Слабкі вузли економіки східноазійських країн

При всьому викладеному необхідно врахувати, що кожна зі східноазійських країн окремо і весь регіон в цілому мають свої слабкі вузли. Перш за все, експортна орієнтованість економік всієї Східної Азії робить їх досить уразливими перед будь-якими більш-менш серйозними коливаннями у світовій економіці. У періоди криз чи інших пертурбацій вони можуть постраждати в результаті можливих протекціоністських заходів з боку провідних світових економічних держав. Важливу роль відіграє нестача у більшості країн регіону енергоресурсів. Незважаючи на свою економічну життєздатність, Східна Азія поки продовжує залишатися у великій залежності від зовнішніх ринків збуту своєї продукції, а також від забезпечення енергетичними ресурсами, які знаходяться, як правило, за межами самого регіону.

Приміром, Японія, можливо, як ніяка інша велика держава, залежить від енергетичних і сировинних ресурсів, що ввозяться ззовні. Дослідники наводять безліч аргументів, що вказують на те, що вже простежуються ознаки прийдешнього відставання Японії у своєму економічному розвитку, що в довготривалій перспективі може служити фактором підриву інших опор благополуччя цієї країни. Хоча Японія виглядає досить сильною з економічної і технологічної точок зору, з демографічної точки зору її майбутнє виглядає не настільки блискуче. Спостерігається тенденція до старіння населення, про що вже говорилося вище. Що не менш важливо, японці як би то не було (якщо не за антропологічним і мовними даними, то за багатьма іншими показниками) стають схожими на інші народи світу.

З даної точки зору не є винятком Китай. У цій країні проживає близько однієї п'ятої частини населення земної кулі, але в той же час ця країна має лише 7% придатних до сільськогосподарського виробництва земель, які в змозі прогодувати від 750 до 950 млн чол. При такому стані речей потреба в імпорті продовольства буде постійно зростати. Для ряду регіонів країни все більш зростаюче значення набуває забезпечення населення питною водою. Споживання Китаєм енергії зростає такими темпами, що вони набагато перевищують можливості внутрішнього виробництва.

Реформи останніх десятиліть забезпечили бурхливий розвиток приморських районів країни. Однак Центральний і Західний Китай, на частку яких припадає 89% території і 46% населення, все ще не позбулися від бідності і відсталості. Відповідно, зберігається географічна і галузева нерівномірність і незбалансованість розвитку. Вже зараз Тибет і Сіньцзян стали справжнім головним болем для китайського керівництва. Збільшується розрив у рівнях життя між містом і селом. За офіційними даними, від 15 до 35% всього міського населення країни складають надлишкову робочу силу. За наявними даними, число безробітних в країні в даний час перевищує 250 млн чол.

Безліч важковирішуваних економічних, соціальних, етнонаціональних, конфесійних та інших проблем стоять перед Індією. Вельми серйозною та актуальною для індійської економіки залишається проблема забезпечення енергоресурсами, насамперед вуглеводнями. Їх запаси в країні мізерні, в той час як попит на них постійно зростає. Невеликі тут також обсяги нафтопереробки.

Каменем спотикання для Індії залишаються етнолінгвістичних роздробленість, непримиренні протиріччя між індуїстами та мусульманами, що часто приводять до міжетнічним і релігійним сутичкам, нерівномірність соціально-економічного розвитку різних штатів і регіонів, сепаратизм, транскордонний тероризм тощо, що час від часу сприяє серйозної дестабілізації становища в країні.

Фактом залишається те, що Східна Азія продовжує залежати від Північної Америки і Європи в області технологічних інновацій. Країни, що не мають в своєму розпорядженні власною базою інновацій, неминуче зіткнуться з проблемою зростаючого технологічного відставання.

Тут приведені лише деякі проблеми, які можуть служити перешкодою для підтримки протягом тривалого періоду високих темпів економічного зростання та соціального розвитку. Однак (у всякому разі в осяжній перспективі) позитивні тенденції будуть переважати над негативними.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >