Навігація
Головна
 
Головна arrow Соціологія arrow Економічна соціологія
Наступна >
Економічна соціологія - Зарубіна Н.Н.

Підручник написаний на основі узагальнення багаторічного досвіду викладання економічної соціології в МДІМВ (У) МЗС Росії для бакалаврів соціологічних і економічних спеціальностей. У підручнику відображено поліпарадигмальну природу сучасного соціологічного знання. Економічна соціологія представлена як динамічно розвивається сучасна наукова дисципліна. Представлені різні підходи до розуміння ринку, підприємництва і т. д., показано їх пізнавальні можливості та обмеження. Основні предметні галузі економічної соціології та підходи до їх дослідження представлені в контексті історичного розвитку від класичних теорій, заснованих на протиставленні аналітичних моделей "економічна людина" і "соціологічний людина", економічної раціональності та соціальної нормативності, до сучасних підходів, які передбачають соціальну укоріненість економічної поведінки та економічних інститутів.

Для бакалаврів, які вивчають соціологію, а також для студентів інших соціально-гуманітарних спеціальностей, курс професійної підготовки яких входить економічна соціологія. Може бути корисний для майбутніх економістів, фахівців в області менеджменту і управління, маркетингу, а також зв'язків з громадськістю, ділової журналістики і ін


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Предмет економічної соціології Економічна соціологія і її місце в системі соціального та гуманітарного знання: економічна соціологія та економічна теорія Методи економічної соціології Історія становлення економічної соціології Класичний етап розвитку економічної соціології Сучасний етан розвитку економічної соціології СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Базові типи соціальних відносин та особливості господарського життя Господарське життя в традиційних суспільствах Виробництво і споживання в традиційних суспільствах Праця в традиційних суспільствах Власність і багатство в традиційних суспільствах Підприємливість в традиційних суспільствах Господарське життя в суспільствах з домінуванням безособових ("речових") соціальних відносин Виробництво і праця в суспільствах з переважанням безособових ("речових") відносин Споживання в товариствах з домінуванням безособових відносин Соціальні відносини у господарських організаціях СОЦІОЛОГІЯ РИНКУ Становлення соціологічних підходів до аналізу ринку Історичні форми соціальної інтеграції господарства Становлення ринкової системи та її соціальна сутність Сучасні соціологічні підходи до аналізу ринку Ринок як сукупність соціальних мереж Ринок як сукупність соціальних інститутів П. Бурдьє: ринок як економічне поле Держава і ринок: парадигми взаємодії Традиційна парадигма взаємодії держави і ринку Нова парадигма взаємодії: структурування ринку державою ГОСПОДАРСЬКА КУЛЬТУРА ТА ГОСПОДАРСЬКА ІДЕОЛОГІЯ Поняття господарської культури Аксіологічний рівень господарської культури Когнітивний рівень господарської культури Символічний рівень господарської культури Функції господарської культуриМотивація господарської та підприємницької активностіЛегітимація господарської та підприємницької активностіРегулювання відносин всередині сфери господарства та підприємництва Господарські ідеологіїЛібералізм як господарська ідеологіяСоціалізм як господарська ідеологіяКонсерватизм як господарська ідеологія СОЦІОЛОГІЯ ГРОШЕЙ І ФІНАНСОВОЇ ПОВЕДІНКИ Дослідження грошей в історії соціології Соціальні та культурні функції грошейГроші в соціальній інтеграціїГроші в раціоналізації соціуму і культуриГроші в соціальній комунікації Гроші як фактор соціокультурної дезінтеграції та відчуження Соціальне конструювання множинних грошей Фінансова поведінка як об'єкт соціологічного аналізу СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПІДПРИЄМНИЦТВА Становлення концепції підприємництва в європейській науковій думці XVIII-XIX століть Класична соціологія про специфіку традиційного і капіталістичного підприємництва Передумови капіталістичного підприємництва в роботі М. Вебера "Протестантська етика і дух капіталізму" Концепція капіталістичного підприємництва В. Зомбарта Соціальні ролі підприємництва в сучасному суспільствіРізноманіття ролей і функцій підприємництваКонцепція підприємництва як носія інноваційного розвитку Й. Шумпетера Деякі сучасні напрями соціологічного вивчення підприємництваОсновні підходи до операціоналізації поняттяМотивація підприємницької діяльностіПідприємницька активність релігійних та етнічних меншин ПІДПРИЄМНИЦТВО І СУСПІЛЬСТВО: СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ Концепції "соціального служіння" підприємництваСоціокультурні витоки моделі "служіння підприємництва суспільству"Благодійність і меценатство як форма соціального служіння підприємництваРозвиток економіки як форма соціального служіння підприємництва Інститут соціальної відповідальності бізнесу Позиції супротивників і прихильників соціальної відповідальності бізнесуПозиція прихильників соціальної відповідальності бізнесу Цільові аудиторії та сфери корпоративної соціальної відповідальності Проблема контролю за соціально-відповідальною політикою великого бізнесу Проблеми соціальної відповідальності бізнесу в глобальному інформаційному суспільстві Ділова етикаФормування моральних передумов ділового життяЕтичні виміри ділового життяСпособи підтримки ділової етики СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ ПРАЦІ ТА ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Предметна область і основні поняття соціології праці Основні парадигми соціології праці Становлення досліджень праці в соціології Працівник як "економічна людина": науковий менеджмент Ф. Тейлора і Г. Форда Працівник як "соціологічний людина": "Хоторнский експеримент" і менеджмент "людських відносин" Е. Мейо Моделі управління трудовою поведінкою: "теорія X" і "теорія Y" Д. Макгрегора, "теорія Ζ" У. Оучи Особливості японської парадигми праці: орієнтація на групу Постфордизм - парадигма праці в постіндустріальному суспільстві Інституційні та внеінстітуціональние форми контролю виконавців над трудовим процесом Зайнятість та ринок праці: економіко-соціологічний підхід СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ ТІНЬОВОЇ І КРИМІНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Тіньова економіка та її місце в соціальній системі Поняття тіньової економіки Соціальна структура і функції тіньової господарської діяльності Соціальна сутність тіньової господарської діяльності Соціально-історична динаміка тіньової господарської діяльності Тіньова господарська діяльність в традиційних суспільствах Тіньова господарська діяльність в економічно розвинених суспільствах Тіньова господарська діяльність в суспільствах перехідного типу Соціальні аспекти кримінальної господарської діяльності Структура кримінальної економічної діяльності та її місце в суспільстві Причини криміналізації в сучасному світі СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ Поняття соціальної стратифікації Історичні типи соціальної стратифікації Критерії стратифікації: класовий підхід К. Маркса, соціальна нерівність в теоріях М. Вебера, П. А. Сорокіна, багатовимірна стратифікація Профіль стратифікації: вищі, середні, нижчі класи. Андеркласс і соціальна ексклюзія Динаміка соціальної стратифікації Стратифікація та соціальні відмінності в суспільстві масового споживання (за П. Бурдьє) Соціальна мобільність Просторова мобільність Специфіка соціальної мобільності в сучасному суспільстві СОЦІОКУЛЬТУРНА ДИНАМІКА ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ Лінійні теорії соціально-економічного розвитку Загальна характеристика лінійних теорій соціально-економічного розвитку Теорії модернізації. Поняття й твані модернізаціїСоціальні виміри модернізаціїФорми модернізації: контрмодернізація, антимодернізація, вестернізаціяЕволюція теорії модернізації в 70-80-х рр. XX ст .: концепції синтетичної та структурної модернізації Нелінійні теорії суспільного розвитку і динаміка господарського життя Концепція циклів флуктуацій П. А. Сорокіна Цивілізаційна теорія і самобутнє соціально-економічний розвиток Господарський розвиток крізь призму цінностей соціокультурної самобутності Концепції японської соціокультурної самобутності про природу "японського економічного дива" Теорії сучасного капіталізму: господарство в суспільствах "рефлексивного модерну" і постмодерну СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСЬКОГО РОЗВИТКУ: ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ Основні парадигми глобалізації. Соціальні та технологічні передумови глобалізації Глобалізація і модернізація: оновлення парадигми світового соціально-економічного розвитку Соціологічні концепції глобалізації Соціальні носії економічної глобалізації Соціальні наслідки глобалізації господарського життя Глобалізація та трансформація соціально-економічних інститутів індустріального суспільства Фінансова глобалізація та її соціально-політичні наслідки Рестратіфікація суспільства в умовах глобалізаціїЛокальна прихильність і висока мобільність як ключовий фактор соціальної стратифікації в умовах глобалізаціїНесення тягаря ризику в умовах глобалізації - новий чинник соціальної рестратіфікаціі суспільства Глобалізація та локальні господарські системиМісце локальних господарських систем в світі, що глобалізуєтьсяПротиріччя глобального і локального в сучасному розвитку Глобалізація і глобальні проблеми людства. Альтернативні моделі глобалізації Екологічна проблема та сталий розвиток Демографічна проблема, проблеми бідності, розвитку людських ресурсів і безпеки людини Альтернативні варіанти глобалізації
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук