Економіка праці

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
НАЙМАНА ПРАЦЯ І ЇЇ ВИДИ Наймана праця: основні ознаки і характеристики Роботодавець і працівник - партнери на ринку праці Формування армії найманої праці Кадрові технології та трудова зайнятість Примусова (обов'язкова) праця Праця і підприємницька діяльність Самозайнятість у сфері трудових відносин ПРАЦЯ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Праця як базова категорія економічної теорії Матеріальні блага та критерії їх класифікації Тіньова економіка та її вплив на ринок праці Трудова діяльність в рамках домашнього господарства Категоріальні уявлення про працю Функції праці та її види Фактори, що впливають на ефективність праці РОБОЧА СИЛА ТА ПЕРСОНАЛ Визначення робочої сили та пов'язаних з нею понять Робоча сила як товар Відтворення робочої сили Класифікація населення за статусом зайнятості Персонал як джерело праці організації Структура персоналу Організаційна та функціональна структури персоналу Професійно-кваліфікаційна структура персоналу Мотиваційна структура персоналу Соціально-демографічна структура персоналу Рольова структура персоналу Сучасні концепції кадрів ТРУДОВІ І ЛЮДСЬКІ РЕСУРСИ Трудові ресурси та їх структура Відтворення трудових ресурсів Міграція як фактор перерозподілу трудових ресурсів Баланс робочих місць і трудових ресурсів Взаємозв'язок категорій "трудові ресурси" і "людські ресурси" Людський фактор і трудова діяльність Людські ресурси як джерело забезпечення виробництва ЯКІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ Якість робочої сили і теорія людського капіталу Єдність аналізу робочої сили з аналізом праці Характеристики робочої сили Джерела розвитку якості робочої сили Концепція підвищення якості людського капіталу Підходи до визначення корпоративної компетенції РИНОК ПРАЦІ - СУТНІСТЬ І ФОРМИ ПРОЯВИ Ринкові відносини в сфері праці в Російській Федерації Зарубіжні трактування базових понять трудової діяльності Ринок праці та трудові ресурси суспільства Відкритий і прихований ринки робочої сили Сукупна робоча сила - ключовий чинник розвитку національної економіки Вартість і ціна робочої сили ПОЛІТИКА ЗАЙНЯТОСТІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ Роль держави на ринку праці Інфраструктура ринкової економіки Заходи державного впливу на ринок праці Взаємодія приватних структур і держави в системі працевлаштування Державна і корпоративна політика зайнятості Державна політика зайнятості і соціально-економічні відносини Програми громадських робіт як захід регулювання ринку праці Фінансування підприємств як інструмент державної політики зайнятості МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ Продуктивність праці - показник ефективності функціонування організації Аналіз продуктивності праці на російських підприємствах Співвідношення продуктивності праці та заробітної плати Факторні моделі визначення ефективності виробництва продукції Види трудомісткості продукції Фактори зростання продуктивності праці Концепція граничної продуктивності праці СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ Державне регулювання соціально-трудових відносин Соціальні гарантії зайнятості Соціальне партнерство в системі трудових відносин Профспілки - громадське об'єднання трудящих для захисту їхніх інтересів Роль об'єднань роботодавців в сфері регулювання трудових відносин Механізми забезпечення соціального захисту в галузі охорони праці Гарантії, що надаються працівникам у процесі трудової діяльності
 
Наст >