Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

Аудит пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати

Відповідно до ФСАД 1/2010 "Аудиторський висновок про бухгалтерської (фінансової) звітності та формування думки про її достовірність" і ФСАД 2/2010 "Модифіковане думку в аудиторському висновку", затвердженими наказом Мінфіну Росії від 20 травня 2010 року № 46н, аудитор зобов'язаний оцінити повноту розкриття інформації, викладеної в поясненнях до фінансової (бухгалтерської) звітності. Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати розкривають інформацію у вигляді окремих звітних форм (звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни капіталу та ін.) І у вигляді пояснювальної записки.

Аудитор повинен привернути увагу користувачів звітності до інформації, що міститься в поясненнях до фінансової (бухгалтерської) звітності, що стосується проблеми, пов'язаної з дотриманням принципу безперервності діяльності або зі значною невизначеністю. Деякі додаткові дані, які не включені в бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати, можуть бути необхідні користувачам для реальної оцінки фінансового становища організації, фінансових результатів її діяльності та змін в її фінансовому становищі.

Відповідно до ПБО 4/99 "Бухгалтерська звітність організації" в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати повинні бути розкриті наступні додаткові дані:

 • - Про наявність на початок і кінець звітного періоду та рух протягом звітного періоду окремих видів нематеріальних активів;
 • - Про наявність на початок і кінець звітного періоду та рух протягом звітного періоду окремих видів основних засобів;
 • - Про наявність на початок і кінець звітного періоду та рух протягом звітного періоду орендованих основних засобів;
 • - Про наявність на початок і кінець звітного періоду та рух протягом звітного періоду окремих видів фінансових вкладень;
 • - Про наявність на початок і кінець звітного періоду окремих видів дебіторської заборгованості;
 • - Про зміни в капіталі (статутному, резервному, додатковому та ін.) Організації;
 • - Про кількість акцій, випущених акціонерним товариством і повністю оплачених; кількості акцій, випущених, але не оплачених або оплачених частково; номінальної вартості акцій, що перебувають у власності акціонерного товариства, її дочірніх і залежних товариств;
 • - Про склад резервів майбутніх витрат і платежів, оціночних резервів, наявність їх на початок і кінець звітного періоду, рух коштів кожного резерву протягом звітного періоду;
 • - Про наявність на початок і кінець звітного періоду окремих видів кредиторської заборгованості;
 • - Про обсяги продажів продукції, товарів, робіт, послуг за видами (галузях) діяльності та географічних ринків збуту (діяльності);
 • - Про склад витрат на виробництво (витратах звернення);
 • - Про склад інших доходів і витрат;
 • - Про надзвичайні факти господарської діяльності та їх наслідки;
 • - Про будь-виданих та отриманих забезпечення зобов'язань і платежів організації;
 • - Про події після звітної дати і умовних факти господарської діяльності;
 • - Про припинених операціях;
 • - Про афілійованих осіб;
 • - Про державну допомогу;
 • - Про прибуток, що припадає на одну акцію.

Інформація про залишки коштів на початок і кінець звітного періоду, а також потоках грошових коштів в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності повинна бути розкрита у звіті про рух грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів повинен містити відомості про рух грошових коштів організації, які обліковуються на відповідних рахунках обліку грошових коштів, що знаходяться в касі організації, на розрахункових і валютних рахунках. При поданні даних про рух грошових коштів в розрізі поточної, інвестиційної та фінансової діяльності має бути приведена розшифровка, що розкриває фактичне надходження грошових коштів від продажу товарів, продукції (робіт, послуг), перепродажу фінансових вкладень, від продажу необоротних активів, продажу акцій інших організацій, отримання кредитів, позик, дивідендів, відсотків по фінансових вкладеннях; напрямок грошових коштів на оплату товарів, продукції, робіт, послуг, на оплату праці, на фінансові вкладення, на виплату дивідендів, відсотків по цінних паперах, на розрахунки з бюджетом, на оплату відсотків за отриманими кредитами і позиками й інші виплати і перерахування.

При перевірці звіту про рух грошових коштів аудитор повинен використовувати записи по рахунках бухгалтерського обліку грошових коштів.

Пояснення до бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати повинні розкривати додаткові відомості про зміни в капіталі (статутному, резервному, додатковому та ін.) Організації. Дана інформація наводиться у звіті про зміни капіталу, який повинен містити відомості про величину капіталу на початок і кінець звітного періоду; збільшенні капіталу з виділенням окремо збільшення за рахунок додаткового випуску акцій, за рахунок переоцінки майна, за рахунок реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання), за рахунок доходів, які відповідно до правил бухгалтерського обліку та звітності відносяться безпосередньо на збільшення капіталу, зменшенні капіталу з виділенням роздільно зменшення за рахунок зменшення номіналу акцій, за рахунок зменшення кількості акцій, за рахунок реорганізації юридичної особи (поділ, виділення), за рахунок видатків, які відповідно до правил бухгалтерського обліку та звітності відносяться безпосередньо у зменшення капіталу.

Аудитор перевіряє правильність відображення в розділі "Рух капіталу" звіту про зміни капіталу інформації про рух статутного, додаткового і резервного капіталів, а також дані про зміни нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) організації та вартості власних акцій (часток), викуплених у акціонерів (учасників) . За відповідними рядках і стовпцях звіту наводяться дані про кредитовий сальдо по рахунках 80 "Статутний капітал", 81 "Власні акції (частки)", 83 "Додатковий капітал", 82 "Резервний капітал", 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)". Тут же розкриваються дані про тих чи інших господарських операціях, в результаті яких відбулося збільшення або зменшення статутного, додаткового, резервного капіталів або нерозподіленого прибутку (кредитові / дебетові обороти по рахунках 80, 83, 82, 84).

Відповідно до ФСАД 3/2010 "Додаткова інформація в аудиторському висновку", затвердженим наказом Мінфіну Росії від 20 травня 2010 року № 46н, аудитор може включити в аудиторський висновок додаткову інформацію, щоб привернути увагу користувачів до ситуації, не розкритою або розкритою неповно в поясненнях до бухгалтерської (фінансової) звітності. Наприклад, якщо, на думку аудитора, необхідно змінити або доповнити будь-які пояснення, що містяться в бухгалтерській (фінансової) звітності, а аудіруемое особа відмовляється внести такі зміни чи доповнення, аудитор може включити в аудиторський висновок інформацію, залучає увагу до даної ситуації.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук