План і програма аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів

Зміст плану і програми аудиторської перевірки обліку матеріально-виробничих запасів наведено в табл. 8.1 та 8.2.

Таблиця 8.1

Загальний план аудиторської перевірки обліку матеріально- виробничих запасів

Перевіряється організація

ВАТ "Машинобудівний завод"

Період перевірки

з 1 січня 20Х1 р по 31 грудня 20X2 р

Трудомісткість перевірки

320 люд.-год

Керівник аудиторської групи

Перов В. В.

Склад аудиторської групи:

Петров В. І., Синіцина Є. Ю., Соколов В. В.

Запланований аудиторський ризик

5%

Запланований рівень суттєвості:

якісно - відповідність нормативним актам; кількісно - 2%

п / п

Плановані види робіт (комплекси задач)

Період проведення

Виконавці

1

Перевірка операцій з надходження

матеріально-виробничих

запасів

Один раз на квартал

Соколов В. В.

2

Перевірка аналітичного обліку руху матеріально-виробничих запасів на складах організації

Один раз на квартал

Соколов В. В., Синіцина E. Ю.

3

Перевірка обліку використання матеріально-виробничих запасів, списання нестач, втрат і розкрадань

Один раз на квартал

Петров В. І., Синіцина E. Ю.

4

Перевірка зведеного обліку матеріально-виробничих запасів

Один раз на квартал

Перов В. В.

5

Проведення аналізу використання

матеріально-виробничих

запасів

Грудня 20X2 р

Петров В. І., Синіцина Є. Ю.

Таблиця 8.2

Програма проведення перевірки обліку матеріально-виробничих запасів

№ п / п

Найменування аудиторських процедур

Період проведення

Виконавці

Робочі документи аудитора

1. Перевірка операцій з надходження матеріально-виробничих

запасів

1.1

Перевірка обліку операцій з придбання (купівлю) МПЗ

Протягом року

Соколов В. В.

Відомості з обліку надходження МПЗ

1.2

Перевірка обліку операцій з надходження-передачі МПЗ в порядку обміну (бартеру)

Протягом року

Соколов В. В., Синіцина Є. Ю.

Відомості з обліку надходження МПЗ

1.3

Перевірка обліку інших операцій з надходження МПЗ (безоплатно, при внеску внеску в статутний капітал та ін.)

Протягом року

Соколов В. В., Синіцина Є. Ю.

Відомості з обліку надходження МПЗ

2. Перевірка аналітичного обліку руху матеріально-виробничих запасів на складах організації

2.1

Вивчення організації зберігання МПЗ (наявність ваговимірювальних приладів, стелажів і тари, стан картотеки складських карток та ін.)

I квартал

Петров В. І.

Інструкція про приймання МПЗ, технічні паспорти по ваговимірювальних приладів, книги санітарного стану складів

2.2

Вивчення організації пропускної системи при ввезенні та вивезенні МПЗ організації

I квартал

Соколов В. В., Синіцина Є. Ю.

Книга реєстрації перепусток, повідомлення працівників охорони і комірників

2.3

Перевірка повноти оприбуткування МПЗ і правильності їх оцінки

Протягом року

Соколов В. В., Петров В. І.

Таблиці звірки внутрішніх документів з документами постачальників

2.4

Встановлення відповідності даних складського обліку даним бухгалтерського обліку по складах, субрахунках і номенклатурними номерами МПЗ

Протягом року

Соколов В. В., Петров В. І.

Оборотні відомості аналітичного і синтетичного обліку, картки складського обліку МПЗ

2.5

Перевірка повноти і якості інвентаризації МПЗ

Грудня 20X2 р

Перов В. В.

Наказ про проведення інвентаризації, наказ про облікову політику, інвентаризаційні відомості

3. Перевірка обліку використання матеріально-виробничих запасів, списання нестач, втрат і розкрадань

3.1

Перевірка операцій з відпуску МПЗ у виробництво і на сторону на основі видаткових документів

Протягом року

Синіцина E. Ю.

Витратні документи з обліку МПЗ, рахунки-фактури

3.2

Перевірка обгрунтованості списання відхилень у вартості матеріалів на випуск готової продукції

Один

раз

в квартал

Синіцина E. Ю.

Акти та інші документи на списання МПЗ

3.3

Перевірка обгрунтованості списання розкрадань, нестач, втрат МПЗ

Грудня 20X2 р

Синіцина Є. Ю.

Акти на списання розкрадань, нестач, втрат МПЗ

4. Перевірка зведеного обліку матеріально-виробничих запасів

4.1

Перевірка даних аналітичного і синтетичного обліку МПЗ за синтетичними рахунками, субрахунками, напрямами витрат

Один

раз

в квартал

Соколов В. В.

Зведені відомості по витраті МПЗ, відомості незавершеного виробництва, журнал-ордер № 10

4.2

Звірка даних бухгалтерських регістрів і звітності

Один

раз

в квартал

Соколов В. В.

Баланс, додаток № 5, розроблювальні таблиці, журнал-ордер № 10

4.3

Звірка оформлення результатів інвентаризації

Грудня 20X2 р

Соколов В. В.

Інвентаризаційні відомості по рахунках і групам МПЗ

4.4

Перевірка результатів переоцінки МПЗ

Грудня 20X2 р

Соколов В. В.

Регістри за результатами переоцінки МПЗ

5. Проведення аналізу використання матеріально-виробничих

запасів

5.1

Виявлення що не використовуються протягом звітного року МПЗ

Грудня 20X2 р

Перов В. В.

Картки складського обліку МПЗ, оборотні відомості

5.2

Виявлення що не використовуються понад один рік МПЗ

Грудня 20X2 р

Перов В. В.

Картки складського обліку МПЗ, оборотні відомості

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >