Які механізми використовуються для відновлення неплатоспроможних компаній в Європі?

Сутність банкрутства як інструменту антикризового управління найкраще виражається в цілях реабілітаційних процедур. Законодавство Англії виділяє три основні цілі "адміністративного управління" - процедури реорганізації та оздоровлення боржника:

  • • порятунок компанії як діючого бізнесу - "as going concern" (пріоритетна мета);
  • • якщо врятувати підприємство не можна, то досягти кращого для кредиторів результату (в порівнянні з негайною ліквідацією) можливе за допомогою продажу підприємства як діючого бізнесу;
  • • тільки якщо виконання ні однієї з вищеназваних цілей не представляється можливим, арбітражний керуючий може продати майно боржника третім особам і розподілити виручку від реалізації серед кредиторів.

Очевидно, що в разі успішного оздоровлення вартість компанії-боржника значно збільшиться в порівнянні з ліквідаційною вартістю активів, які могли бути реалізовані при конкурсному виробництві. Отже, кредитори раніше неспроможного, а сьогодні нормально функціонуючого боржника можуть розраховувати на найбільш повне задоволення своїх вимог після закінчення погодженого терміну.

Специфічним механізмом антикризового управління є отримання кредиторами гарантій відшкодування своїх вимог від Банку Англії на період тимчасового мораторію. Ця схема (гарантії Банку Англії - тимчасовий мораторій - угода з кредиторами про реорганізацію) отримала назву "Лондонського Підходу". Спочатку введений Банком Англії в 1970 р і оновлений в 1990 р, "Лондонський підхід" передбачає досягнення трьох основних цілей:

  • • уникнути ліквідації життєздатною фірми, що потрапила в кризу;
  • • забезпечити мінімізацію втрат для банків;
  • • забезпечити фінансову підтримку для вижили компаній.

Орієнтовна схема реалізації "Лондонського підходу" представлена на рис. 13.4.

Схема реалізації

Рис. 13.4. Схема реалізації "Лондонського підходу"

Протягом тимчасового мораторію, який рідко триває більше 2 місяців, кредитори вивчають пропозиції боржника з його реструктуризації і умовами мирової угоди, також пропонованого боржником відразу. Пропозиції повинні бути переконливими для кредиторів, тому експрес-аналіз і діагностику боржника, а також розробку плану реструктуризації за замовленням боржника зазвичай виконує фахівець з антикризового управління.

Основним механізмом фінансового оздоровлення компаній в Німеччині є так зване переносне оздоровлення (u bertragende sanierung), в англійському варіанті відоме як asset deal (дослівно - "угода з активами"). Суть даної легальної процедури полягає в продажу майна боржника інший спеціально створюваної компанії, яка і здійснює подальшу реорганізацію бізнесу, стаючи правонаступником боржника. До цієї фірмі-правонаступника переходить значна частина рухомого або нерухомого майна, більша частина працівників, ноу-хау і клієнти фірми-банкрута, а вимоги кредиторів задовольняються з виручки від продажу майна в ході asset deal.

Різниця asset deal і процедури стандартного фінансового оздоровлення (Insolvenzplanverfahren) полягає в тому, що в першому випадку власником і керівником бізнесу боржника стає нова юридична особа, яка придбала його активи і налаштоване на висновок його з кризи, тоді як при звичайному оздоровленні боржника - раніше юридичній особі - надається можливість реорганізації свого бізнесу. За статистикою "переносне оздоровлення" домінує серед процедур банкрутства в Німеччині: на нього припадає близько 70% усіх справ, тоді як приблизно 10% займає стандартне фінансове оздоровлення і, відповідно, 20% - ліквідація компанії.

Приклад 13.7

Німецька компанія Automag була заснована після Першої світової війни у формі товариства і займалася ремонтом і перебудовою автомобілів, проте через рік її основною діяльністю стала торгівля автомобілями. В даний час компанія, розташована в столиці Баварії - Мюнхені - є найбільшим дилером автомобілів BMW. У 2001 р компанія зіткнулася з фінансовими труднощами і була змушена закрити одну з філій через неможливість продовження договору оренди. Незважаючи на те, що до кінця року новий філіал був відкритий в іншому районі Мюнхена, високий рівень боргів зумовив початок процедури переносного оздоровлення в 2004 р Фірмою-боржником була заснована компанія B & G Kfz CmbH & Co KG, в яку перевели всі активи фірми Automag за винятком земельної ділянки. Сам Automag був перейменований в командитне товариство K & L Grundstucksverwaltungs GmbH & Co KG, яке стало боржником. Далі володіє активами компанія B & G була перейменована назад в Automag.

Незважаючи на те, що багато компаній Німеччини незалежно від масштабу їхнього бізнесу при неплатоспроможності вдаються до процедури переносного оздоровлення, згоду з кредиторами на подібну схему досягається не завжди. Приміром, німецький будинок моди ESCADA, що має штаб-квартиру в Мюнхені і працюючий в сегменті "люкс", в 2007-2008 рр. зіткнувся з падінням продажів. Вжиті заходи у вигляді відкриття аутлетов, де одяг продавався зі знижкою 50%, і додавання 30 млн євро до статутного капіталу не змогли поправити становище компанії, яка в 2009 р подала на банкрутство. Запропонована угода, що вимагає вкладень з викупу емісії облігацій на суму 200 млн євро, не знайшла схвалення серед кредиторів ("за" проголосувало менше 80% (необхідних за законом) кредиторів). У результаті ESCADA, що має 2400 службовців (400 з них - у штаб-квартирі) і 182 власних магазина в 60 країнах світу, була куплена приблизно за 100 млн євро найбільшою сталеливарною компанією Mcgha Mittal за бажанням невістки її власника - індійського мільярдера Лакшмі Міттала.

Важливим механізмом антикризового управління в країнах Заходу є попередня підготовка до судових процедур, що робить участь суду "технічним" і знижує тривалість і витрати на її проведення. Так, у США - існує термін "підготовлене банкрутство" (prepackaged bankmptcy), коли план реорганізації обмовляється з усіма кредиторами до фактичного подання заяви по Главі 11 Кодексу про банкрутство. У Німеччині підготовка до asset deal починається приблизно за місяць до відкриття судової процедури: запрошений арбітражний керуючий проводить ретельну інвентаризацію, оцінює вартість активів, що підлягають продажу, знаходить покупця всього бізнесу цілком (бажано). Якщо покупець не знаходиться, фірма-банкрут в її колишньому юридичну особу входить в процедуру ліквідації.

Під Франції представники суду прагнуть ініціювати переговори проблемного підприємства з кредиторами при перших ознаках насувається неплатоспроможності з метою не допустити захоплення майна фірми з боку окремих кредиторів. Моніторинг, що є основою цього механізму, здійснюється за допомогою введення схеми постійної звітності фірм перед регіональними радами директорів і судом і доповнюється інформацією від аудиторів акціонерних товариств, зобов'язаних в разі виявлення загрози неплатоспроможності негайно інформувати про це адміністрацію компанії та голови торгового суду. Система доповнюється створенням груп по прийняттю превентивних заходів, які включають бухгалтерські організації, торгові палати або професійні асоціації, які проводять конфіденційний аналіз будь фінансово-бухгалтерської інформації, яка повідомляється їх членами. Представляється, що подібна модель в адаптованому вигляді могла б бути використана і в Росії, де компанії приділяють недостатньо уваги превентивному антикризового управління.

Які компанії підлягають відновленню в першу чергу?

У країнах з розвиненою економікою, зокрема в Німеччині, найбільша кількість планів відновлення розробляється для компаній в переробних галузях, при цьому для індивідуальних підприємців (тобто організацій малого бізнесу) частіше, ніж для більш великих товариств з обмеженою відповідальністю; тривалість планів оздоровлення в 50% випадків не перевищує 1 рік. Проведений аналіз по країнах з транзитною економікою, в тому числі і Росії, показує, що вони пішли іншим шляхом. Плани фінансового оздоровлення розробляються здебільшого для великих, "стратегічних" підприємств, при цьому для їх підтримки найчастіше неефективне витрачаються величезні бюджетні кошти, плани розтягуються на десятиліття.

У нашій правовій системі виділяються групи підприємств, на які не поширюється Закон про банкрутство або для яких існують особливі умови. Так, положення Закону про банкрутство не поширюються на ОАО "РОСНАНО", Держкорпорацію "Ростех", Держкорпорацію з атомної енергії "Росатом", Держкорпорацію "Олімпбуд", Державну компанію "АВТОДОР". Для стратегічних підприємств і природних монополій умови відкриття справи про банкрутство пом'якшені. Всі его часто призводить до неринкових методів захисту ряду підприємств, їх штучної підтримки державою. Багато підприємств прагнуть потрапити в список стратегічних підприємств, не маючи на це достатніх підстав. Подібні списки сприяють розвитку корупції, відтягують фінансові ресурси на сумнівні цілі, уповільнюють економічний розвиток країни.

Приклад 13.8

В даний час багато стратегічні підприємства стабільно збиткові. Так, за результатами аналізу фінансового стану 15 стратегічних підприємств і організацій ОПК, проведеного Федеральною податковою службою (ФПС) в кінці 2011 р при використанні соответ ствующей Методики, всі вони були віднесені до третього групі (що мають обов'язок щодо сплати обов'язкових платежів, не сповнену протягом 6 місяців) і 4-й групі (що мають безпосередню загрозу порушення справи про банкрутство) з п'яти можливих.

Таким чином, причини вибірки компаній для оздоровлення в країнах з транзитною економікою, швидше, політичні та соціальні, а не економічні. Порівняльний аналіз досвіду Росії та країн Східної Європи показує, що у нас передбачено найбільше винятків із законодавства про банкрутство для стратегічних підприємств. Такий досвід, як правило, є негативним: наприклад, в результаті прийняття винятків Албанії й Румунії закриття і остаточне банкрутство нерентабельних виробництв було лише відкладено, плани оздоровлення великих підприємств майже ніде не були реалізовані, що не дозволило вирішити ні економічні, ні політичні, ні соціальні завдання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >