

01.01.

01.04.

01.07.

01.10.

01.01.

....

Чистий оборотний капітал (AWC), тис. Руб.

Зміни до попереднього періоду,%

Коефіцієнт поточної ліквідності

Співвідношення оборотних і позаоборотних капіталу

Частка чистого оборотного капіталу у валовому оборотному капіталі

Коефіцієнт оборотності поточних активів

Коефіцієнт оборотності запасів

Коефіцієнт оборотності сировини і матеріалів

Частка запасів сировини у валюті балансу

Виникнення труднощів у виробничих підрозділів з сировиною

Та

Та

+ -

Немає

Немає

Коефіцієнт оборотності запасів незавершеного виробництва

Коефіцієнт оборотності готової продукції

Частка запасів готової продукції у валюті балансу

Виникнення труднощів у комерційних підрозділів зі збутом

Немає

Немає

Та

Немає

Немає

Моніторинг представлених в таблиці і деяких інших показників, розглянутих в даному підручнику, дозволить аналітикам знаходити "вузькі" місця в управлінні оборотним капіталом. Міжфірмові порівняння даних показників також дозволяють виявляти резерви підвищення ефективності використання оборотного капіталу.

Як політика управління оборотними активами пов'язана з прибутковістю компанії і зі способами фінансування?

Низька питома вага поточних активів і короткий період оборотності є ознаками жорсткою, рестриктивної політики управління оборотними активами. Така політика доречна при відносній стабільності, передбачуваності ситуації, або при необхідності жорсткої економії. Вона чревата збоями, технічної неплатоспроможністю при порушенні синхронності грошових потоків, однак може забезпечувати більш високу прибутковість активів за рахунок економії коштів і більш високої їх оборотності (приклад 7.11).

Приклад 7.11

Таблиця 7.7

Вплив вибору політики управління оборотними активами на фінансові результати діяльності підприємства

Показники

М'яка політика

Жорстка політика

Активи, тис. Руб., У тому числі:

2000

1 600

необоротні

1 200

1 200

оборотні

800

400

Питома вага оборотних активів,%

40

25

Виручка від продажу, тис. Руб.

1 800

1 800

Оборотність активів

0,9

1,125

Прибуток, тис. Руб.

500

500

Прибутковість активів,%

25

31

Таким чином, при жорсткій політиці управління поточними активами прибутковість вище, але вище і ризики.

Переважання короткострокового кредиту в пасивах є ознакою жорсткої політики управління пасивами, фінансування за рахунок власного капіталу та коштів, залучених на довгостроковій основі - ознака м'якої політики управління пасивами. Практика показує, що м'якої політиці управління активами не може відповідати жорстка політика управління пасивами і навпаки, жорсткій політиці управління активами не може відповідати м'яка політика управління пасивами.

Як величина поточних фінансових потреб залежить від норми доданої вартості?

До доданої вартості відноситься вся сума коштів, яку компанія заробила понад витрат на сировину і матеріали. Норма доданої вартості визначається як відношення доданої вартості до виручки від продажів. Це найважливіший показник, що характеризує ефективність роботи фірми. Різні умови формування доданої вартості і які з них можливості регулювання взаємовідносин з партнерами представлені в прикладі 7.12.

Приклад 7.12

Таблиця 7.8

Норма доданої вартості при різних сценаріях

Показники

Фірма А

Фірма Б

Виручка від продажів, млн руб.

100

100

Період оплати дебіторської заборгованості, міс.

1

1

Вартість сировини, млн руб.

50

25

Період оплати кредиторської заборгованості, міс.

1

1

Додана вартість, млн руб.

50

75

Норма доданої вартості,%

50

75

Фірма А надає своїм клієнтам кредит в 100 млн руб. строком на 1 місяць, а сама отримує в кредит на цей же термін 50 млн руб. Фірма Б через низьку вартості сировини отримує кредит тільки на 25 млн руб., Сама ж, як і фірма А, надає кредит клієнтам на 100 млн руб. Тому при високій нормі доданої вартості фірмі доцільно просити постачальників про більш тривалих відстрочках платежів. У нашому випадку для підприємства А була б гарна, як мінімум, 2-місячна відстрочка, для фірми Б - 4-місячна. Ці терміни будуть відповідати повного обороту грошових коштів підприємств А і Б.

Таким чином, чим більше норма доданої вартості, тим більше можуть бути фінансові потреби.

Як знизити фінансові потреби за рахунок "дешевої" продажу?

На швидкість оборотності оборотних активів в значній мірі впливає ціна закупівлі сировини і матеріалів і ціна продажу готової продукції. Розглянемо приклад 7.13, що демонструє можливості використання гнучкої цінової політики та її вплив на фінансові результати.

Приклад 7.13

Таблиця 7.9

Принцип "дорогий" закупівлі та "дешевої" продажу продукції

Показники

Фірма А

Фірма Б

Фірма В

Закупівля, од.

100

400

400

Ціна закупівлі 1-й од., Тис. Руб.

20

20,2

20,4

Ціна продажу 1-й од., Тис. Руб.

21

20,8

20,6

Тривалість

обороту

1 міс.

1 міс.

1 тижнів.

Разом, річний дохід, тис. Руб.

(2100 - 2000) × 12 = 1200

(20,8 × 400 - 20,2 × 400) × 12 = 2 880

(20,6 - 20,4) × 400 × 52 = 4 160

Перша фірма торгує примітивно: дешево купити, дорого продати. Друга збільшує обсяг продажів на місяць, і від цього зростає її дохід. Третя фірма не тільки збільшує обсяг продажів, але і швидкість обороту, у неї найбільший дохід, незважаючи на найдорожчі закупівлі і найнижчу ціну продажів. Крім того, вона відтісняє конкурентів від закупівель, оскільки дасть кращу ціну за сировину, продає також більш швидко, маючи кращі ціпи. У фірми У постійна клієнтура, стійкий бізнес.

Приклад 7.13 показує, що прискорення обороту може дати дуже серйозні результати, що ще раз підтверджує формулу Дюпон, розглянуту в гол. 3 даного підручника.

Замість резюме

Проблеми, на які слід звернути увагу

  • • В рамках компанії щоденне управління оборотним капіталом часто розглядається як рутинна і малозначима діяльність. Однак від результатів цієї діяльності у величезній мірі залежить благополуччя організації в цілому. У той же час управління оборотним капіталом без чітко сформульованої стратегії розвитку організації, концентрація на "дрібницях" може не дати значних позитивних результатів. Головне завдання фінансового менеджера - навчитися поєднувати фінансову стратегію з оперативним керуванням фінансами.
  • • На відміну від питань, що стосуються інвестицій, структури капіталу, дивідендної політики, рішення про оборотному капіталі не можна приймати раз на рік або раз на місяць. Це - безперервний процес. Більшу частину свого часу фінансовий менеджер витрачає на вирішення цих питань.

Можливості, які слід використовувати

  • • Управління оборотним капіталом - це творчий процес, в якому повинні бути використані різні методики, залучені різні служби компанії.
  • • Якщо потреба в оборотному капіталі не можна передбачати досить точно, то фінансові рішення повинні прийматися більш консервативно: боргів повинно бути менше, левередж - нижче.
  • • Компанії вигідне збільшення розміру та строків оплати кредиторської заборгованості (без порушення принципів ділової етики). Компанії невигідно заморожування коштів у запасах (кладовище бізнесу), велика і тривала дебіторська заборгованість, так як це збільшує час обороту.
  • • Ретельно продумана цінова політика, обґрунтований рівень знижок за швидку оплату товару, системна оцінка кредитної надійності клієнта, використання всього комплексу допустимих законодавством інструментів оформлення дебіторської заборгованості сприяють зміцненню позицій фірми в ринкових умовах, її виживання в конкурентному середовищі.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >