Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow Теорія і методика виховання молодших школярів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в практиці виховання

Організація особистісно-орієнтованого виховання для педагога - це не просто створення доброзичливих атмосфери, а постійне звернення до суб'єктного досвіду школяра як досвіду власної життєдіяльності. Основний задум особистісно-орієнтованого виховання полягає в тому, щоб розкрити зміст суб'єктного досвіду кожної дитини, погодити його з поточними завданнями виховної роботи і на цій основі ініціювати процес самоосвіти вихованця.

Як же забезпечується цей підхід в реальних умовах педагогічного процесу? Вихователь особливу увагу звертає на інтеграцію унікального і неповторного суб'єктного досвіду кожного учня з реальною життєдіяльністю. Узгодження соціально важливого і особистісно значущого індивідуального досвіду відбувається у взаємодії вихователя і дитини на основі збалансованих ініціатив дорослого і дитини як рівноправних партнерів.

Реалізація особистісно-орієнтованого виховання передбачає дотримання вихователем наступних вимог:

 • 1) використовувати різноманітні методи, прийоми, форми, способи, що дозволяють розкрити суб'єктний досвід учнів, виявити їх риси характеру, смаки, погляди;
 • 2) максимально спиратися на власну активність особистості, тобто не так керував, скільки організовував і направляв дитячу активність;
 • 3) залучати дітей до самостійного або спільній постановці цілей виховання, планування діяльності;
 • 4) стимулювати дітей до самостійного вибору і використання соціально схвалюваних способів поведінки;
 • 5) створювати педагогічні ситуації спілкування, в яких кожен учень може проявити ініціативу, самостійність, вибірковість у способах поведінки;
 • 6) надавати можливості для природного самовираження учня;
 • 7) стимулювати учнів до висловлювань, аналізу мотивів і способів власної поведінки і вчинків інших учнів, винесенню оціночних суджень на доступному віком рівні;
 • 8) намагатися забезпечувати заохочення і оцінку не тільки вчинків, але й потреб, мотивів, способів діяльності, спрямованості діяльності, ступеня самостійності;
 • 9) залучати кожної дитини в процес обговорення цілей і результатів виховання, успішних кроків, причин успіхів і невдач, ставлення до діяльності (що хотілося повторити, а що зробити по-іншому).

Коротко концепція особистісно-орієнтованого виховання виражається формулою

Пояснимо формулу.

Розуміння дитини означає проникнення у його внутрішній душевний світ. Розуміння засноване на діагностиці особистості та вивчення досвіду дитини і полягає у створенні на цій основі цілісного сприйняття особистості дитини вихователем.

Визнання дитини - право дитини бути самим собою, право дитини на повагу з боку дорослого. Визнання дитини означає дотримання педагогом балансу між свободою вчинків, думок і цілепокладання дитини і розумної вимогливістю до дитини з боку педагога і суспільства.

Ухвалення дитини - це позитивне ставлення до нього без умов з боку батьків і вихователів. Ухвалення дитини не означає відмову від виховних вимог, а передбачає таку постановку виховних завдань і вибору виховної технології, які найбільшою мірою забезпечують розвиток цього конкретної дитини.

Структура особистісно-орієнтованого заняття

Особистісно-орієнтоване заняття - це певним чином спланована процедура, що створює умови для розвитку у вихованців здатності до самоосвіти, самонавчання, самовиховання, саморозвитку, самовизначення, самостійності та самореалізації, що дозволяє більш повно проявити і реалізувати його можливості відповідно до його підготовкою, здібностями і психофізіологічними особливостями.

У структурі такого заняття з молодшими школярами можна виділити три взаємопов'язаних блоку.

 • 1. "Мотивація": забезпечення особистісної мотивації школярів до участі в занятті, інтересу до його змісту і освоєнню способів діяльності.
 • 2. "Пізнання": організація їх пошукової творчої самостійності, активізації та систематизації суб'єктного досвіду учнів.
 • 3. "Рефлексія": Самооцінка дітьми результативною і процесуальної сторони заняття і вибір на її основі реальних кроків цілепокладання та целереалізаціі по корекції власних відносин (т.с. по самовихованню).
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук