Навігація
Головна
 
Головна arrow Політекономія arrow Економічна теорія
Наступна >
Економічна теорія - Маховикова Г.А.

Дане видання містить усі найважливіші розділи економічної теорії: вступ в економічну теорію, мікроекономіка, макроекономіка, віхи історії економічної думки.

Автори, провідні викладачі Санкт-Петербурзького державного економічного університету, врахували сучасні тенденції в організації освітнього процесу та включили до підручника збірник модулів, за допомогою якого студенти зможуть не тільки закріпити отримані теоретичні знання, але й оволодіти навичками самостійної роботи в реальному секторі економіки.

Підручник відповідає актуальним вимогам державного освітнього стандарту вищої освіти.

Четверте видання доповнено питаннями для самоперевірки по кожній главі і оновленим списком літератури.

Для студентів всіх напрямів академическою бакалаврату, викладачів економічних вузів.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПередмоваСутнісний аналізРозділ I. Введення в економічну теорію Призначення економічної теорії. Методи економічного аналізу Економічна теорія: предмет, метод, функції Призначення економічної теорії Роль економічної теорії в період глобалізації світового господарства і формування в Росії ринкової господарської системи Матеріальні потреби і економічні ресурси суспільства. Теорія виробництва Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів, закон рідкості Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей Основи суспільного виробництва Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація Кругообіг ресурсів та економічних благ Економічна система суспільства. Власність та інститути в економічній системі Поняття і класифікація економічних систем Види і моделі економічних систем Власність як економічна категорія Етапи становлення ринкової економіки Натуральне господарство і його ознаки Товарне виробництво і його типи Товар і його властивості Гроші як категорія товарного виробництва: походження, сутність і функції. Історія російських грошей Грошова система: зміст і призначення. Еволюція грошового обігу і грошей Зміст ринкової економіки Ринок: сутність, роль, функції та структура Суб'єкти і об'єкти ринку Інфраструктура ринку Ринкова трансформація економіки Росії Функціонування ринкової економіки Підприємництво: економічний зміст, ознаки, види Фірма в системі ринкових відносин Роль кредитно-банківської системи функціонування економіки Фінансова система. Державний бюджет. Державний борг Податкова система і принципи її функціонування Доходи в ринковій економіці Роль інвестицій у функціонуванні економіки Національна економіка в системі світового господарстваФункціональний аналіз Розділ II. Мікроекономіка Теорія споживчої поведінки та попиту Кількісний підхід до аналізу корисності і попиту Порядковий підхід до аналізу корисності і попиту Реакція споживача на зміну цін і доходу Ринковий попит і його еластичність Споживчий вибір в умовах ризику і невизначеності Виробництво і пропозиція благ Виробнича функція і її властивості Виробництво і часовий горизонт фірми Розширення виробництва Оптимальна комбінація ресурсів і оптимальний шлях зростання Функція і еластичність пропозиції Витрати Ринкова рівновага Взаємодія попиту та пропозиції Единственность і стійкість рівноваги Державний вплив на ринкову рівновагу Поведінка фірми в різних ринкових структурах Класифікаційні ознаки ринкових структур Пропозиція і ціна в умовах досконалої конкуренції Ціноутворення в умовах монополії Визначення обсягу виробництва і цін в умовах монополістичної конкуренції Ціноутворення в умовах олігополії Ринки факторів виробництва Попит на фактори виробництва Пропозиція факторів виробництва Рівновага на ринку факторів виробництва при різних структурах товарного і факторного ринків Економічна рента на ринку факторів виробництва Ціна капітальних активів Загальна економічна рівновага і ефективність Аналіз загальної рівноваги Конкурентна рівновага і Парето-зффектівності Ефективність і справедливість Зовнішні ефекти і витрати Суспільні благаРозділ III. Макроекономіка Введення в макроекономічну теорію Предмет і методологія макроекономічних досліджень Система взаємозв'язків між економічними суб'єктами в національній економіці Реальний і грошовий сектори макроекономіки Макроекономічні результати функціонування і пропорції реального сектора економіки Грошовий сектор національної економіки та його основні пропорції Номінальні і реальні показники. Макроекономічна система цін Мікроекономічні основи макроекономіки. Поведінкові функції Споживчі рішення домогосподарств Інвестиційні рішення фірм Вплив держави на споживчі та інвестиційні рішення економічних суб'єктів Макроекономічні взаємини економічних суб'єктів у системі національних ринків Ринок товарів і послуг Ринок фінансових активів Спільне рівновагу на ринках благ і фінансових активів. Ліквідні та інвестиційні пастки Ринок праці Механізм функціонування системи національних ринків. Теоретичні моделі загальної економічної рівноваги Динамічні аспекти макроекономіки та проблеми макроекономічної політики Взаємозв'язок інфляції і безробіття в короткостроковому і довгостроковому періодах Механізм розвитку інфляції, індукованої чинниками попиту Економічне зростання і динамічну рівновагу в економіці Модель взаємодії мультиплікатора-акселератора і параметри, що визначають амплітуду циклічних коливань в умовах негнучких цін (модель Самуельсона - Хікса) Макроекономічна політика Відкрита економіка і проблеми її регулювання Теоретичні основи аналізу відкритої економіки, платіжний баланс і його рівновагу Механізм формування рівноважного валютного курсу. Паритет купівельної спроможності і процентний паритет Механізм досягнення подвійного рівноваги у відкритій економіці при фіксованому валютному курсі Досягнення подвійного рівноваги при гнучкому валютному курсі Протиріччя цілей і тимчасові лаги стабілізаційної політики у відкритій економіці. Активна і пасивна політикиІсторичний аналіз Розділ IV. З історії економічної думки Еволюція ідей про предмет економічної науки Предмет історії економічної думки Преднаука Меркантилізм - передісторія політичної економії Класична політична економія Марксизм Неокласичний напрям Кейнсіанство Інституційно-соціологічний напрям Російська економічна школа та її специфіка Відмінні риси російської економічної школи Економічні проблеми в роботах В. І. Леніна, А. В. Чаянова, М. Д. Кондратьєва, П. Б. Струве Ліберальні концепції господарювання російського зарубіжжя Радянська і пострадянська економічні школи. Російський інституціоналізм
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук