Виховання в структурі педагогічного процесу початкової школи

Сучасний молодший школяр

Молодший школяр в даний час поставлений в принципово інші умови розвитку, ніж його одноліток 20-30 років тому. Основні причини цього - інформатизація, вільне спілкування у віртуальному просторі, зміна ціннісних орієнтацій членів суспільства, висока зайнятість батьків, велика варіативність форм соціалізації та виховання, велика кількість різноспрямованих факторів і суб'єктів соціалізації та ін. Величезний вплив на дитини надають різні види засобів масової інформації, а також конфесійне виховання.

Так, учні живуть в ціннісному просторі, створюваному старшими членами сім'ї, які по-різному прожили суперечливість в суспільній свідомості в останні 20-25 років. Нерідко погляди на виховання і мораль у членів сім'ї не збігаються. Часто спостерігаються розбіжності в поглядах на завдання та напрями виховання у батьків школярів і у вчителів.

Сучасний молодший школяр чимало часу проводить в інформаційному інтернет-просторі. Це сприяє розвитку його інформаційної компетентності, коли дитина, освоюючи нове, розширює коло свого спілкування, знайомиться з різними думками, набуває вміння порівнювати і оцінювати інформацію. Молодші школярі вступають в дистанційне спілкування, ведуть електронні щоденники, вільно працюють в інформаційному середовищі. Однак є й негативна сторона такої діяльності: безконтрольне відвідування дітьми сумнівних сайтів, спілкування з людьми з небажаними у виховному сенсі поглядами і намірами, перегляд суперечливих телевізійних передач і фільмів, комп'ютерні ігри з сумнівною моральної цінністю. Описане стан речей посилюється тим, що в силу віку у дитини ще не розвинене вміння піддавати інформацію з ТБ, ЗМІ, Інтернету критичному аналізу.

Негативний вплив на систему шкільного виховання зробило надмірне захоплення вихователями педагогікою індивідуального розвитку, коли нерідко забували про необхідність виховання навичок соціальної взаємодії, співробітництва, турботи.

В результаті цих та інших причин молодший школяр змінився разом із суспільством. Сучасний учень володіє, як правило, такими рисами характеру: велика, ніж у його однолітків минулих років незалежність; свобода від обов'язків; критичність стосовно дорослим; кліповість мислення; еклектичність картини світу; рясна, але безсистемна інформованість. В цілому можна стверджувати, що сьогоднішні діти все більш різні. Вони відмінні за своїми потребам, інтересам, здібностям, поведінкової і пізнавальної мотивації, ціннісним орієнтаціям, суб'єктного досвіду, діяльнісної готовності та ін.

Сучасна початкова школа

Початкова школа за останні 20 років зазнала суттєвих змін, об'єктивно викликані життям. Необхідність модернізації початкової освіти виникає, коли усвідомлюється протиріччя між новою системою вимог до результатів освіти (як єдиного процесу виховання і навчання) і реальними результатами, на які орієнтована освітня програма.

Модернізація початкової освіти йде по декількох напрямках (Η. Ф. Виноградова, А. М. Пишкало):

  • зміна цілей початкової освіти, визначення як пріоритетну мету формування провідною для молодшого школяра діяльності (навчальної); коригування на цій основі всіх інших компонентів методичної системи - змісту, методів, засобів, форм організації, контролю та оцінки; переорієнтація початкової освіти зі знанієвої парадигми (коли формування у молодшого школяра знань-умінь-навичок залишається для вчителя масової школи головною метою, а не засобом розвитку, виховання і навчання) на компетентнісно-діяльнісну, з виділенням універсальних навчальних дій як основи формованих компетенцій учня і як наслідок переходом на нову систему безотметочного оцінювання;
  • безперервність освіти, що розуміється як зв'язок, узгодженість і перспективність всіх компонентів системи на кожній її щаблі для забезпечення наступності в розвитку дитини; забезпечення безперервності освіти як по вертикалі (спадкоємність передшкілької, початкової і основної загальної освіти), так і по горизонталі (узгодженість освітніх програм загальної та додаткової освіти, можливість вибору освітніх програм); орієнтація на цій основі на самоцінність кожного вікового періоду і природосообразность освіти;
  • варіативність першої ланки школи як принцип побудови особистісно-орієнтованого початкової освіти; можливість реального вибору школою-батьком-учнем програми освіти; інтеграція державних (стандартизованих) вимог до рівня освіти і індивідуальних планів розвитку учнів; спрямованість педагогічного процесу початкової школи на збереження і підтримку індивідуальності дитини при провідній ролі навчального співробітництва; створення умов для успішного навчання дітей з різним темпом і здібностями до навчання;
  • оновлення змісту початкової освіти, введення нових освітніх галузей, що збагачують це зміст і забезпечують пропедевтическую функцію початкової школи, розширення навчального плану початкової школи за рахунок виховних програм, інтегративних предметів, розвиваючих технологій другої половини дня.

Дитина шкільного віку найбільш сприйнятливий до емоційно-ціннісному, духовно-моральному вихованню. При цьому недоліки виховання в цей період важко заповнити в наступні роки, а деформація вихованості школяра може відгукнутися негативними наслідками онтогенезу. Тому в сучасній початковій школі особливу увагу починають надавати саме завданням виховання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >