Навігація
Головна
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

Аудит достовірності бухгалтерського балансу

Бухгалтерський баланс - документ бухгалтерського обліку, який в узагальненому грошовому вираженні характеризує склад і розміщення господарських засобів (актив балансу), а також джерела утворення і цільове призначення господарських засобів підприємства (пасив балансу) на певну дату. Основними елементами бухгалтерського балансу є статті, які в свою чергу об'єднуються в розділи: два по активу ("Необоротні активи" і "Оборотні активи") і три по пасиву ("Капітал і резерви", "Довгострокові зобов'язання", "Короткострокові зобов'язання") .

Перевірці достовірності балансу повинна передувати перевірка достовірності інформації по рахунках, на підставі яких і формується бухгалтерський баланс. Сальдо дебету рахунків заноситься в актив балансу але відповідними статтями, а сальдо кредиту рахунків - в пасив балансу.

Перевірку достовірності бухгалтерського балансу доцільно проводити в два етапи. На першому етапі необхідно встановити тотожність показників статей бухгалтерського балансу і сальдо за відповідними рахунками Головної книги або іншого аналогічного облікового регістру.

До моменту початку робіт на першому етапі аудитор повинен мати інформацію про відповідність оборотів і залишків по аналітичних і синтетичних рахунках, а також підтвердження статей бухгалтерського балансу результатами інвентаризації майна, дебіторської та кредиторської заборгованості, грошових коштів, проведеної відповідно до Методичних вказівок з проведення інвентаризації.

У деяких випадках суми по окремих статтях балансу не тотожні сальдо відповідних рахунків. Це може бути наслідком арифметичних помилок або результатом того, що вже після складання балансу виконувалися додаткові проводки, що змінюють сальдо деяких рахунків, проте в баланс виправлення не вносилися. Якщо такі та інші аналогічні помилки і спотворення були виявлені до дати подання бухгалтерської звітності користувачам, то в баланс необхідно внести виправлення, тобто заповнити новий бланк балансу.

При зіставленні статей бухгалтерського балансу з сальдо рахунків Головної книги слід мати на увазі, що за деякими статтями показується сальдо рахунків в перетвореному (реконструйованому) вигляді. Так, нематеріальні активи та основні засоби відображаються в балансі за залишковою вартістю. Для визначення залишкової вартості, яка відображається в балансі, необхідно з первісної вартості (дебетове сальдо рахунків 01, 04) відняти суму нарахованої амортизації за відповідними рахунками (кредитове сальдо рахунків 02, 05).

Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції в дочірні і залежні товариства, статутні капітали інших організацій, державні цінні папери, а також надані позики) відображаються в балансі в сумі фактичних витрат інвестора (дебетове сальдо рахунку 58 за мінусом кредитового сальдо рахунку 59) у розрізі відповідних субрахунків.

Залишок товарів відображається в балансі за купівельною вартістю. Тому при обліку товарів за продажними цінами (рахунок 41 "Товари"), тобто з торговою нацепкой, із суми дебетового сальдо рахунку 41 необхідно виключити торговельну націнку (кредитове сальдо рахунку 42 "Торговельна націнка").

Другий етап аудиту бухгалтерського балансу полягає у визначенні правильності оцінки статей та складання балансу відповідно до нормативними документами, а також обліковою політикою підприємства.

У бухгалтерському балансі дані про довгострокову і короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості мають бути вказані роздільно. Довгостроковою вважається заборгованість, термін погашення якої не раніше ніж через 12 міс. після звітної дати. Короткострокова заборгованість повинна бути погашена протягом 12 міс. після звітної дати. У балансі відображається дебіторська заборгованість, зменшена на суму резерву по сумнівних боргах.

Крім того, необхідно враховувати, що дані про розрахунки з іншими організаціями та громадянами повинні бути приведені у балансі в розгорнутому вигляді. По тих рахунках аналітичного обліку, де є дебетове сальдо, їх записують в активі, а за рахунками з кредитовим сальдо - в пасиві.

У разі виявлення спотворень бухгалтерського балансу аудитор повинен оцінити їх вплив на достовірність бухгалтерського балансу в усіх суттєвих аспектах, відобразити цю інформацію в робочій документації і в аудиторському висновку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук