ДЕМОГРАФІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Істотну роль у визначенні вигляду і перспектив розвитку сучасного світу відіграють етнонаціональний, конфесійний, соціокультурний, екологічний та пов'язані з ними фактори. Їх значимість в сучасних умовах визначається тим, що саме ці сфери погано піддаються соціальному та політичному управлінню, при цьому надаючи все більш зростаючий вплив на все суспільне життя. Саме від стану навколишнього середовища і демографічного балансу як на національному, так і на міжнародному рівнях в значній мірі залежить характер взаємовідносин суб'єктів світового співтовариства.

Темпи зростання чисельності населення земної кулі в історичному розрізі

Англійська священик Т. Мальтус, що жив у XVIII ст. і опублікував знамениту працю "Досвід народонаселення", був переконаний в тому, що всі тектонічні зрушення світовій історії пояснюються змінами в чисельності населення. Хоча цілий ряд прогнозів, які Мальтус позначив у цій праці, не виправдалися, проте ми можемо говорити про демографічну імперативі стосовно долям людства і світопорядку.

Раніше періоди зростання і скорочення населення з майже передбачуваною точністю змінювали один одного. Як би не змінювалася чисельність тих чи інших народів і етносів в часі і просторі, чисельність населення земної кулі в цілому збільшувалася дуже повільно. Причому це зростання протягом тривалих історичних періодів істотним чином не відбивався на демографічній ситуації. Факторів ж, що регулюють таку рівновагу, було предосить: неврожаї, голод, війни, численні епідемії і т.д. І лише у XVIII ст. були "підірвані кордону неможливого" і "подолана до тієї пори недоступний межа".

З моменту народження Ісуса Христа знадобилися 17 століть для того, щоб чисельність населення Землі подвоїлася. Згідно з наявними даними, населення Західної Європи зросла з 14700000 чол. в 600 р до 22600000 чол. в 950 р і досягло 54400000 чол. перед "чорною смертю" 1348 За іншими даними, зростання чисельності населення всієї Європи склав з 27 млн чол. в 700 р до 42 млн в 1000 р і до 73 млн в 1300 р У період з VI по XIX ст. населення цього континенту жодного разу не перевищувало 180 млн чол. За період з 1800 по 1914 р, тобто за століття з невеликим, його чисельність досягла 460 млн. чол.

Одночасно спостерігалася все більш помітна тенденція прискорення темпів зростання чисельності населення всієї земної кулі. У 1825 р населення планети досягло 1 млрд чол. - Для цього знадобилося кілька тисячоліть. До того часу індустріалізація і вдосконалення медицини створили умови для зростання населення значно швидшими темпами. В результаті за наступне століття чисельність населення збільшилася в 2 рази, тобто стала рівною 2 млрд. Ця цифра, у свою чергу, подвоїлася в наступні півстоліття (з 1925 по 1976 р), досягнувши 4 млрд чел.2 До 1990 року населення планети становило вже 5300000000 чол., збільшившись тільки за 15 років на 1,5 млрд. До кінця XX в. воно вже перевалило за 6 млрд чол.

Постійно росла середня тривалість життя людей, досягнувши у найрозвиненіших країнах 75 років, в той час як сторіччям раніше вона не перевищувала 30-35 років. Сьогодні населення Землі кожні 4-5 днів збільшується на 1 млн чол. або, інакше кажучи, щоденний чистий приріст населення, який визначається як різниця між числом народжених і померлих, становить 200-250 тис. чол.

Ці факти свідчать про те, що в найближчій і особливо в далекій перспективі демографічні зрушення і зростаюча міграція стануть найважливішими чинниками, що суттєво впливають на тенденції та напрямки розвитку світової спільноти.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >