Послідовність перевірки розрахунків з оплати праці

До числа основних комплексів завдань, які необхідно перевірити, відносяться наступні:

  • • дотримання положень законодавства про працю, стан внутрішнього контролю по трудовим відносинам;
  • • облік і контроль вироблення і нарахування заробітної плати робітникам-відрядникам;
  • • облік і нарахування почасових та інших видів оплат;
  • • розрахунки утримань із заробітної плати фізичних осіб;
  • • аналітичний облік за працюючим (за видами нарахувань і утримань);
  • • зведені розрахунки по заробітній платі;
  • • розрахунок оподатковуваної бази з фонду оплати праці, облік податків і платежів з фонду оплати праці;
  • • розрахунки по депонованої заробітної плати.

Представлені комплекси задач охоплюють типові облікові завдання, а також загальні принципи організації розрахунків щодо дотримання трудового законодавства. Для складання програми перевірки і вибору процедур збору аудиторських доказів доцільно скласти запитальник аудитора по всіх виділених комплексам завдань.

За даними заповненого опитувальника можна зробити висновки про організацію системи внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку цього розділу (відповідає або не відповідає вимогам оперативності та достовірності).

Методика перевірки основних комплексів робіт

Насамперед, доцільно проконтролювати, як здійснюється на підприємстві дотримання трудового законодавства. У цьому зв'язку аудитор може перевірити, як ведеться оформлення співробітників прийому і звільнення, облік робочого часу співробітників, побудова системи оплати купа.

Правильність оформлення працівників перевіряється за наказами, контрактами трудовими договорами. З застосовуваних систем оплати праці в основному використовується відрядна і погодинна оплати праці, що повинно бути зазначено у відповідних документах працівників підприємства. При підвищеній оплаті праці необхідно перевірити правильність застосування тарифних ставок або умов трудового договору, а при відрядній - правильність застосування норм і розцінок.

Облік робочого часу, дотримання встановленого режиму роботи та нарахування заробітної плати працюючих, які перебувають на погодинній оплаті праці, організується в табелі обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (форма № Т-12). За цим документом можна перевірити всі необхідні дані по кожному працюючому (дні відпустки, час перебування у відрядженні, дні хвороби та ін.).

Для перевірки застосовується метод збору аудиторських доказів по зіставленню відповідних документів (особистих карток, табелів обліку робочого часу) з наказами та розпорядженнями.

Перевірка розрахунків з нарахування почасових та інших видів оплат аудитор перевіряє, як вироблялися нарахування погодинної оплати, розрахунки за середнім заробітком, розрахунки за дні перебування у відпустці, розрахунок премій та інших видів оплат.

При розбіжності отриманих аудитором даних з бухгалтерськими записами необхідно встановити причину розбіжності, і, якщо з'ясується, що бухгалтер неправильно зробив розрахунки, то робляться відповідні зауваження в звіті аудитора. Бухгалтер повинен призвести виправлення і відобразити їх у відповідних документах.

При розрахунку нарахувань, які розраховуються з використанням середнього заробітку, насамперед, необхідно встановити, чи правильно визначено середній заробіток, а потім перевірити правильність виконаних нарахувань по відповідним видам оплат.

Аудитор також перевіряє правильність нарахувань по іншим видам оплат і доплат: оплата відпусток, роботи у святкові дні, доплата за роботу в нічний час та ін. Методика перевірки зводиться до перевірки алгоритмів розрахунків і вихідних даних. За виявленими помилок бухгалтер вносить необхідні виправлення, перераховує нарахування та утримання по працюючих.

До основних видів утримань відноситься податок на доходи з фізичних осіб та інші вже перераховані утримання. Спочатку необхідно перевірити довідкові дані (пільги з ПДФО, розмір утримань за виконавчими листами та ін.), Потім встановити відповідність алгоритму законодавчим документам і, нарешті, перевірити самі виконані розрахунки.

При перевірці правильності обчислення ПДФО аудитор керується НК РФ. Необхідно уточнити величину пільг, статус працівника, величину оподатковуваної бази, перевірити правильність розрахунку податку на доходи з фізичних осіб.

Перевірка інших видів утримань не представляє складності. При перевірці утримань за товари, придбані в кредит, встановлюють період розстрочки, суми утримань і терміни платежів. При перевірці погашення позик, виданих працівникам, встановлюють терміни і внесені суми, суму утриманого ПДФО за користування позикою.

Аналітичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці ведеться за фізичним особам, як складається, так і не перебувають в обліковому складі організації, за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги та інших виплат і утримань.

Для цієї мети необхідні дані накопичуються в особових рахунках (накопичувальних документах), розрахунково-платіжної документації, а при використанні персональних комп'ютерів можуть зберігатися у вигляді окремих файлів.

Аудитор повинен перевірити, чи ведеться такий облік, і звернути увагу на збереження цієї інформації і формування на кожного працюючого сукупного річного доходу. Крім прямих нарахувань в сукупний дохід повинні бути включені: вартість натуральної оплати працівникам, винагорода за результатами роботи за рік, вартість проїзду до місця відпочинку, одноразові винагороди за вислугу років і багато інших.

Зведені розрахунки по заробітній платі виконують перевірку за рахунком 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" і кореспондуючих з ним рахунків. При журнально-ордерній формі обліку обороти по кредиту цього рахунку перевіряють за даними журналів-ордерів № 10 і 10/1, а дебетові дані по рахунку 70 (видача заробітної плати, утримання та ін.) - За даними журналів-ордерів № 1, 2 , 8.

При автоматизованій формі обліку контролю піддаються запис у відомостях дебетових і кредитових оборотів. Крім того, зведені дані перевіряють по Головній книзі (рахунки 70 і 69). Насамперед, необхідно перевірити відповідність підсумків у окремих відомостях із загальними підсумками по організації. Далі перевіряється правильність здійснених операцій щодо віднесення нарахованої заробітної плати на відповідні рахунки.

Також при перевірці депонованих сум по заробітній платі аудитор вивчає організацію аналітичного обліку за рахунком 76. Він встановлює, чи велися картки в розрізі фізичних осіб і депонованих сум, як здійснювалася видача сум депонованої заробітної плати, куди ставилася депонована заробітна плата після закінчення строку позовної давності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >