Сучасні теорії розвитку дитячих спільнот як форми функціонування педагогічних систем

Дитячі групи і їх розвиток

Дитяча група є не тільки середовищем, по і засобом виховання дитини. Одним з перших у педагогіці це обгрунтував А. С. Макаренка, який розробив теорію дитячого колективу. Згодом в педагогіці було створено ще кілька теорій.

Л. І. Уманським розроблена типологія дитячих груп виходячи з рівня і спрямованості їх впливу на особистість члена групи. Вчений виділив наступні типи груп:

 • • антіколлектів;
 • • дифузна група;
 • • номінальна група;
 • • асоціація;
 • • кооперація;
 • • автономія;
 • • колектив.

Дитяче співтовариство

У сучасній педагогіці все більше мова йде про дитячі спільнотах. Термін "дитяче товариство" запропонований А. П. Усовой А. П. Усова підкреслює, що найбільші можливості формування "дитячого суспільства" забезпечуються саме ігровою діяльністю дітей.

Поняття дитяче (зі) суспільство відмінно від поняття "дитяча група". Група - це формальна структура (клас, загін і т.п.), що функціонує за правилами, за приписами, за нормами. Спільнота розуміється як людське об'єднання по цінностям і сенсів, воно пронизане і засновано не тільки на ділових, а й на "особистісних" відносинах.

Дитяче співтовариство - це група дітей, об'єднана спільною діяльністю (ігрової, трудової, художньо естетичної та ін.) Під керівництвом вихователя, який несе певні обов'язки і відповідає за її організацію.

В. А. Караковський і Л. І. Новікової запропонована схема розвитку дитячого співтовариства. Вона представлена в табл. 7.1. Спільнота проходить розвиток від формату конгломерату до формату автономії.

Таблиця 7.1

Етапи розвитку дитячого співтовариства

Назва рівня

Коментар

1

Конгломерат

Група малознайомих дітей, не пов'язаних загальною єдиною метою.

Формальна спільність

2

Асоціація

Діти беруть задані зовні цілі і умови. Починають складатися міжособистісні відносини. Складається єдина життєдіяльність.

Розвиваються ділові відносини

3

Кооперація

Виникає формальна і неформальна структура групи. Виникають ділові відносини, які переростають в емоційно-особистісні. Націленість на загальний результат

4

Автономія

Внутрішня злитість групи.

Можливі два види автономії: колектив (у його класичному розумінні) і корпорація (протиставлення своєї групи іншим, замкнутість, груповий егоїзм)

Самоорганізація дитячих спільнот

Дитяче співтовариство утворюється не тільки на основі формально виділеної групи - шкільного класу, загону в оздоровчому таборі, об'єднання в організації додаткової освіти і т.п. У сьогоднішньому житті нерідко дитячі спільноти виникають спонтанно внаслідок власної активності дітей, пов'язаної з певними подіями або обставинами. Наприклад, включеність у соціальні мережі; реакція на ситуацію або ставлення (надходження в клас новенького, несправедливість, зведення у дворі малих ігрових форм, дитячого містечка); подія (заливка катка, спортивні змагання); цікавий новий об'єкт (гаджет, лего); певна процессная діяльність (участь у проекті, підготовка спектаклю або свята, екскурсія або поїздка) та ін.

Самоорганізуючі дитячі спільноти, таким чином, характеризуються наступними ознаками:

 • • вони короткочасні і спонтанні;
 • • нерідко відсутня дорослий організатор дитячого співтовариства, що може призвести до виникнення небажаних у виховному контексті ефектів;
 • • джерелом самоорганізації є якийсь чинник, інтегратор, в якості якого можуть виступити всі названі вище фактори. Яким був ні був інтегратор самоорганізованого дитячого (або дитячо-дорослого) спільноти, головне - він викликає у дітей інтерес або емоційний відгук;
 • • основою самоорганізації дитячих спільнот є спільна діяльність (творча, проектна, дослідницька, творча), соціальна взаємодія чи комунікація.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >