Зміст та особливості діяльності класного керівника на ступені початкової загальної освіти

Основні функції і завдання класного керівника

Класний керівник у загальноосвітній школі - педагог, який займається організацією, координацією та проведенням позаурочної та виховної роботи. У початковій школі ці обов'язки виконує учитель, ведущий клас.

Завдання класного керівника:

 • • створення психолого-педагогічних умов для своєчасного виявлення й оптимального розвитку задатків і здібностей дітей (умови захищеності, безпеки і емоційного комфорту);
 • • організація різноманітної творчої, особистісно і суспільно значущої діяльності вихованців як джерела соціально прийнятного досвіду життя: знань, умінь і навичок саморозвитку, самовизначення і самореалізації в теперішнього та майбутнього дорослого життя;
 • • організація соціально цінних відносин і переживань вихованців у класному співтоваристві.

Основні напрямки діяльності класного керівника

 • 1. Сприяє створенню сприятливих психолого-педагогічних умов для індивідуального розвитку особистості дитини:
  • • вивчає особливості розвитку, стану здоров'я, емоційного самопочуття, відображаючи всі ці дані в психолого-педагогічному щоденнику;
  • • вивчає схильності, інтереси, сферу обдарувань вихованця, підбираючи види і форми діяльності для їх розвитку;
  • • організовує процес виховання і навчання для дітей з особливими освітніми потребами;
  • • коригує міжособистісні зв'язки в класі, гуманізуючи міжособистісні відносини;
  • • в індивідуальних бесідах, в ході психологічних тренінгів приваблює дітей (особливо "важких") до самоаналізу, допомагає їм зрозуміти себе, привертає до самовиховання, самоврядуванню.
 • 2. Здійснює роботу з розвитку згуртованого класного співтовариства (колективу):
  • • допомагає в організації класної діяльності дітей: дозвіллєвих справ, тематичних вечорів, трудових акцій з метою гуманізації міжособистісних відносин і накопичення позитивного комунікативного досвіду;
  • • бере участь з класом в загальношкільних заходах, у спільних переживаннях, виховуючи відповідальність, привчаючи до співпраці та взаємодопомоги;
  • • сприяє формуванню навичок самозахисту, вивчає на класних годинах питання прав людини, споживача товарів, заохочує готовність дітей відстоювати справедливість, захищати себе і групу від грубості і свавілля в будь-якій формі.
 • 3. Здійснює допомогу вихованцям у навчальній діяльності:
  • • допомагає окремим учням у подоланні проблем на уроках або при виконанні домашніх завдань. Консультує батьків;
  • • заохочує і по можливості організовує взаємодопомога у навчанні;
  • • організовує педконсіліуми (малі педради) за навчальними і психологічним проблемам учнів і бере участь у них;
  • • сприяє розвитку пізнавальних інтересів дітей за допомогою класних годин, екскурсій, предметних олімпіад, гуртків, інтелектуальних клубів.
 • 4. Організовує і спрямовує роботу з батьками, залучаючи їх до участі в управлінні школою.
 • 5. Організовує режим харчування і життєдіяльності учнів в школі.
 • 6. Веде необхідну документацію.
 • 7. вживаємо необхідних заходів для попередження небезпеки для життя і здоров'я вихованців під час їх перебування в школі. Негайно повідомляє адміністрації та батькам про всі події, що мають реальну і потенційну небезпеку для вихованців.

Посадова інструкція класного керівника

 • 1. Функції.
 • 1.1. Організація діяльності класного співтовариства.
 • 1.2. Організація навчальної роботи дитячої групи і окремих учнів.
 • 1.3. Організація позанавчальної життєдіяльності класу.
 • 1.4. Вивчення особистості і корекція у вихованні школярів.
 • 1.5. Соціальний захист школярів.
 • 1.6. Робота з батьками, громадськістю, родинами учнів.
 • 2. Посадові обов'язки.
 • 2.1. Веде журнал класу.
 • 2.2. Веде особисті справи учнів класу і стежить за їх станом.
 • 2.3. Організовує класний колектив: розподіляє доручення, працює з активом, направляє учнів класу в поради справ школи, організовує колективне творчість, допомагає в роботі старшого чергового.
 • 2.4. Організовує чергування по класу, школі, їдальні.
 • 2.5. Дотримується санітарний стан прикріпленого кабінету.
 • 2.6. Піклується про зовнішній вигляд вихованців.
 • 2.7. Організовує харчування учнів. Веде роз'яснювальну роботу в класі з батьками з питання безкоштовного харчування і коректного ставлення однокласників до таких дітей.
 • 2.8. Піклується про фінансове забезпечення класних потреб.
 • 2.9. Здійснює суворий контроль за відвідуваністю. Спільно з батьками контролює учнів, що пропускають уроки без поважних причин, спільно з соціальним педагогом контролює відвідування уроків "важкими" учнями.
 • 2.10. Створює обстановку, благоприятствующую навчанні дітей.
 • 2.11. Координує діяльність вчителів, які працюють у класі.
 • 2.12. Працює з учнівськими щоденниками, контактує з батьками з приводу успішності школярів.
 • 2.13. Створює умови для розвитку найбільш обдарованих учнів, розвитку пізнавальних інтересів, розширення кругозору школярів (втягує в гуртки, факультативи, конкурси, вікторини, олімпіади, огляди, організовує екскурсії, відвідування театрів, виставок тощо).
 • 2.14. Привертає психолога для організації розумової праці і виховання учнів (групові та індивідуальні консультації).
 • 2.15. Створює мікроклімат у класі, формує міжособистісні відносини, коректує і регулює їх.
 • 2.16. Організовує творчі справи в класі із залученням окремих учнів або всього класу.
 • 2.17. Організовує охорону здоров'я учнів з урахуванням відхилень від норм здоров'я кожного учня, зміцнює здоров'я школярів, залучає учнів в спортивну і фізкультурну роботу.
 • 2.18. Шукає цікаві форми, глибокий зміст кожного організовуваного справи, визначає доцільність і цілеспрямованість організації будь-якої зустрічі класного керівника з колективом дитячої групи (класна година, класні збори, бесіда, відверту розмову і т.п.), проводить не менше одного класного тематичного години на місяць .
 • 2.19. Вивчає особистість кожного школяра відповідно до наявних методиками, враховуючи думки вчителів, які працюють у класі, психолога, батьків.
 • 2.20. Забезпечує охорону та захист прав учнів, які залишилися без піклування батьків. Співпрацює з соціальним педагогом.
 • 2.21. Виявляє і веде облік дітей соціально незахищених категорій.
 • 2.22. Виявляє і веде облік дітей з неблагополучних сімей.
 • 2.23. Проводить тематичні батьківські збори один раз на чверть.
 • 2.24. Вивчає умови виховання дітей у сім'ї.
 • 2.25. Організовує роботу з батьками учнів, проводить індивідуальні консультації, привертає батьків для організації позанавчальної діяльності класу, впливає на спілкування дітей з батьками.
 • 3. Права. Класний керівник має право в межах своєї компетенції.
 • 3.1. Бути присутнім на будь-яких уроках або заходах, що проводяться вчителями-предметниками (без права входити в клас під час уроку без термінової потреби і робити зауваження вчителеві в процесі уроку).
 • 3.2. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес.
 • 3.3. Заохочувати учнів у порядку, встановленому Правилами про заохочення і стягнення.
 • 3.4. Вимагати від вчителів-предметників інформацію про організацію навчально-виховного процесу класу і окремих учнів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >