Механізм формування рівноважного валютного курсу. Паритет купівельної спроможності і процентний паритет

Міжнародні потоки капіталів між країнами здійснюються за певними обмінним курсам.

Обмінний курс - це ціна, за якою відбувається обмін. В економічній теорії розрізняють наступні обмінні курси:

 • • номінальний;
 • • реальний.

Номінальний обмінний курс відображає відносну ціну валют різних країн, тобто в якій пропорції валюта даної країни обмінюється на закордонну валюту.

Він визначається наступними факторами:

 • • реальним обмінним курсом;
 • • рівнем цін в досліджуваній країні.

Формула для визначення номінального обмінного курсу

де е н - номінальний обмінний курс; е р - реальний обмінний курс; Р - ціна товару, виробленого в даній країні; Р * - ціна товару, створеного за кордоном.

Якщо ціни всередині країни зростають, то номінальний обмінний курс падає, оскільки національна валюта стає дешевшою і на неї можна купити менше іноземної валюти.

Розгляд номінального курсу в часі дозволяє проаналізувати процентне зміна номінального валютного курсу, реального обмінного курсу, зміна ціни.

На номінальному обмінному курсі позначається вплив грошово-кредитної політики: збільшення кількості грошей в обігу зумовлює зростання інфляції, наслідком якої є знецінення валюти, падіння номінального обмінного курсу.

Реальний обмінний курс визначається з тієї ж формули на основі показника номінального обмінного курсу і співвідношення рівня цін:

Реальний обмінний курс і чистий експорт знаходяться в тісному взаємозв'язку і взаємозалежності.

Чим нижче реальний обмінний курс, тим дешевше товари вітчизняного виробництва, тим більше значення чистого експорту. Величина чистого експорту може бути менше нуля, за умови що імпорт більше експорту (рис. 18.5).

Взаємозв'язок реального обміну курсу і чистого експорту

Рис. 18.5. Взаємозв'язок реального обміну курсу і чистого експорту

Рівноважне значення обмінного курсу характеризується ситуацією, коли пропозиція валюти за кордон в якості кредитів дорівнює попиту на валюту, який пред'являє закордон (рис. 18.6).

Рівноважне значення обмінного курсу

Рис. 18.6. Рівноважне значення обмінного курсу:

в точці Е - рівновага; NX - чистий експорт; S - заощадження; I - інвестиції

Економічна політика впливає на реальний обмінний курс наступним чином:

 • 1) через бюджетно-податкову політику всередині країни та за кордоном;
 • 2) через зміну інвестиційного попиту;
 • 3) через зовнішньоторговельну політику.

Вплив внутрішньої бюджетно-податкової політики представлено на рис. 18.7.

Схематично аналіз малюнка можна представити таким чином:

 • 1)
 • 2)
 • 3)

Вплив внутрішньої бюджетно-податкової політики на обмінний курс

Рис. 18.7. Вплив внутрішньої бюджетно-податкової політики на обмінний курс

Зростання державних витрат призводить до скорочення чистого експорту і збільшення реального обмінного курсу.

Зміна податково-бюджетної політики за кордоном представлено на рис. 18.8.

Зміна податково-бюджетної політики за кордоном

Рис. 18.8. Зміна податково-бюджетної політики за кордоном

Схематично аналіз малюнка можна представити таким чином:

 • 1), де r * - реальна світова процентна ставка, зростання ставки веде до утворення позитивного сальдо рахунку поточних операцій;
 • 2);
 • 3)

Іноземна валюта стає менш цінною, товари власного виробництва стають дешевшими в порівнянні з іноземними товарами.

Зміна чистого експорту представлено на рис. 18.9.

Зміна чистого експорту

Рис. 18.9. Зміна чистого експорту

Схематично аналіз малюнка можна представити таким чином:

 • 1);
 • 2);
 • 3)

Вплив зовнішньоторговельної політики представлено на рис. 18.10.

Вплив зовнішньоторговельної політики на обмінний курс

Рис. 18.10. Вплив зовнішньоторговельної політики на обмінний курс

Протекціоністська політика призводить до зростання реального обмінного курсу, зміни експорту, імпорту, не зачіпаючи зміни заощадження інвестицій.

Схематично аналіз малюнка можна представити таким чином:

 • 1)
 • 2)

Протекціоністська політика підвищує престиж вітчизняних виробників, але суспільство програє від скорочення обсягу міжнародної торгівлі.

У макроекономіці розрізняють наступні режими обмінного курсу:

 • а) плаваючий курс;
 • б) фіксований курс.

Плаваючий курс - обмінний курс, рівень якого формується в більшій мірі під дією попиту та пропозиції валют на ринку, при цьому ЦБ не проводить інтервенцій щодо встановлення підтримки цих курсів (рис. 18.11).

Чим вище обмінний курс, тим менше попит на валюту. Попит на валюту виникає при погашенні заборгованості по торговельного дефіциту і відтоку капіталу, звідси

де CF - відтік капіталу.

Плаваючий курс

Рис. 18.11. Плаваючий курс:

Q - кількість іноземної валюти, купленої за певний період; d - чистий попит на валюту; е - обмінний курс

Якщо ціна буде рости, торговий дефіцит почне падати, відтік капіталу теж зменшиться, рублеві активи стануть дешевше, іноземні фірми підвищать попит на рублі, рівновага встановлюється за умови

Фіксований обмінний курс - закріплена і підтримувана ЦБ ціна купівлі та продажу національної валюти на іноземну.

Якщо ЦБ встановлює обмінний курс вище рівноважної величини, то він повинен постійно виступати на ринку покупцем валюти, тим самим збільшуючи свої резерви (R> 0).

Якщо обмінний курс встановлюється на величині нижче рівноважної, то банк повинен продавати іноземну валюту, щоб покрити надлишковий попит, пов'язаний з штучним заниженням ціни валюти.

При фіксованому курсі ЦБ продає і купує валюту по заданому курсу.

Таким чином, якщо обмінний курс плаваючий, то резерви іноземної валюти не змінюються, якщо курс фіксований, ЦБ постійно змінює свої резерви, то купуючи, то продаючи валюту.

Звідси випливає, що при плаваючому курсі пропозиція грошей визначається внутрішніми умовами розвитку економіки країни.

При фіксованому курсі пропозиція грошей (грошова маса) залежить від попиту і пропозиції на ринку іноземної валюти.

Важливим моментом характеристики розвитку відкритої економіки є визначення паритету купівельної спроможності, згідно з яким ціни на різні товари в усіх країнах вирівнюються, а зміна в загальному рівні цін визначається обмінним курсом.

Якщо ціна внутрішнього ринку нижче світової, то йдуть покупка товарів на внутрішньому ринку і продаж на світовому, в результаті цієї операції пропозицію на зовнішньому ринку збільшується і ціни знижуються, вирівнюються. Невелике збільшення цін товарів на вітчизняному ринку підвищує імпорт і т.д.

Крива чистого експорту стає майже горизонтальною, її коливання близько точки рівноважного обмінного курсу вирівнюють купівельну спроможність валюти різних країн. Реакція чистого експорту забезпечує близькість рівності обмінного курсу паритетом купівельної спроможності.

Процентний паритет (непокритий паритет процентних ставок) - наближена рівність очікуваного темпу обмінного курсу національної валюти різниці між закордонними та вітчизняними ставками відсотка; виконується при плаваючому валютному курсі і нейтральності інвесторів до ризику, які не страхують валютні ризики на форвардному ринку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >