АУДИТ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

У результаті вивчення глави 13 студент повинен:

знати

• цілі, джерела інформації та основні напрями аудиту формування фінансових результатів та їх використання;

вміти

• складати програму аудиту фінансових результатів;

володіти

• навичками виконання аудиторських процедур перевірки фінансових результатів та їх використання.

Аудит формування прибутку від продажів

Фінансовий результат - це результат виробничо-фінансової діяльності підприємства, організації, фірми. Аудитор повинен перевірити правильність формування фінансового результату за рахунком 99 "Прибутки і збитки", за кредитом якого відображаються доходи і прибуток, а за дебетом - витрати і збиток.

Відомо, що господарські операції відображаються на цьому рахунку наростаючим підсумком з початку року і шляхом зіставлення кредитового і дебетового оборотів по рахунку 99 "Прибутки і збитки". На цьому рахунку визначається кінцевий фінансовий результат за звітний період. Розмір прибутку визначається за рахунок перевищення кредитового обороту над дебетовим у вигляді сальдо за кредитом рахунка 99. Розмір збитку організації визначається за рахунок перевищення дебетового обороту над кредитовим у вигляді сальдо за дебетом рахунка 99. Особливістю цього рахунку є наявність одностороннього сальдо.

Аудитору необхідно перевірити правильність відображення кінцевого фінансового результату за наступними напрямками:

  • - Від реалізації продукції (робіт, послуг) - відображається по рахунку 90 "Продажі";
  • - Від реалізації основних засобів - відображається по рахунку 91 "Інші доходи і витрати";
  • - Від реалізації нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей у вигляді коштів в обороті, валютних цінностей, цінних паперів та інших фінансових вкладень - відображається по рахунку 91 "Інші доходи і витрати".

Значну частину прибутку підприємства одержують від реалізації продукції (робіт, послуг). Цей прибуток отримала назву реалізаційної фінансового результату. Аудитор найбільшу увагу повинен приділити формуванню та відображення в обліку цього показника.

Аудитору слід перевірити правильність формування витрат, що включаються в собівартість продукції (робіт, послуг), що враховуються при оподаткуванні прибутку.

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої постановою Уряду РФ від 6 березня 1998 № 283, Мінфін Росії наказами від 6 травня 1999 № 32н і 33н затвердив Положення з бухгалтерського обліку "Доходи організації" ( ПБУ 9/99) і "Витрати організації" (ПБУ 10/99). Аудитор у своїй роботі повинен керуватися цими документами.

Аудитор перевіряє своєчасність щомісячного списання результатів від реалізації продукції (робіт, послуг) на рахунок 99 "Прибутки і збитки". Для сільськогосподарських підприємств таке списання проводиться один раз на рік в кінці поточного року.

Аудитору необхідно врахувати особливості відображення витрат від реалізації товарів для постачальницьких, збутових і торговельних організацій, у яких списують з рахунку 90 "Продажі" на рахунок 99 "Прибутки і збитки" не прибуток або збиток, а валовий дохід від реалізації товарів. Ці організації для виявлення реального фінансового результату від реалізації товарів використовують рахунок 44 "Витрати на продаж", з якого списують на рахунок 99 "Прибутки і збитки" тільки витрати, які стосуються реалізовані товарам. Аудитор перевіряє правильність розподілу витрат обігу між реалізованими товарами і залишком товарів на кінець місяця шляхом розрахунку середнього відсотка витрат обігу до продажної вартості товарів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >