Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow Теорія і методика виховання молодших школярів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розділ 2. МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ В ВИХОВАННІ

У результаті освоєння даної глави студент повинен:

знати

 • • стилі виховної роботи та їх класифікації;
 • • поняття педагогічного спілкування і його функції;
 • • позиції і ролі вчителя у виховному процесі початкової школи та додаткової освіти;
 • • проблеми вибору стилю і позиції педагогом;

вміти

 • • характеризувати сутність окремих стилів і позицій вчителя;
 • • розкривати зміст спілкування вчителя з дітьми як компонента професійної діяльності;
 • • аналізувати вплив стилю професійного спілкування вчителя на виховання молодших школярів;
 • • обґрунтовувати позиції і ролі педагога в конкретних умовах;

володіти

 • • навичками диференціації стилів професійного спілкування вчителя початкових класів;
 • • основами самоаналізу та саморозвитку професійно важливих якостей вихователя.

Поняття педагогічного спілкування

У сучасній науці існує кілька визначень спілкування. Найчастіше спілкування розуміється як процес передачі інформації від одного суб'єкта до іншого та реалізації їх відносин за допомогою різних комунікативних засобів і механізмів з метою обміну інформацією між людьми і встановлення взаєморозуміння між ними. При цьому інформація розуміється в широкому сенсі: в якості неї виступають думки, почуття, переживання, думки, знання, соціальні цінності, досвід і т.д • (Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн та ін.). Деякі вчені (А. Н. Леонтьєв, В. Н. Мясищев, К. К. Платонов та ін.) Розглядають спілкування людей як один з видів людської діяльності.

Спілкування - процес безпосередніх взаємовідносин, звернення людей один до одного, заснований на розумному розумінні і навмисної передачі знань, думок і переживань відповідно до соціальними нормами і умовами здійснюваної діяльності. Поза будь-якої діяльності спілкування неможливе.

Важливі для вчителя властивості спілкування розкриває у своїх роботах психолог Б. Г. Ананьєв. Він виділяє зовнішню сторону спілкування - його вербальні (мовні) і невербальні засоби. Крім цього вчений розглядає та іншу важливу бік спілкування - внутрішню, тобто пізнання учасниками спілкування один одного, встановлення і розвиток їх міжособистісних відносин, саморегуляцію вчинків людини з урахуванням отриманого знання, перетворення внутрішнього світу людей, що беруть участь в спілкуванні, - пізнання кожним з учасників спілкування самого себе. Вчений робить висновок: спілкування завжди виявляється найсильнішим засобом формування у людини ставлення до інших людей і до самого себе.

Педагогічна діяльність здійснюється в умовах спілкування. У процесі спілкування забезпечується єдність дій тієї чи іншої групи людей (навчальний клас, педагогічний колектив, сім'я тощо), досягається взаєморозуміння і узгодженість поведінки, формуються якості людини як суб'єкта навчальної, пізнавальної, трудової діяльності, оскільки воно формує переконання, забезпечує практичну регуляцію поведінки людини, її відносин з іншими людьми.

Проблемам професійного педагогічного спілкування та особистісного розвитку вчителя присвячені численні психолого-педагогічні дослідження. Найбільш відомі з них виконані Н. В. Кузьміної, В. А. Кан-Каліка, А. А. Леонтьєвим, А. А. Бодалева, А. К. Маркової та ін. При цьому в працях психологів розкриваються сутність і механізми спілкування, а педагоги, спираючись на психологічні дослідження, розглядають проблему спілкування з точки зору вдосконалення навчально-виховного процесу, становлення та розвитку особистості учня. Педагогічна діяльність, як зазначають педагоги і психологи, по суті є діяльністю спільної, більше того, "це діяльність, яка будується за законами спілкування". Іншими словами, вся педагогічна діяльність пов'язана з різними способами і формами спілкування.

Чим більш змістовною за обсягом і характером є педагогічна діяльність, тим більше багатогранним і різноманітним виступає спілкування, тобто педагогічна діяльність зумовлює межі та способи спілкування. Вона задає його спрямованість, характер і види, визначає вимоги до спілкування і його функції.

Педагогічне спілкування - це професійне спілкування вчителя з учнями на уроці чи поза ним (у процесі навчання і виховання). Сьогодні педагогічне спілкування розглядається ширше - як взаємодія вчителя-вихователя зі своїми колегами, учнями та їх батьками, з представниками органів управління освітою та громадськості, здійснюване у сфері його професійної діяльності. Тобто професійно-педагогічне спілкування виходить за межі контакту "учитель-учень" і передбачає взаємодію педагога з різними суб'єктами педагогічного процесу.

У широкому контексті педагогічне спілкування визначається як цілеспрямоване спілкування вчителя з різними суб'єктами освітнього процесу (школярами, їх батьками, колегами), яке засноване на максимальному використанні в навчально-виховному процесі особистісних особливостей вчителя і забезпечує вирішення наступних педагогічних завдань:

 • розвиток мотивації учнів і творчого характеру їх навчальної діяльності;
 • забезпечення умов для формування особистості школяра •,
 • створення сприятливого емоційного клімату навчання і виховання;
 • управління соціально-психологічними процесами в дитячій групі.

Таким чином, педагогічне спілкування є компонентом професійної діяльності вчителя і в такій якості забезпечує сприятливу освітнє середовище, створює комфортні умови навчальної, позаурочної та позанавчальної діяльності, формує культуру міжособистісних відносин усіх суб'єктів освіти, дозволяє і педагогу, і вихованцям реалізувати, утвердити себе.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук