Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Аудит

Розділ III. СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

АУДИТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У результаті вивчення глави 16 студент повинен:

знати

• нормативне регулювання, валютне та митне законодавство, що визначає особливості проведення аудиту організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;

вміти

• складати програму аудиту організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;

володіти

• навичками виконання аудиторських процедур перевірки організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Комплексне забезпечення проведення аудиту організацій, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність

Аудит зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) виділений в окремий напрямок у зв'язку з низкою особливостей, як здійснення операцій, так і порядку їх відображення в бухгалтерському обліку, що тягне специфіку аудиторської перевірки. Проведення аудиту ЗЕД вимагає від аудитора розширеного кругозору в областях, пов'язаних з митним і валютним законодавством, освоєння питань не тільки російського права по зовнішньоторговельної діяльності, а й регіональних і універсальних міжнародних законодавчих актів, міжнародних торгових звичаїв, в частині методології бухгалтерського обліку - методології відображення валютних операцій але руху активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, а також особливостей оподаткування експортно-імпортних операцій. Комплексний, всеосяжний підхід до аудиту ЗЕД забезпечується знаннями за необхідними напрямками, застосовуваними в ході перевірки, які наведені на (рис. 16.1).

Комплексне забезпечення проведення аудиту організацій, що здійснюють ЗЕД

Рис. 16.1. Комплексне забезпечення проведення аудиту організацій, що здійснюють ЗЕД

Без знань по всіх наведених на схемі напрямками проведення якісної аудиторської перевірки організації, що здійснює ЗЕД, не представляється можливим.

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоторговельна діяльність регулюється Федеральним законом від 8 грудня 2003 № 164-ФЗ "Про основи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності" (далі - Закон про зовнішньоторговельної діяльності). Зовнішньоторговельна діяльність - діяльність по здійсненню угод у галузі зовнішньої торгівлі товарами, послугами, інформацією та інтелектуальною власністю. ЗЕД включає діяльність за зовнішньоторговельними договорами, що представляє собою угоду двох або декількох осіб, одне (або більше) з яких є російським, а інше (інші) іноземною особою. Узагальнюючи поняття зовнішньоекономічної діяльності, можна сказати, що до неї ставиться купівля-продаж товарів, робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності за експортними та імпортними контрактами та їх різновидам в частині видів діяльності, предметів і умов контрактів.

Зовнішньоекономічна діяльність - більш широке поняття, ніж зовнішньоторговельна. Крім торгівлі до ЗЕД належать і інші операції з іноземними контрагентами. ЗЕД включає наступні види діяльності:

  • • імпорт;
  • • експорт;
  • • міжнародний лізинг;
  • • отримання валютних кредитів і позик;
  • • операції з зовнішніми цінними паперами, інвестиційна діяльність;
  • • формування статутного капіталу російської організації валютними коштами іноземних засновників.

Предметом зовнішньоекономічних договорів купівлі-продажу можуть бути матеріальні цінності - товари, матеріали, основні засоби, нематеріальні активи, в тому числі ексклюзивні права на результати інтелектуальної діяльності, а також надання послуг (юридичних, експедиторських, транспортних, по страхуванню і т.д.) .

Імпорт товару - ввезення товару на митну територію Російської Федерації без зобов'язання про зворотне вивезення. Експорт товару - вивезення товару з митної території Російської Федерації без зобов'язання про зворотне ввезення.

Міжнародні бартерні угоди носять характер експорту та імпорту одночасно. По суті, це угоди за договорами міни, що передбачають обмін товарами, послугами, роботами, інтелектуальною власністю. Поряд з обміном при такій угоді можуть бути задіяні грошові чи інші платіжні засоби (п. 3 ст. 2 Закону про зовнішньоторговельної діяльності).

Різновидами експорту та імпорту є реімпорт і реекспорт - окремі митні процедури, передбачені Митним кодексом Митного союзу.

Реімпорт - митна процедура, при якій товари, раніше вивезені з митної території Митного союзу, ввозяться назад на митну територію Митного союзу протягом трьох років з дня, наступного за днем їх переміщення через митний кордон при вивезенні з митної території митного союзу. Відносно окремих категорій товарів рішенням Комісії митного союзу можуть бути встановлені терміни, що перевищують три роки. Реекспорт - митна процедура, при якій товари, раніше ввезені на митну територію Митного союзу, вивозяться з цієї території без сплати і (або) з поверненням сплачених сум ввізних митних зборів, податків та без застосування заходів нетарифного регулювання.

Реекспорту можуть підлягати іноземні товари, ввезені на територію Митного союзу, у разі невиконання умов зовнішньоекономічної угоди за умови, що ці товари не використовувалися і не ремонтувалися. Реекспорт здійснюється протягом року, починаючи з дати ввезення на митну територію Митного союзу.

Слід зазначити, що з моменту введення в дію Митного кодексу Митного союзу (6 липня 2010 року) ввезення на територію Росії прийняв значення ввезення на територію Митного союзу, оскільки митний контроль на кордонах Росії з Казахстаном і Білорусією скасований, весь контроль за переміщенням товарів здійснюється на зовнішніх кордонах цього союзу.

Як експорт, так і імпорт можуть здійснюватися за участю посередників але договорами комісії, доручення, консигнації, агентськими договорами.

До видів зовнішньоекономічної діяльності відноситься міжнародний лізинг. Згідно з Федеральним законом від 29 жовтня 1998 № 164-ФЗ "Про фінансову оренду (лізингу)" при здійсненні міжнародного лізингу лізингодавець чи лізингоодержувач є нерезидентом РФ. Лізингова діяльність - це вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його в лізинг.

Отримання валютних кредитів і позик за контрактами російських комерційних структур з іноземними займодавцев є видом ЗЕД та регулюється нормами цивільного законодавства.

Формування статутного капіталу організації у валюті іноземними учасниками носить характер інвестицій і згідно з Федеральним законом від 9 липня 1999 № 160-ФЗ "Про іноземні інвестиції в Російській Федерації" здійснюється на території Росії в будь-яких формах, не заборонених російським законодавством. Заборона на формування статутного капіталу у валюті іноземним учасником (нерезидентом) є тільки по відношенню до страхових організаціям, заснованим у формі акціонерного товариства (наказ ФСФР Росії від 25 січня 2007 07-4 / пз-н "Про затвердження Стандартів емісії цінних паперів та реєстрації проспектів цінних паперів ").

Російські засновники не можуть формувати статутний капітал в іноземній валюті.

 
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук