Навігація
Головна
 
Головна arrow Педагогіка arrow Теорія і методика виховання молодших школярів
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розділ 3. ВИХОВАННЯ У ОСНОВНІЙ ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ВИХОВАННЯ УЧНІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ

У результаті освоєння даної глави студент повинен:

знати

 • • мета і завдання духовно-морального розвитку і виховання учнів на ступені початкової загальної освіти;
 • • основні напрямки та ціннісні основи і рівні духовно-морального розвитку і виховання учнів на ступені початкової загальної освіти;
 • • зміст і напрями діяльності класного керівника в початковій освіті;

вміти

 • • охарактеризувати Примірну програму духовно-морального розвитку і виховання учнів на ступені початкової загальної освіти;
 • • намічати пріоритети виховної роботи в класі виходячи з конкретних умов;
 • • визначати завдання і зміст окремих напрямів виховної роботи;
 • • обгрунтовано вибирати методи, прийоми, форми і засоби виховної діяльності;

володіти

 • • навичками планування виховної діяльності класного керівника;
 • • методами роботи з розвитку дитячого колективу;
 • • основами організації співпраці дітей, підтримки їх активності та ініціативності, самостійності, розвитку творчих здібностей;
 • • методами встановлення ділових відносин з колегами, батьками школярів, соціальними партнерами для вирішення завдань виховання.

Характеристика вимог Федерального державного освітнього стандарту початкової загальної освіти в частині виховання учнів

Російське початкову освіту з 2009 р переходить на новий Федеральний державний освітній стандарт (далі - ФГОС). Основна ідея ФГОС - врахувати індивідуальні та вікові особливості учнів на даному ступені, самоцінність початкової загальної освіти як фундаменту всього подальшого утворення (ст. 1 ФГОС НГО).

При цьому ФГОС НГО спрямований на забезпечення:

 • • рівних можливостей отримання якісного початкової загальної освіти;
 • • духовно-морального розвитку і виховання учнів, становлення їх громадянської ідентичності як основи розвитку громадянського суспільства;
 • • збереження і розвитку культурного розмаїття багатонаціонального народу Російської Федерації, оволодіння культурними цінностями і культурою багатонаціонального народу Росії;
 • • умов ефективної реалізації та освоєння учнями основної освітньої програми початкової загальної освіти, у тому числі забезпечення умов індивідуального розвитку всіх учнів, особливо тих, хто найбільшою мірою потребує спеціальних умов навчання, - обдарованих дітей та дітей з обмеженими можливостями здоров'я (ст. 6).

Стандарт включає наступні вимоги:

 • • до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти;
 • • структурі основної освітньої програми початкової загальної освіти;
 • • умовам її реалізації (ст. 1).

Вимоги до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти позначені в ст. 9-13 ФГОС. Виділено три групи результатів учнів (особистісні, метапредметние і предметні), які в документі конкретизовані. Приклади результатів, виділених в ФГОС, необхідних для організації виховної діяльності, наведено в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

Приклади вимог ФГОС до результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти в частині виховання

Група

результатів

Характеристика групи

Приклади результатів освоєння основної освітньої програми

Особистісні

Готовність і здатність учнів до саморозвитку;

сформованість мотивації до навчання і пізнання; ціннісно-смислові установки навчаються; сформованість основ громадянської ідентичності

Формування цінностей багатонаціонального російського суспільства; становлення гуманістичних і демократичних ціннісних орієнтацій;

формування поважного ставлення до іншої думки, історії та культури інших народів;

розвиток самостійності та особистої відповідальності за свої вчинки на основі уявлень про моральні норми, соціальної справедливості та свободі;

формування естетичних потреб, цінностей і почуттів; розвиток етичних почуттів, доброзичливості та емоційно-моральної чуйності, розуміння і співпереживання почуттів інших людей;

розвиток навичок співпраці з дорослими і однолітками у різних соціальних ситуаціях;

формування установки на безпечний, здоровий спосіб життя, наявність мотивації до творчої праці, роботі на результат, бережного ставлення до матеріальних і духовних цінностей

Метапредметние

Освоєння учнями універсальні навчальні дії (пізнавальні, регулятивні та комунікативні)

Освоєння початкових форм пізнавальної та особистісної рефлексії; готовність слухати співрозмовника і вести діалог; готовність визнавати можливість існування різних точок зору і права кожного мати свою;

викладати свою думку та аргументувати свою точку зору та оцінку подій;

адекватно оцінювати власну поведінку і поведінку оточуючих;

готовність конструктивно вирішувати конфлікти за допомогою обліку інтересів сторін і співпраці

Предметні

Освоєний учнями в ході вивчення навчального предмета досвід специфічної для даної предметної області діяльності з отримання нового знання, його перетворенню і застосування, а також система основоположних елементів наукового знання, що лежать в основі сучасної наукової картини світу

Сформованість шанобливого ставлення до Росії, рідного краю, своїй сім'ї, історії, культурі, природі нашої країни, її сучасного життя;

усвідомлення цілісності навколишнього світу, освоєння основ екологічної грамотності, елементарних правил моральної поведінки у світі природи і людей, норм здоров'язберігаючих поведінки в природному та соціальному середовищі;

готовність до морального самовдосконалення, духовного саморозвитку;

становлення внутрішньої установки особистості поступати згідно своєї совісті;

виховання моральності, заснованої на свободу совісті та віросповідання, духовних традиціях народів Росії; усвідомлення цінності людського життя;

оволодіння практичними вміннями та навичками у сприйнятті, аналізі та оцінці творів мистецтва;

отримання початкових уявлень про творчу і моральному значенні праці в житті людини і суспільства; про світ професій та важливості правильного вибору професії

Освітня програма - комплекс основних характеристик освіти (обсяг, зміст, плановані результати), організаційно-педагогічних умов та у випадках, передбачених Законом про освіту, форм атестації, який представлений у вигляді навчального плану, календарного навчального графіка, робочих програм навчальних предметів, курсів, дисциплін (модулів), інших компонентів, а також оціночних та методичних матеріалів (ст. 2 Закону про освіту)

Освітні програми визначають зміст освіти в освітній організації, наприклад в школі. Це звід документів, які повністю описують освітній процес в організації.

Основна освітня програма початкової загальної освіти визначає зміст і організацію освітнього процесу. Вона розробляється кожною школою самостійно, виходячи з вимог ФГОС та Примірної основний освітньої програми.

У ФГОС НГО виділені вимоги до структури основної освітньої програми початкової загальної освіти (С. 14-18). Зміст цих вимог наступне:

 • 1) вони містять обов'язкову частину і частина, що формується освітньою організацією;
 • 2) реалізуються через навчальний план і позаурочну діяльність;
 • 3) складаються з декількох обов'язкових розділів, серед яких програма духовно-морального розвитку і виховання учнів.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук