Комплекс фінансово-економічних оздоровчих заходів

Сюди входять такі заходи, як виявлення і використання "лежачих на поверхні" внутрішньовиробничих резервів і наявних здолав, використання ресурсозберігаючих технологій; зниження кредитного тягаря або, навпаки, залучення кредиту; реструктуризація кредиторської та стягнення дебіторської заборгованості; перегляд дисципліни виконання зобов'язань у відношенні як самого підприємства, так і його економічних партнерів; оптимізація оподаткування за допомогою технологій аудиту; стимулювання попиту виробленої продукції, підвищення рівня її конкурентоспроможності, пошук шляхів досягнення гнучкості асортименту і т.п.

Застосовуються також і соціально-психологічні заходи, наприклад: формування команди антикризових керівників і фахівців, зміцнення корпоративного духу, вселення в співробітників оптимізму до змін, мотивація бажання активно працювати і переучуватися та ін.

Набори оздоровчих заходів плануються не спонтанно, а у відповідності з характером передбачуваних змін: або швидких, або послідовних і тривалих. Відповідно розрізняють дві стратегії оздоровлення підприємства.

  • 1. Стратегія прориву (від цілей до засобів їх досягнення). Вона передбачає придбання нової якості, що зміцнює життєздатність підприємства в умовах мінливого середовища шляхом використання найжорсткіших і ефективних, але і більш ризикованих заходів його оздоровлення. Це "різка" форма оздоровлення: через реструктуризацію і конфлікт - до якісно нового стану. Реструктуризація передбачає розмежування перспективних, поточних (життєво необхідних сьогодні) і віджилих, непотрібних напрямків діяльності. Найбільш популярні заходи реструктуризації: проведення реорганізації підприємства, перепрофілювання його діяльності, перерозподіл коштів на користь розвитку перспективного бізнесу, закриття нерентабельних виробництв, продаж підприємства або частини його майна, приплив грошових інвестицій, заміщення активів та ін.
  • 2. Стратегія еволюційних (м'яких) перетворень (від досягнутого рівня до можливих перспективам). Націлена на підтримку життєздатності підприємства, збереження функцій, що визначають цілісність його структури, якісну визначеність і сутнісні характеристики. Практична реалізація цієї концепції припускає пошук можливостей пристосуватися до нових умов і використовувати в інтересах підприємства відбуваються кон'юнктурні процеси на ринку постачальників і споживачів продукції.

Критеріями ефективності застосування оздоровчих заходів є не максимізація прибутку, а мінімізація витрат ресурсів і часу. Пріоритетом у діяльності виступає "не виконання заданої дії, а здатність до оперативного реагування та корекції завдань".

Ефективність подолання неспроможності підприємств багато в чому залежить від регулюючих заходів, що вживаються на макроекономічному рівні. Так, для подолання наслідків поточної фінансової кризи необхідно активне проведення інноваційної політики, в рамках якої найбільш важливими заходами є: пропозиція державних інвестиційних проектів і програм, створення експериментальної бази з розробки інновацій, державна підтримка престижу російських підприємств та конкурентоспроможності вітчизняної продукції на міжнародних ринках, правове обмеження агресивної поведінки монополістів і впливових конкурентів, мотивація праці творчих фахівців, поліпшення якості освіти з управлінським і інженерних спеціальностей, вдосконалення планування та управління науково-дослідними і дослідно-конструкторськими розробками (НДДКР) з орієнтацією на конкуренцію, приведення у відповідність організаційної структури підприємства вимогам проведення НДДКР.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >