Механізм досягнення подвійного рівноваги у відкритій економіці при фіксованому валютному курсі

Аналіз функціонування відкритої економіки показує, що взаємодія з іноземним сектором ускладнює взаємозв'язки між основними макроекономічними змінними, вимагає врахування додаткових факторів, що визначають кон'юнктуру національної економіки (таких як сальдо платіжного балансу, обмінний курс і т.д.).

Нові чинники вносять корективи в модель IS - LM для закритої економіки. Цією модифікацією є модель Манделла - Флемінга.

В рамках моделі описується функціонування економіки в короткостроковому періоді. Її положення наступні.

  • 1. Кількість вироблених товарів є функція сукупного попиту, макроекономічну рівновагу досягається за допомогою регулювання сукупного попиту шляхом зміни рівня державних витрат, податків, обсягів грошової маси, номінального валютного курсу.
  • 2. Модель припускає сталість рівня цін, номінальні і реальні величини збігаються.
  • 3. Економіка розвивається згідно вільному переміщенню капіталу (абсолютна мобільність капіталу означає відсутність обмежень на ввіз і вивіз).
  • 4. Характер реакції економіки на макроекономічну політику залежить від режиму валютних курсів.

Модель Манделла - Флемінга включає систему з трьох рівнянь;

IS: рівняння описує ринок товарів, до зрушення IS призводить зміна обмінного курсу (знецінення національної валюти зумовлює збільшення чистого експорту, крива S зсувається вправо).

LM: рівняння описує взаємозв'язок між доходом і процентною ставкою при рівновазі на грошовому ринку. Валютний курс в умовах відкритої економіки впливає на характер кривої LM. В умовах абсолютної мобільності капіталу і фіксованого курсу грошова маса стає ендогенним параметром, при плаваючому курсі - екзогенною величиною.

RR: рівняння задає криву платіжного балансу, описує взаємозв'язок між доходом і процентною ставкою при зовнішньому рівновазі (нульовому сальдо платіжного балансу).

Розглянемо випадок подвійного рівноваги в умовах абсолютної мобільності капіталу, малої економіки (iвнутр = iмір) (під малої економікою розуміється економіка, що представляє невелику частку світового ринку і не надає помітного впливу на світову економіку).

У даному аналізі має місце рівновага на товарному і грошовому ринках (внутрішню рівновагу), але не завжди є зовнішнє рівновагу. Якщо сальдо платіжного балансу не дорівнює нулю, то точка перетину кривих IS і LM знаходиться поза кривої RR.

Фіскальна експансія надзвичайно ефективна з точки зору підвищення сукупного попиту: ставка відсотка не росте, і, отже, зростання державних закупівель не витісняє ні інвестиції, ні споживання. В результаті зростає дохід з Y 0 до Y 1.

Грошова експансія виявляється недієвою (дохід не змінюється). Тому при фіксованому курсі і абсолютної мобільності капіталу органи регулювання грошової маси не в змозі регулювати (змінити) кількість грошей в обігу. Випуск, процентна ставка, кількість грошей не змінюються, але це не означає, що операції на відкритому ринку не дають ніякого ефекту (приклад ефекту: ЦБ втратив валютні резерви, домогосподарства придбали іноземні активи). Результат грошової експансії при фіксованому курсі різко контрастує з результатами впливу грошової експансії в закритій економіці і у відкритій з плаваючим курсом і абсолютної мобільністю.

Грошово-кредитна політика при фіксованому курсі в звичайному сенсі неможлива (так як треба підтримувати обмінний курс, то втрачається контроль за пропозицією грошей). Можливий лише один тип грошово-кредитної політики: зміна фіксованого курсу (обмінного). Його зниження (девальвація) веде до зростання чистого експорту (NX), з якого випливає зростання сукупного доходу (Y). Ці результати подібні з експансіоністською грошово-кредитною політикою в умовах плаваючого курсу.

Проілюструвати вищесказане можна наступним чином (рис. 18.12). При цьому відзначимо, що за даних умов (фіксованому обмінному курсі) фіскальна політика активна, а грошова пасивна.

Бюджетні дотації викликають зсув кривої IS в положення IS 1.

Маємо r1> r *.

Здійснюється тиск на вітчизняну валюту, що викликає її продаж банком в обмін на іноземну валюту.

Грошова маса зростає відповідно до зростання сукупної пропозиції.

Обсяг вітчизняної валюти на світовому ринку падає.

Внутрішня процентна ставка прагне до значення світової (r → r *).

Чистий експорт і відтік капіталу врівноважуються (NX = -CF - рівновага).

Грошова політика не може впливати на виробництво, фіскальна політика зумовлює обсяг виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >