Виховання у позаурочній діяльності

Сутність позаурочної діяльності в сучасній системі освіти

Позаурочна діяльність - це освітня діяльність, здійснювана у формах, відмінних від класно-урочної, і спрямована на досягнення планованих результатів основної освітньої програми загальної освіти.

Поняття "позаурочна діяльність" - не нове для освіти. У систему роботи вчителя завжди включався комплекс виховних заходів, спрямованих на реалізацію тих чи інших освітніх цілей і завдань. На базі школи також організовувалася діяльність творчих, спортивних об'єднань, клубів, гуртків тощо Після уроків більшість дітей вирушали додому і були надані самі собі або турботами батьків відвідували установи додаткової освіти. Існували також групи продовженого дня і школи повного дня. Виховання часто зводилося до проведення заходів, фактично було відокремлено від соціального та інформаційного оточення, від змісту діяльності дитини на уроках у школі, в сім'ї, в групі однолітків, в суспільстві.

Однак така організація позаурочного часу перестала задовольняти вихователів, батьків і самих школярів. Це не тільки не допомагало, але навіть в чомусь заважало досягненню необхідних освітніх результатів.

ФГОС стверджує, що основна освітня програма початкової загальної освіти повинна бути реалізована освітнім закладом через навчальний план і позаурочну діяльність. Таким чином, в сучасних умовах значно зростає роль позаурочної діяльності школярів, яка з другорядної стає повноправним компонентом Основний освітньої програми (ООП) початкової школи.

Крім того, позаурочна діяльність у початковій школі дозволяє вирішити ще цілий ряд важливих завдань:

 • • забезпечити сприятливе адаптацію дитини в школі;
 • • оптимізувати навчальне навантаження учнів;
 • • поліпшити умови для розвитку дитини;
 • • врахувати вікові та індивідуальні особливості учнів.

Очевидні й переваги у використанні позаурочної діяльності для закріплення та практичного використання окремих аспектів змісту програм навчальних предметів, курсів.

З введенням нових ФГОС для позаурочної діяльності відводиться 10 годин на тиждень. Діти самі вибирають, чим вони будуть займатися в цей час. Наприклад, це можуть бути творчі заняття в гуртках, спортивні секції, художня творчість, дитячий театр, екскурсії та відвідування музеїв і виставок, виконання навчальних проектів та дослідницька діяльність.

Відмінні особливості позаурочної діяльності:

 • • добровільність участі;
 • • можливість вибору дітьми форми своєї участі;
 • • активність і самостійність;
 • • особистісна значущість діяльності, творчість;
 • • особистісна орієнтованість роботи педагога;
 • • опора на ціннісні відносини;
 • • співпраця однолітків і представників різних віків;
 • • системність, що припускає вибір методів, форм, засобів організації.

У стандарті виділяються основні напрямки організації позаурочної діяльності. Згідно з п. 16 ФГОС НГО позаурочна діяльність організується за наступними напрямками розвитку особистості: спортивно-оздоровче, духовно-моральне, соціальне, загальноінтелектуального, загальнокультурний.

Виходячи з особливостей контингенту учнів структура позаурочної діяльності може доповнюватися і іншими напрямками: полікультурне, адаптационное, для дітей з особливостями психічного, фізичного та інтелектуального розвитку (з відхиленнями у стані здоров'я, обдарованих, мігрантів та ін.).

Виходячи з національно-регіональних особливостей соціального середовища у зміст позаурочної діяльності можуть бути включені напрями, пов'язані з регіонознавства, етнокультурою, професійної профілізацією.

Таким чином, сьогодні в контексті нових освітніх ініціатив, уточнюються пріоритети цілей даної діяльності, яка, залишаючись індустрією дозвілля дітей, підлітків та молоді, передбачає значне посилення освітнього та соціалізаціонного потенціалу цієї сфери. Останнє є новим завданням системи освіти ("Столична освіта, 2011-2016"),

Форми організації позаурочної діяльності - гуртки, секції, круглі столи, конференції, диспути, шкільні наукові товариства, олімпіади, змагання, пошукові та наукові дослідження, суспільно корисні практики, екскурсії.

При організації позаурочної діяльності учнів освітнім закладом використовуються можливості освітніх установ додаткової освіти дітей, організацій культури і спорту.

У період канікул для продовження позаурочної діяльності можуть використовуватися можливості організації відпочинку дітей та їх оздоровлення, тематичних табірних змін, літніх шкіл, створюваних на базі загальноосвітніх закладів та освітніх установ додаткової освіти дітей.

Для того щоб грамотно організувати процес освіти в сучасній школі, освітня установа самостійно розробляє спеціальну робочі програми позаурочної діяльності по різних напрямах. Ці програми є складовою частиною основної освітньої програми кожної початкової школи.

Очевидно, що існують два принципово різних шляхи організації позаурочної діяльності: внутрішньошкільний і інтегративний.

Внутрішньошкільний шлях передбачає орієнтацію на внутрішні матеріально-технічні, кадрові, фінансові ресурси школи. Іншими словами, позаурочна діяльність організується в шкільній будівлі силами самих вчителів та вихователів.

Інтегративний шлях заснований на використанні внутрішніх ресурсів школи у взаємодії з установами додаткової освіти, культури, спорту, охорони здоров'я, соціального захисту, громадськими об'єднаннями та організаціями.

При цьому реалізація обох шляхів може супроводжуватися участю батьків, волонтерських і студентських рухів, безоплатної допомогою громадських організацій та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >